Sietchɑ’ yoh pia pen i mbɑ . . .

  • sʉ’ fe’e?

  • mbəə nshʉɑ fe’e?

  • mbe’ nshʉɑ fe’e?

 ÑWⱭ’NI MBOO NDEN MⱭ KⱭ

‘Mboo . . . i shuaa shinɑh yoh wa’, wen lɑ baa nkuɑ, wuɑ lɑ ya wu, mbɑ mbʉɑ tchwi, mbɑ ngʉɑ’ lɑ ya wu. Wu kɑ lɑ’ mbhi lɑ mie.’​—Njʉhsidie 21:3, 4, Segond 21.

BAA LⱭ MⱭ NDⱭ’SI MBU O MⱭ KⱭ

Mbe’ mfɑ’ kɑ nhɑ tcha’si lɑ.​—Isaya 65:21-23.

Si si mɑ ngoo, si mɑ ndjii səə ngʉɑ’.​—Isaya 25:8; 33:24.

Mbe’ vɑɑ simie mbu o, pia nte’ndʉɑ o mbɑ nsen mbo.​—Yoyoh 37:11, 29.

 WU YI LETIA ÑWⱭ’NI NDEN LⱭ MⱭ NDENDEE?

Nh, mbɑ dɑ’ nɑ nu nji pʉɑ:

  • Mboo ghʉh shʉɑyɑ’ ngʉ’ laa ndohsi nkue kɑ’ zi. Ya mbɑ ntam Ñwɑ’ni Mboo, ndɑ’ Jehova Mboo tɑ po ntchee mɑ “Nga’ ngʉ’ wa’,” mbi’tumɑ yi ngʉ’ si mie bɑ. (Njʉhsidie 15:3) Fa’a lɑ a ghʉh ngʉ’ laa ndohsi tʉɑkɑ’ zi mbʉɑ tchop sietchɑ’, ya bɑ pəpe’ nshʉɑ ntie’ mbhi. Ñwɑ’ni Mboo nden mɑ, “səə nu si shʉɑ Mboo bɑ.”​—Matio 19:26.

  • Mboo mɑ nkwe’ mɑ nkue kɑ’ zi lohnsi. Fohni, Jehova mɑ neesi laa mba nhɑ vɑɑ mbi pʉ kɑ kuɑ lɑ.​—Job 14:14, 15.

    Ñwɑ’ni Mboo ndɑ’si mɑ men Mboo Yeso lɑ yaasi nga’ghoo. Nukɑ tɑ a lɑ yaasi yoh? Mbi’tumɑ mbɑ yʉɑ lɑ kwe’. (Mak 1:40, 41) Yeso lɑ’ nkwe’ mbʉɑ jiisi pɑ ndjii ngʉɑ’ na mfoh mbɑ’ɑ nɑ yi mbʉɑ ghʉh.​—Jan 14:9.

    Fa’a lɑ pɑɑ ghʉh mbʉɑ pen mɑ Jehova pi Yeso nkwe’ laa jiisi yoh, pɑɑ yu’ pəpe’ nɑ nuyadjam lɑ!​—Yoyoh 72:12-14; 145:16; 2 Pita 3:9.

 NU MBɄⱭ KWA’SI

Mboo i ntchop sietchɑ’ mɑ laa tɑ yaa bɑ pəpe’?

Ñwɑ’ni Mboo mbɑ’ te’sinu lɑ ntam MATIO 6:9, 10 mbɑ DANIA 2:44.