Skip to content

Alaxɔ kpo Nǔ E Kúnkplá Saɖiɖi Yì Mɛ lɛ É Kpo

Mǐ ɖò byɔbyɔ we wɛ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo ɖɔ a ni wá kpɔ́n alaxɔ mǐtɔn lɛ kpo fí e mǐ nɔ zín wema ɖè lɛ é kpo. A na mɔ adlɛsi lɛ kpo gan e mɛ a sixu ɖi sà yì kpɔ́n lɛ é kpo ɖò dò.

Atóogbe! Coronavirus (Covid-19): Ɖò alɔnu dìn ɖò tò gegě mɛ ɔ, è ɖó alaxɔ mǐtɔn lɛ bibakpɔ́n bo ɖisa gbɔn mɛ te. Nú a na ɖó mɔjɛmɛ d'eji hǔn, kɛnklɛn ylɔ́ alaxɔ e a jló na ba kpɔ́n é.

Bénin

ARTJB (Association religieuse des Témoins de Jéhovah du Bénin)

Route Inter-Etat Cotonou-Parakou

AB-CALAVI

BÉNIN

+229 97-97-00-60

Saɖiɖi

Lundi jɛ vendredi

Sín gan 8:00 mɛ jɛ gan 10:45 mɛ zǎnzǎn kpo gan 1:00 mɛ jɛ gan 3:45 mɛ hwelɛkɔ kpo.

Hwenu e è na zán é: Cɛju 45

Nǔ taji lɛ

Mǐ nɔ lilɛ wema jinjɔn Biblu jí lɛ dó Bariba, Fɔngbe, Gungbe, Jula, Kabiye, Mooré, kpo Zarma kpo mɛ. Mǐ nɔ sɛ́ wema lɛ dó agun kpo gbɛ̌ta kpo 500 jɛji e ɖò Bénin, Burkina Faso, Niger kpo Togo kpo lɛ é.

Yǐ Alɔnuwema Alaxɔ ɔ Tɔn.