Taganrogin 16:ta Jehovan todistajaa koskeva uusintaoikeudenkäynti Venäjällä on kestänyt yli kahdeksan kuukautta. Tänä kesänä oikeudenkäynnissä on pidetty yli 20 suullista käsittelyä, ja uusia on suunniteltu pidettäväksi lokakuussa. Jos syytetyt tuomitaan syyllisiksi, heille tullaan langettamaan vankeus- ja sakkotuomioita vain siitä syystä, että he ovat olleet läsnä uskonnollisissa tilaisuuksissa, lukeneet Raamattua ja olleet yhdessä uskonveljiensä kanssa.

Pitkään jatkunut oikeuskäsittely vaikeuttaa syytettyjen elämää

Siitä lähtien kun uusintaoikeudenkäynti alkoi aiemmin tänä vuonna, syytetyt ovat olleet oikeuden edessä melkein 50 päivää. Oikeusprosessi, mukaan lukien alkuperäinen oikeudenkäynti, on jatkunut kaikkiaan yli kaksi vuotta, mikä tekee tästä pisimmän rikosoikeudenkäynnin Jehovan todistajia vastaan Venäjällä.

Se että syytetyt ovat joutuneet olemaan niin paljon oikeuden edessä, on vaatinut veronsa. Yksi syytetyistä, Kirill Kravtšenko, selittää: ”Emme voi tehdä työtä, emme voi olla riittävästi perheemme kanssa emmekä saa tarpeeksi lepoa.” Jotkut syytetyistä on erotettu työpaikastaan tai heitä on painostettu jättämään työnsä, koska oikeudenkäynti vie paljon aikaa ja koska heitä mustamaalataan julkisesti uskonsa vuoksi. Lisäksi he eivät ole saaneet kahteen vuoteen poistua Taganrogista ilman virallista lupaa.

Oikeusprosessi on aiheuttanut syytetyille kohtuutonta henkistä painetta. ”Se vaikuttaa heikentävästi terveyteeni”, sanoo Tatjana Kravtšenko. ”En saa illalla unta tai herään keskellä yötä. Ajatukseni pyörivät kaiken aikaa oikeudenkäynnissä, ja olen levoton.” Nikolai Trotsjuk, joka hänkin on syytettyjen joukossa, on ollut oikeudenkäynnin aiheuttaman stressin vuoksi sairaalassa useita kertoja.

Uusintaoikeudenkäyntiin johtaneita tapahtumia

Vuonna 2011 poliisi suoritti Taganrogin Jehovan todistajia koskevan salaisen rikostutkinnan. Vuonna 2012 kuusitoista Jehovan todistajaa asetettiin syytteeseen, ja rikosoikeudenkäynti alkoi toukokuussa 2013. Vuoden ja kolme kuukautta kestäneen käsittelyn jälkeen Taganrogin kaupunginoikeus tuomitsi seitsemän heistä niin sanotusta ekstremistisestä toiminnasta. Tuomari langetti kaikille näille seitsemälle kovat sakot ja lisäksi neljälle heistä pitkät vankeustuomiot. Hän ilmoitti kuitenkin samalla, että sakkorangaistuksia ei pantaisi täytäntöön ja vankilatuomiot olisivat ehdollisia. Muut yhdeksän Jehovan todistajaa vapautettiin syytteistä oikeusteknisin perustein, mutta tuomari totesi heidänkin osallistuneen ekstremistiseen toimintaan.

Kaikki 16 Jehovan todistajaa valittivat tuomiosta Rostovin aluetuomioistuimeen ja vaativat, että heidät vapautettaisiin kaikista rikossyytteistä. Myös syyttäjä teki valituksen, koska ehdolliset rangaistukset olivat hänen mielestään liian lieviä.

Joulukuun 12. päivänä 2014 Rostovin aluetuomioistuin käsitteli valitukset ja kumosi Taganrogin kaupunginoikeuden ratkaisun. Sen sijaan että Rostovin aluetuomioistuin olisi vapauttanut Jehovan todistajat syytteistä, se suostui syyttäjän vaatimukseen ja lähetti tapauksen takaisin Taganrogin kaupunginoikeuteen käsiteltäväksi uudelleen eri tuomarin johdolla. Uusintaoikeudenkäynti alkoi 22. tammikuuta 2015, ja Jehovan todistajat odottivat, että asiaan tulisi ratkaisu kesäkuussa 2015. Mutta koska tuomari on määrännyt, että asiaa käsitellään vielä lokakuussa, näyttää siltä, että hän antaa ratkaisunsa vuoden 2015 lopussa.

Pitäisikö ekstremismin vastaista lakia käyttää rauhanomaisen uskonnollisen toiminnan rajoittamiseen?

