Yɑ’ ngen nah nzu ntam ñwα’ni

Yɑ’ ngen nah kam thunka’ puzu

Pɑnkonta’ Jehova

Bafang

Kwɑ’ wɑ mɑ ko nsɑ’ sietchɑ’?

Kwɑ’ wɑ mɑ ko nsɑ’ sietchɑ’?

Oh mɑ nkwa’ yo mɑ wɑ bɑ . . .

  • Mboo?

  • wenok?

  • mo’ wen shu?

 ÑWⱭ’NI MBOO NDEN MⱭ KⱭ

‘Nkue sietchɑ’ te’e mbo Sata.’​—1 Jan 5:19, Bible du semeur.

‘Men Mboo lɑ sɑ’ . . . mbʉɑ pee ndʉɑ mfɑ’ Sata.’​—1 Jan 3:8, Traduction du monde nouveau.

BAA LⱭ MⱭ NDⱭ’SI MBU O MⱭ KⱭ

Paasi pəpe’ nɑ ngʉɑ’ wenok sietchɑ’ ndjii lɑ.​—Njʉhsidie 12:12.

Wenok ghʉh mbʉɑ pen mɑ sietchɑ’ i nsɑ’ yu’ pəpe’.​—1 Jan 2:17.

 WU YI LETIA ÑWⱭ’NI NDEN LⱭ MⱭ NDENDEE?

Nh, mbɑ dɑ’ nɑ nu nji taa:

  • Mboo zop nshʉ nɑ yi nsɑ’ Sata. Jehova Mboo laa mfʉɑ’ nten nah, laa mbee yi mbʉɑ sɑ’ Sata nɑ pʉnok. Jehova Mboo mɑ nkwe’ ‘mɑ a jieh nee . . . Sata’ baa lɑ. Mbɑ kɑ niɑsi nkue punzu yi Sata mbopsi lɑ.​—Heblo 2:14, Traduction du monde nouveau.

  • Mboo tcho’ Yeso Klisto mɑ a sɑ’ sietchɑ’. Nsɑ’ nɑ nufʉʉ Yeso Klisto, Mboo mɑ tʉɑkɑ’ mɑ: ‘A i mɑ ntchəənzen mbɑ mbok mbɑ pʉ yi po kɑ’ ghʉh ngʉ’ lɑ . . . A i mɑ nkomsi yoh nɑ pʉ kɑ no’ mi wen lɑ.’​—Yoyoh 72:13, 14, Bible en français courant.

  • Mboo si nshua nu bɑ. Ñwɑ’ni Mboo tchoh nden mɑ, kwɑ’ ndendee: “Pɑ’ Mboo lɑ shua nu.” (Heblo 6:18) Jehova mbɑ tɑ nhɑ kɑ’ nɑ wu, yaa bɑ pɑ’ a ya’ ghʉh lɑ! (Isaya 55:10, 11) Kwɑ’ ndendee: “Po i mɑ’ wen kɑ mɑ nsɑ’ sietchɑ’ lɑ nzɑ.”​—Jan 12:31.

 NU MBɄⱭ KWA’SI

Po kɑ bɑ tɑ mɑ’ fʉ sietchɑ’ nzɑ, sietchɑ’ bɑ mɑ laa?

Ñwɑ’ni Mboo mbɑ’ te’sinu lɑ ntam YOYOH 37:10, 11 mbɑ NJɄHSIDIE 21:3, 4.