Skip to content

Alaxɔ kpo Nǔ E Kúnkplá Saɖiɖi Yì Mɛ lɛ É Kpo

Mǐ ɖò byɔbyɔ we wɛ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo ɖɔ a ni wá kpɔ́n alaxɔ mǐtɔn lɛ kpo fí e mǐ nɔ zín wema ɖè lɛ é kpo. A na mɔ adlɛsi lɛ kpo gan e mɛ a sixu ɖi sà yì kpɔ́n lɛ é kpo ɖò dò.

 

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

Belgique

Agun Klisanwun tɔn Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ tɔn

rue d’Argile-Potaardestraat 60

B-1950 KRAAINEM

BELGIQUE

+32 2-782-00-15

Saɖiɖi

Lundi jɛ vendredi

Sín gan 8:00 mɛ jɛ gan 10:30 mɛ zǎnzǎn kpo gan 1:00 mɛ jɛ gan 3:30 mɛ hwelɛkɔ kpo.

Hwenu e è na zán é: Ganxixo 1 cɛju 30

Nǔ taji lɛ

Mǐ nɔ kpé nukún dó Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ sín azɔ̌ wu ɖò Belgique. Nǔ xóxó lɛ kpinkpɔn ɖò saɖiɖi ɔ hwenu.

Yǐ alɔnuwema alaxɔ ɔ tɔn.