Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

JW LIBRARY

Support for iPad, iPhone, and iPod touch

Support for iPad, iPhone, and iPod touch

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ wɛ ɖè tuto ɔdinatɛ́ɛ jí tɔn JW Library tɔ́n b’ɛ sɔgbe xá sɛ́n. Lilɛdogbeɖevomɛ Biblu tɔn gègě wɛ ɖ’eji, gɔ́ nú wema lɛ kpo alɔnuwema lɛ kpo nú Biblu kplɔnkplɔn.