Yɑ’ ngen nah nzu ntam ñwα’ni

Yɑ’ ngen nah kam thunka’ puzu

Pɑnkonta’ Jehova

Bafang

Pʉ kɑ nkuɑ lɑ i nsɑ’ yom nɑ wuɑ kwɑ’ ndendee?

Pʉ kɑ nkuɑ lɑ i nsɑ’ yom nɑ wuɑ kwɑ’ ndendee?

O len yo mɑ kɑ . . .

  • nh?

  • nga’?

  • mo’ ntie’?

 ÑWⱭ’NI MBOO NDEN MⱭ KⱭ

‘Pʉ kɑ nkuɑ lɑ i njom nɑ wuɑ.’​—Mfɑ’ 24:15, Traduction du monde nouveau.

BAA LⱭ MⱭ NDⱭ’SI MBU O MⱭ KⱭ

Nkomsi nɑ ntie’ yi o pie tɑ’ wen mɑ o nkwe’ lɑ.​—2 Kolintia 1:3, 4.

Yaa ngʉh wen lɑ poh wuɑkɑɑ.​—Heblo 2:15.

Ji ndendee mɑ o i mba ndjii pʉ mbo kɑ nkuɑ lɑ.​—Jan 5:28, 29.

 WU YI LETIA ÑWⱭ’NI NDEN LⱭ MⱭ NDENDEE?

Nh, mbɑ dɑ’ nɑ nu nji taa:

  • Vɑɑ mfʉ mbi Mboo. Ñwa’ni Mboo nden mɑ vɑɑ mfʉ mbi Jehova. (Yoyoh 36:9; Mfɑ’ 17:24, 25) Wen nkuɑ mɑ pɑ’ Jehova Mboo baa hɑ vɑɑ mbu i mbi’tumɑ vɑɑ mfʉ mɑ mbi Jehova.

  • Mboo lɑ yom pʉnok nɑ wuɑ nɑ ntie’ mbhi. Ñwa’ni Mboo ngəə nu nɑ pʉ həə, yi po lɑ yom yoh nɑ wuɑ ndom sietchɑ’ lɑ: pʉnkhʉɑ, njʉa, mba’, mbɑ mʉnjwe. Mo’ mɑ po yaa tɑ mɑ nkuɑ, yi mo’ wen mɑ a yaa si ntam fie lie’ kwɑ!​—Jan 11:39-44.

  • Mboo mɑ mbʉɑ lie’ yi a lɑ kɑ’ lɑ, yom pʉnok nɑ wuɑ. Jehova Mboo mbee wuɑ, a ndjii wuɑ pɑ’ nga’ pee ni lɑ. (1 Kolintia 15:26) Jehova mɑ neesi laa toh mɑ nɑ lonɑwuɑ, nzɑ ntcho nɑ wuɑ. Jehova mɑ neesi laa njom pʉ bɑ ntam kwa’si zi lɑ nɑ wuɑ, a pa mɑ ndjii yoh sietchɑ’.​—Job 14:14, 15.

 NU MBɄⱭ KWA’SI

Kɑ bɑ ngʉh wen mɑ ntchwi, mven, mbaa nkuɑ?

Ñwɑ’ni Mboo mbɑ’ te’sinu lɑ ntam LANTO’ 3:17-19

mbɑ LOMAN 5:12.