Skip to content

Alaxɔ kpo Nǔ E Kúnkplá Saɖiɖi Yì Mɛ lɛ É Kpo

Mǐ ɖò byɔbyɔ we wɛ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo ɖɔ a ni wá kpɔ́n alaxɔ mǐtɔn lɛ kpo fí e mǐ nɔ zín wema ɖè lɛ é kpo. A na mɔ adlɛsi lɛ kpo gan e mɛ a sixu ɖi sà yì kpɔ́n lɛ é kpo ɖò dò.

 

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

Albanie

Autostrada Tiranë – Durrës, Km 1

Mëzez

TIRANË

ALBANIE

+355 42-407-255

Saɖiɖi

Lundi jɛ Vendredi

Sín gan 8:00 mɛ jɛ gan 11:00 mɛ zǎnzǎn kpo gan 1:00 mɛ jɛ gan 4:00 mɛ hwelɛkɔ kpo.

Hwenu e è na zán é: Ganxixo 1

Nǔ taji lɛ

Mǐ nɔ lilɛ wema jinjɔn Biblu jí lɛ dó Albanie-Gbè kpo Tokunɔgbe Albanie tɔn kpo mɛ. Mǐ nɔ bɛ́ wema e ɖò gbè vovo mɛ lɛ é sɛ́dó agun Albanie tɔn lɛ kpo Kosovo tɔn lɛ kpo.

Yǐ alɔnuwema alaxɔ ɔ tɔn.