Skip to content

Alaxɔ kpo Nǔ E Kúnkplá Saɖiɖi Yì Mɛ lɛ É Kpo

Mǐ ɖò byɔbyɔ we wɛ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo ɖɔ a ni wá kpɔ́n alaxɔ mǐtɔn lɛ kpo fí e mǐ nɔ zín wema ɖè lɛ é kpo. A na mɔ adlɛsi lɛ kpo gan e mɛ a sixu ɖi sà yì kpɔ́n lɛ é kpo ɖò dò.

 

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

Angola

Avenida Talatona 1

LUANDA

ANGOLA

+244 923-166-760

Saɖiɖi

Lundi jɛ vendredi

Sín gan 8:00 mɛ jɛ gan 11:00 mɛ zǎnzǎn kpo gan 1:00 mɛ jɛ gan 4:00 mɛ hwelɛkɔ kpo.

Hwenu e è na zán é: Cɛju 45

Nǔ taji lɛ

Mǐ nɔ lilɛ wema jinjɔn Biblu jí lɛ dó gbè tantɔn mɛ, kaka jɛ Tokunɔgbe Angola tɔn jí. Mǐ nɔ kpé nukún dó Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ gbigbá wu, bo nɔ bɛ́ wema lɛ sɛ́dó agun Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ tɔn 1600 jɛji e ɖò Angola lɛ é.

Yǐ Alɔnuwema Alaxɔ ɔ Tɔn.