Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Alaxɔ kpo Nǔ E Kúnkplá Saɖiɖi Yì Mɛ lɛ É Kpo

Mǐ ɖò byɔbyɔ we wɛ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo ɖɔ a ni wá kpɔ́n alaxɔ mǐtɔn lɛ kpo fí e mǐ nɔ zín wema ɖè lɛ é kpo. A na mɔ adlɛsi lɛ kpo gan e mɛ a sixu ɖi sà yì kpɔ́n lɛ é kpo ɖò dò.

 

Belgique

Christian Congregation of Jehovah’s Witnesses

rue d’Argile-Potaardestraat 60

B-1950 KRAAINEM

BELGIQUE

+32 2-782-00-15

Saɖiɖi

Lundi jɛ vendredi

Sín gan 8:00 mɛ jɛ gan 10:30 mɛ zǎnzǎn kpo gan 1:00 mɛ jɛ gan 3:30 mɛ hwelɛkɔ kpo.

Hwenu e è na zán é: Ganxixo 1 cɛju 30

Nǔ taji lɛ

Mǐ nɔ kpé nukún dó Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ sín azɔ̌ wu ɖò Belgique. Nǔ xóxó lɛ kpinkpɔn ɖò saɖiɖi ɔ hwenu.

Yǐ alɔnuwema alaxɔ ɔ tɔn.