Skip to content

Alaxɔ kpo Nǔ E Kúnkplá Saɖiɖi Yì Mɛ lɛ É Kpo

Mǐ ɖò byɔbyɔ we wɛ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo ɖɔ a ni wá kpɔ́n alaxɔ mǐtɔn lɛ kpo fí e mǐ nɔ zín wema ɖè lɛ é kpo. A na mɔ adlɛsi lɛ kpo gan e mɛ a sixu ɖi sà yì kpɔ́n lɛ é kpo ɖò dò.

 

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

Argentine

Av. Elcano 3820 PB Chacarita

C1427BVV CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES

ARGENTINE

+54 11-3220-5900

Saɖiɖi

Lundi jɛ vendredi

Sín gan 8:30 mɛ jɛ gan 10:30 mɛ zǎnzǎn kpo gan 1:30 mɛ jɛ gan 3:30 mɛ hwelɛkɔ kpo.

Hwenu e è na zán é: ganxixo 1 cɛju 30

Nǔ taji lɛ

Mǐ nɔ kpé nukún dó Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn Argentine kpo Uruguay kpo tɔn lɛ sín azɔ̌ lɛ wu. Mǐ nɔ lilɛ wema jinjɔn Biblu jí lɛ dó Tokunɔgbe Argentine tɔn, Tokunɔgbe Uruguay tɔn, Romani (Argentine tɔn), Pilagá, Quichua (Santiago del Estero tɔn), Toba kpo Wichi kpo mɛ.

Yǐ Alɔnuwema Alaxɔ ɔ Tɔn.