Ekstremismin vastaisen lain alkuperäinen tarkoitus oli taistella terrorismia vastaan, mutta jotkut Venäjän viranomaiset soveltavat sitä väärin rajoittaakseen rauhanomaista ja laillista uskonnollista toimintaa. Viranomaiset eri puolilla maata ovat tämän lain nojalla häirinneet Jehovan todistajien kokouksia, tehneet kotietsintöjä ja kieltäneet ja takavarikoineet kirjallisuutta. Taganrogissa viranomaiset lakkauttivat Jehovan todistajien paikallisyhdistyksen ja takavarikoivat heidän valtakunnansalinsa. Hiljattain myös Samaran ja Abinskin viranomaiset toimivat saman kaavan mukaan ja lakkauttivat Jehovan todistajien lailliset yhdistykset ja ottivat haltuunsa niiden kiinteistöt.

Venäjän viranomaisten kovaotteisten toimien vuoksi Jehovan todistajat ovat jättäneet 28 valitusta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen (EIT), jotta tilanteeseen saataisiin korjaus. Koska 22 näistä valituksista koskee samanlaisia ihmisoikeusrikkomuksia, EIT käsittelee parhaillaan niitä kaikkia yhtä aikaa. Jehovan todistajien asianajajan mukaan EIT saattaa antaa tuomionsa jo vuoden 2015 lopussa.

Onko uskonnollinen suvaitsemattomuus kasvussa?

Uskonnonvapaus Venäjällä on nyt vaakalaudalla. Jehovan todistajat pelkäävät, että jos heidän 16 taganrogilaista uskonveljeään tuomitaan syyllisiksi, myös Jehovan todistajia Samarassa ja Abinskissa ja muualla Venäjällä voidaan asettaa syytteeseen. He toivovat, että Venäjän viranomaiset lopettavat tämän vainoamisen ja turvaavat kaikille kansalaisille uskonnonvapauden.

Aikajana

 1. 9. kesäkuuta 2008

  Rostovin aluesyyttäjä nostaa kanteen Taganrogin Jehovan todistajia vastaan ekstremistisestä toiminnasta.

 2. 11. syyskuuta 2009

  Rostovin aluetuomioistuin luokittelee 34 Jehovan todistajien julkaisua ekstremistisiksi ja lakkauttaa Jehovan todistajien Taganrogin-paikallisyhdistyksen.

 3. 8. joulukuuta 2009

  Venäjän federaation korkein oikeus vahvistaa Rostovin aluetuomioistuimen syyskuussa 2009 antaman tuomion.

 4. 1. maaliskuuta 2010

  Oikeusministeriö lisää Rostovin aluetuomioistuimen ekstremistisiksi luokittelemat 34 julkaisua valtiolliseen ekstremististen aineistojen luetteloon. Viranomaiset ottavat haltuunsa Jehovan todistajien valtakunnansalin Taganrogissa.

 5. 1. kesäkuuta 2010

  Taganrogin Jehovan todistajat tekevät Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen valituksen (Taganrog LRO and Others v. Russia).

 6. 30. huhtikuuta 2011

  Viranomaiset alkavat videoida salaa Jehovan todistajien kokouksia Taganrogissa.

 7. 6. heinäkuuta 2011

  Viranomaiset lisäävät Jehovan todistajien Taganrogin-paikallisyhdistyksen valtiolliseen ekstremististen järjestöjen luetteloon.

 8. Elokuu 2011

  Poliisi aloittaa Taganrogin Jehovan todistajia koskevan rikostutkinnan ja tekee kotietsinnän 19 kodissa.

 9. 31. toukokuuta 2012

  Taganrogilaisia Jehovan todistajia vastaan nostetaan ensimmäiset syytteet heidän uskonnollisesta toiminnastaan.

 10. Toukokuu 2013

  Taganrogin kaupunginoikeudessa alkaa oikeudenkäynti 16:ta Jehovan todistajaa vastaan, joita syytetään ekstremistisestä toiminnasta.

 11. 29.–30. heinäkuuta 2014

  Taganrogin kaupunginoikeus tuomitsee seitsemän syytettyä ekstremistisestä toiminnasta. Myöhemmin kaikki 16 asianosaista sekä syyttäjä valittavat tuomiosta.

 12. 12. joulukuuta 2014

  Rostovin aluetuomioistuin käsittelee valituksen ja palauttaa tapauksen Taganrogin kaupunginoikeuteen käsiteltäväksi uudelleen eri tuomarin johdolla.

 13. 22. tammikuuta 2015

  16:ta Jehovan todistajaa koskevan tapauksen uudelleenkäsittely alkaa Taganrogin kaupunginoikeudessa.

^ kpl 44 Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen päätöslauselma 1896 (2012) aiheesta ”Venäjän federaatio ja velvoitteiden ja sitoumusten kunnioittaminen” (§ 25.31).

^ kpl 45 ”Loppupäätelmä Venäjän federaatiota koskevasta seitsemännestä määräaikaisraportista”, YK:n ihmisoikeuskomitea, kappale 20.