Yɑ’ ngen nah nzu ntam ñwα’ni

Pɑnkonta’ Jehova

Tiah tɑ’ ghǝǝ Bafang

Mo’ lie’ yi ngʉɑ’ i mie lɑ wu?

Mo’ lie’ yi ngʉɑ’ i mie lɑ wu?

O len yo mɑ kɑ . . .

  • nh?

  • nga’?

  • mo’ ntie’?

 ÑWⱭ’NI MBOO NDEN MⱭ KⱭ

‘Mboo . . . i nshuaa nshinɑh nɑ nɑh yoh wa’, wen lɑ baa nkuɑ, wuɑ lɑ ya wu, mbɑ mbʉɑ tchwi, mbɑ ngʉɑ’ lɑ ya wu.’​—Njʉhsidie 21:3, 4, Parole de vie.

BAA LⱭ MⱭ NDⱭ’SI MBU O MⱭ KⱭ

Ngʉɑ’ wenok si mfʉ mbi Mboo bɑ.​—Jak 1:13.

Laa nji mɑ Mboo ndju’ sipe’ ntie’ yi o ndjii ngʉɑ’ lɑ mɑ nhɑ ntoonsi mbu o.​—Zekalia 2:8.

Ji ndendee mɑ nkue ngʉɑ’ i nsɑ’ mie.​—Yoyoh 37:9-11.

 WU YI LETIA ÑWⱭ’NI NDEN LⱭ MⱭ NDENDEE?

Nh, mbɑ dɑ’ nɑ nu nji pʉɑ:

  • Mboo mbee ngʉɑ’ mbɑ piesi. Yii mbʉɑ yi Jehova Mboo lɑ’ nkwa’si ntie’ yi poo mbi lɑ’ ndjii ngʉɑ’ nɑ ntie’ mbhi lɑ. Ñwɑ’ni Mboo ndem mɑ, Jehova Mboo ‘lɑ’ ntchəənzen poo mbi nɑ ntie’ ngʉɑ’.’​—Ndɑ’ntcha’ 2:18, Traduction du monde nouveau.

    Mboo mbee pʉ kɑ ngʉh sipe’ lɑ. Fohni, Ñwɑ’ni Mboo nden mɑ “Mboo mbee wen kɑ nji mbu’ lɑ.”​—Kua’ngee 6:16, 17.

  • Mboo ntchəhnzen mbɑ yi a wen lɑ. Mbɑ wɑlɑ nji “yi fɑk pi yi wu kɑ ndja’ ni lɑ,” tɑ’ bɑ Jehova Mboo nji!​2 Zinka’ 6:29, 30

    Mɑdɑ’ mɑ Jehova Mboo laa nufʉʉ zi ngʉh mɑ ngʉɑ’ mbɑ wɑlɑ mie. (Matio 6:9, 10) Po kɑ li’ mɑ mbʉɑ, Mboo mɑ ntoonsi pʉ bɑ ñamsi i kwɑ’ ndendee lɑ.​—Mfɑ’ 17:27; 2 Kolintia 1:3, 4.

 NU MBɄⱭ KWA’SI

Nukɑ tɑ Mboo nɑk mɑ ngʉɑ’ bɑ wu?

Ñwɑ’ni Mboo mbɑ’ te’sinu lɑ ntam LOMAN 5:12 mbɑ 2 PITA 3:9.