Yɑ’ ngen nah nzu ntam ñwα’ni

Pɑnkonta’ Jehova

Tiah tɑ’ ghǝǝ Bafang

Te’si tɑ’ nji’si Letia Ñwɑ’ni si pee

O mɑ nkwe’ lah ntchoh nji nu nɑ Letia Ñwɑ’ni? Yaa bɑ fa’a, o nzɑ pi nɑ nji’si Letia Ñwɑ’ni si pee yoh mbee mbu o. Lah pɑh bɑ ten sie lɑ nah te’si tɑ’ nji’si Letia Ñwɑ’ni