Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Alaxɔ kpo Nǔ E Kúnkplá Saɖiɖi Yì Mɛ lɛ É Kpo

Mǐ ɖò byɔbyɔ we wɛ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo ɖɔ a ni wá kpɔ́n alaxɔ mǐtɔn lɛ kpo fí e mǐ nɔ zín wema ɖè lɛ é kpo. A na mɔ adlɛsi lɛ kpo gan e mɛ a sixu ɖi sà yì kpɔ́n lɛ é kpo ɖò dò.

 

Argentine

Av. Elcano 3820 PB Chacarita

C1427BVV CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES

ARGENTINE

+54 11-3220-5900

Adlɛsi GPS: -34.581015, -58.460560

Saɖiɖi

Lundi jɛ vendredi

Sín gan 8:30 mɛ jɛ gan 10:30 mɛ zǎnzǎn kpo gan 1:30 mɛ jɛ gan 3:30 mɛ hwelɛkɔ kpo. Saɖiɖi ɔ nɔ bɛ́ ɖò ganxixo ɖokpo ɖokpo mɛ.

Hwenu e è na zán é: ganxixo 1 cɛju 30

Nǔ taji lɛ

Mǐ nɔ kpé nukún dó Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn Argentine kpo Uruguay kpo tɔn lɛ sín azɔ̌ lɛ wu. Mǐ nɔ lilɛ wema jinjɔn Biblu jí lɛ dó Tokunɔgbe Argentine tɔn, Tokunɔgbe Uruguay tɔn, Romani (Argentine tɔn), Pilagá, Quichua (Santiago del Estero tɔn), Toba kpo Wichi kpo mɛ.

Yǐ Alɔnuwema Alaxɔ ɔ Tɔn.