Siirry sisältöön

Siirry lisävalikkoon

Jehovan todistajat

suomi

1. MARRASKUUTA 2012
ITÄVALTA

Itävalta määrätty maksamaan Jehovan todistajille korvausta syrjinnästä

Itävalta määrätty maksamaan Jehovan todistajille korvausta syrjinnästä

STRASBOURG, Ranska: Euroopan ihmisoikeustuomioistuin totesi 25. syyskuuta 2012, että Itävalta oli syyllistynyt Jehovan todistajien syrjintään, ja määräsi valtion maksamaan todistajille heidän lähes 13 000 euron oikeuskulunsa.

Itävalta oli vuonna 2002 evännyt oleskeluluvan kahdelta filippiiniläiseltä Jehovan todistajalta, joiden tarkoituksena oli tehdä paimennustyötä tagaloginkielisten todistajien keskuudessa Itävallassa. Eräässä toisessa tapauksessa valtio oli määrännyt todistajat maksamaan lahjaveroa heidän eräästä vuonna 1999 saamastaan lahjoituksesta. Kummassakin tapauksessa kyse oli siitä, että valtio ei suostunut tunnustamaan Jehovan todistajien asemaa ”uskonnollisena yhdyskuntana” vaan ainoastaan ”uskonnollisena yhteisönä”, jonka asema on heikompi. Niinpä todistajilta evättiin joitakin etuuksia, joita muilla vakiintuneilla uskontokunnilla on.

Tämä on kuudes kerta, jolloin ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisu on Itävallalle epäsuotuisa ja Jehovan todistajille suotuisa, ja se vahvistaa aiemman, vuonna 2008 tehdyn ratkaisun. Tuolloin tuomioistuin totesi, että todistajien asema ”uskonnollisena yhdyskuntana” olisi pitänyt tunnustaa ”huomattavasti lyhyemmässä ajassa”, sillä he ovat olleet ”kansainvälisesti tunnettuja jo kauan” ja ”saavuttaneet vakiintuneen aseman” Itävallassa.

Todistajat toivovat, että viimeisin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa saatu voitto auttaa suojelemaan perusvapauksia ja estää uskonnollisen syrjinnän, olipa kyse Jehovan todistajista tai keistä tahansa Euroopan neuvoston jäsenmaiden asukkaista.

Mediayhteydet:

J. R. Brown, tiedotusosasto, puh. +1 718 560 5000

Itävalta: Johann Zimmermann, puh. +43 1 804 53 45