Siirry sisältöön

Siirry lisävalikkoon

Jehovan todistajat

suomi

Yleiset tietosuojaperiaatteet

Yleiset tietosuojaperiaatteet

Jehovan todistajien järjestö kunnioittaa kaikkien oikeutta yksityisyyteen niiden periaatteiden pohjalta, jotka esitetään Raamatussa. Jotta järjestömme voisi täyttää uskonnollisen ja yleishyödyllisen tehtävänsä sekä huolehtia kaikkien Jehovan todistajien tarpeista, on tarpeen käsitellä sekä henkilökohtaisia että arkaluonteisia tietoja. Tämän vuoksi on tärkeää säilyttää luottamuksellisuus ja varmistaa riittävä tietoturva. (Sananlaskut 15:22; 25:9.) Kunnioitamme luottamuksellisuutta suuresti (Sananlaskut 20:19).

Useat valtiot ovat säätäneet tietosuojaa koskevia lakeja varmistaakseen, että yksilöiden oikeutta yksityisyyteen kunnioitetaan. Jehovan todistajien järjestöllä on pitkä historia tällaisten oikeuksien kunnioittamisessa ja luottamuksellisuuden säilyttämisessä, jopa ennen tällaisten lakien säätämistä. Jehovan todistajien järjestö tulee jatkossakin suojelemaan sille annettua tietoa jo pitkään voimassa olleen käytäntönsä mukaisesti, joka on kirjattu näihin yleisiin tietosuojaperiaatteisiin.

Yleinen soveltuvuus

Nämä periaatteet soveltuvat Jehovan todistajien koko järjestöön, jota edustavat ympäri maailmaa sijaitsevat haaratoimistot.

Tietosuoja

Jehovan todistajien järjestö käsittelee henkilötietoja seuraavien periaatteiden mukaisesti:

 1. Henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti ja lakien edellyttämällä tavalla.

 2. Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään vain siinä määrin kuin Jehovan todistajien uskonnollisten ja yleishyödyllisten tavoitteiden saavuttamiseksi on tarpeen.

 3. Henkilötiedot pidetään virheettöminä ja ajantasaisina. Kaikki virheet tullaan korjaamaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun järjestö on saatettu niistä tietoiseksi.

 4. Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on niitä järjestön kannalta perusteltua säilyttää.

 5. Rekisteröityjen oikeuksia kunnioitetaan asianmukaisesti.

 6. Henkilötiedot suojataan riittävin teknisin ja henkilöstöllisin varotoimin, jotta henkilötietojen luvaton ja laiton käyttö estetään. Kaikki tietoverkoissa olevat henkilötiedot säilytetään salasanoilla suojatuilla tietokoneilla, joihin vain erikseen valtuutetuilla henkilöillä on pääsy. Toimistohuoneet pidetään lukittuina työajan ulkopuolella, ja niihin on pääsy vain luvan saaneella henkilökunnalla.

 7. Henkilötietoja ei lähetetä toisiin haaratoimistoihin, ellei se ole välttämätöntä Jehovan todistajien uskonnollisten ja yleishyödyllisten tavoitteiden saavuttamiseksi, ja jokainen Jehovan todistaja on antanut suostumuksensa näiden tietojen siirtämiseen tullessaan Jehovan todistajaksi vapaasta tahdostaan.

Rekisteröidyn oikeudet

 1. Rekisteröidyn oikeus suojella omia henkilökohtaisia ja arkaluonteisia henkilötietoja sekä oikeus korjata ja poistaa omia henkilökohtaisia ja arkaluonteisia henkilötietoja turvataan Jehovan todistajien yleisten tietosuojaperiaatteiden mukaisesti.

 2. Jokaisen, joka tekee omia tietojaan koskevan pyynnön, tulee esittää riittävät todisteet henkilöllisyydestään.

 3. Jos rekisteröity pyytää saada nähdä, korjata tai poistaa henkilökohtaisia tai arkaluonteisia tietojaan, järjestö harkitsee pyyntöön suostumista oikeudenmukaisesti ottaen huomioon yksilön oikeudet saada itseään koskevia tietoja ja korjata tai poistaa niitä sekä järjestön lailliset uskonnolliset oikeudet. Tähän sisältyy sen arvioiminen, voisiko pyyntö vahingoittaa järjestön oikeutta uskonnonvapauteen ja uskonnon harjoittamiseen.

 4. On järjestön intressien mukaista säilyttää tiedot henkilön asemasta Jehovan todistajana. Näiden tietojen poistaminen loukkaisi kohtuuttomasti järjestön uskonnollisia käsityksiä ja tapoja.

Valitusoikeus

Jos joku uskoo, että hänen oikeuksiaan on loukattu, hän voi valittaa asiasta haaratoimistokomitealle henkilökohtaisella kirjeellä. Kirje tulee lähettää kahden viikon kuluessa valituksen perusteena olevista toimista.