Siirry sisältöön

Siirry lisävalikkoon

Jehovan todistajat

suomi

1. MARRASKUUTA 2016
YHDYSVALLAT

Jehovan todistajat korjaavat 60 vuotta vanhan padon Warwickissa

Jehovan todistajat korjaavat 60 vuotta vanhan padon Warwickissa

NEW YORK. Jehovan todistajat saivat elokuussa 2016 valmiiksi uuden päätoimistonsa rakennustyöt Warwickissa New Yorkissa. Rakennustöiden yhteydessä todistajat peruskorjasivat myös Blue Lake -järven padon. Korjaus tehtiin yhteistyössä SUEZ Water -yrityksen kanssa.

Jehovan todistajat ostivat Warwickissa sijaitsevan kiinteistön vuonna 2009. Pian sen jälkeen tehtiin suunnitelmat Blue Lake -järven huonokuntoisen padon kunnostamiseksi. Järvi tunnetaan myös nimellä Sterling Forest Lake. Blue Lake -järvi ja sen pato (yllä olevassa kuvassa etualalla) sijaitsevat aivan todistajien uuden päätoimiston vieressä. Ympäristönsuojeluvirasto Department of Environmental Conservationin (DEC) tekemän kuntokartoituksen perusteella pato vuoti eikä sen sulkuventtiili toiminut. DEC:n mukaan huonokuntoinen pato aiheutti merkittävän vaaran Tuxedoon kuuluvalle Woodlandsin asuinalueelle, jolla on 195 taloa ja joka sijaitsee alle kahden kilometrin päässä padosta.

Jehovan todistajien uusi päätoimisto (alhaalla vasemmalla) sijaitsee aivan Blue Lake -järven padon vieressä (keskellä oikealla).

Jeffrey Hutchinson, Sterling Forest State Park -luonnonpuiston entinen puistopäällikkö

Sterling Forest State Park -luonnonpuiston entinen puistopäällikkö Jeffrey Hutchinson sanoo: ”Pato selvästi vuoti, ja sen pettäminen olisi aiheuttanut paljon vahinkoa. Pahimmassa tapauksessa kaikki Woodlandsin asuinalueen talot olisivat voineet tuhoutua.”

Tuxedossa sijaitseva Woodlandsin asuinalue (ylhäällä vasemmalla) on alle kahden kilometrin päässä Jehovan todistajien päätoimistosta (alhaalla oikealla) ja Blue Lake -järven padosta.

Woodlandsin asukasyhdistyksen puheenjohtaja Robert R. Werner toteaa: ”Minusta on selvää, että jos Jehovan todistajat eivät olisi ryhtyneet toimiin, patoa ei olisi saatu korjattua ennen sen rakenteiden pettämistä. Tämä olisi saattanut johtaa omaisuuden ja ihmishenkien menetyksiin.”

Jeffrey Hutchinson kertoo: ”Alle 50 kilometrin päässä sijaitseva Echo Lake -järven pato petti vuonna 2011, ja tulvavesi tuhosi osia Tuxedoon kuuluvasta East Villagen alueesta.” Insinöörit arvioivat, että tuon padon sortuessa noin 380 miljoonaa litraa vettä vyöryi pitkin Ramapo-jokea. Echo Lake -järven pinta-ala on noin 5,2 hehtaaria. Blue Lake -järven pinta-ala on yli kahdeksan kertaa suurempi (46,5 hehtaaria).

Blue Lake -järven itäisellä reunalla sijaitseva pato rakennettiin vuonna 1956, ja se koostui alun perin kahdesta osasta: maapadosta ja betonisesta tulvaputkesta. Järven pohjaan asennettiin tuolloin myös turvaventtiili, jonka avulla veden pintaa voitiin hätätilanteessa laskea.

Warwickin rakennushankekomitean puheenjohtaja Richard Devine kertoo: ”Olemme todella iloisia siitä, että padon kunnostustyöt onnistuivat hyvin, ja haluamme kiittää SUEZ Wateria hyvästä yhteistyöstä. Rakennusryhmämme lujitti padon, korvasi vanhan rikkinäisen venttiilin uudella, korotti ja vahvisti tulvaputken purkuaukon siipimuurit sekä rakensi varalle toisen purkuputken. Kunnostettu pato täyttää nyt alan turvallisuusvaatimukset.”

Jeffrey Hutchinson tiivistää ajatuksensa Jehovan todistajista ja padon kunnostusprojektista seuraavasti: ”Te teette paljon hyvää yhteisön hyväksi ja olette avuliaita ihmisiä. Rakennustyönne on ympäristöystävällistä, ja sen laatu on ensiluokkaista.”

Mediayhteydet:

David A. Semonian, tiedotusosasto, puh. +1 718 560 5000

 

Jehovan todistajien vapaaehtoiset työmiehet poistavat epäkuntoisen ylivuotoventtiilin Blue Lake -järven pohjasta. Venttiilin avulla veden pintaa voidaan hätätilanteissa laskea.

Uutta roskasuodatinta asennetaan järven pohjalle. Se estää venttiiliä tukkeutumasta, kun vettä lasketaan pois järvestä.

Todistajat suurentavat alkuperäistä tulvaputkea. Blue Lake -järven vesi ohjautuu tulvaputken kautta läheiseen jokiuomaan.

Tulvaputken purkuaukon betonisia siipimuureja korotettiin yli metrillä, ja niissä olevat murtumat korjattiin.

Maamassojen vaihdossa käytettiin erikoisvalmisteista täyttömateriaalia. Sitä tarvittiin maapadon tueksi noin 19 000 m3.

Maapadon luiskarakenteet muotoillaan ja tiivistetään.

Maisemoinnista vastaava ryhmä lisää rakenteiden päälle multaa ja istuttaa alueelle tyypillisiä nurmikasveja, jotta maapato sulautuu ympäristöönsä.