Yɑ’ ngen nah nzu ntam ñwα’ni

Yɑ’ ngen nah kam thunka’ puzu

Pɑnkonta’ Jehova

Bafang

Nukɑ tɑ yaa ntchɑk mɑ pɑɑ ji’si Letia Ñwɑ’ni?

Nukɑ tɑ yaa ntchɑk mɑ pɑɑ ji’si Letia Ñwɑ’ni?

Yii mbʉɑ yi Letia Ñwɑ’ni mfʉ mbʉɑ nkosi o lah ngʉh pɑ’nu nɑ pɑ mʉɑ te’sinu nɑ vɑɑ lɑ.