Siirry sisältöön

TURKMENISTAN

Vankeudessa uskonsa vuoksi

Vankeudessa uskonsa vuoksi

Vuodesta 2018 lähtien Turkmenistanin viranomaiset ovat vanginneet 33 nuorta Jehovan todistaja -miestä, jotka ovat kieltäytyneet asepalveluksesta omantunnonsyistä. Suurinta osaa heistä syytetään rikoslain 219 artiklan 1 kohdan nojalla ”kutsunnan välttelystä ilman laillisia perusteita”. Turkmenistanin oikeusistuimet ovat hylänneet tuomioiden johdosta tehdyt useat valitukset. 17 näistä nuorista Jehovan todistajista on vapautettu heidän kärsittyään yhden tai kahden vuoden vankeustuomion.

Turkmenistanilaiset oikeusistuimet loukkaavat jatkuvasti nuorten Jehovan todistajien oikeuksia nostamalla toistamiseen heitä vastaan syytteitä asepalveluksesta kieltäytymisen vuoksi. 19. tammikuuta 2021 oikeusistuin tuomitsi Ihlosbek Rozmetowin ja Weniamin Gendžiýewin toisen kerran ja langetti heille kahden vuoden vankeustuomion. 18. tammikuuta 2021 oikeusistuin tuomitsi Maksat Jumadurdiyewin, Azamatjan Narkuliyewin ja Artur Yangibayewin toisen kerran ja langetti heille kahden vuoden vankeustuomion. 11. tammikuuta 2021 oikeusistuin tuomitsi Ruslan Artykmyradowin toistamiseen ja langetti hänelle kahden vuoden vankeustuomion. 6. elokuuta 2020 oikeusistuin tuomitsi kaksi veljestä, Sanžarbek ja Eldor Saburowin, kahdeksi vuodeksi vankilaan.

Omantunnon- ja uskonnonvapauden kunnioittamisessa yhä parannettavaa

Vuodesta 2015 vuoteen 2019 Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuskomitea antoi 13 suotuisaa päätöstä Jehovan todistajien tekemiin valituksiin. Todistajat olivat kieltäytyneet asepalveluksesta, ja heitä pidettiin vankilassa huonoissa oloissa. Tätä nykyä YK:n ihmisoikeuskomitean käsiteltävänä on kolme muuta Jehovan todistajien tekemää valitusta, jotka koskevat Turkmenistanin toimintaa. Näistä yksi koskee aseistakieltäytymistä omantunnonsyistä.

Huhtikuussa 2012 ihmisoikeuskomitea kehotti Turkmenistania ”varmistamaan, että sen lait ja käytännöt uskonnollisten järjestöjen rekisteröimisen suhteen ottavat huomioon yksilöiden oikeuden harjoittaa ja ilmaista vapaasti uskontoaan [kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen] mukaisesti”. Turkmenistanin Jehovan todistajat anoivat toimintansa rekisteröintiä vuonna 2008. Viranomaiset eivät kuitenkaan ole suostuneet rekisteröintiin.

Huhtikuussa 2017 ihmisoikeuskomitea toisti huolensa siitä, että Turkmenistan “ei edelleenkään tunnusta oikeutta omantunnonsyihin perustuvaan aseistakieltäytymiseen -- ja jatkaa syytteiden nostamista asepalveluksesta kieltäytyviä Jehovan todistajia vastaan sekä heidän vangitsemistaan“. Se kehotti Turkmenistania “uudistamaan lainsäädäntönsä viipymättä, tarjoamaan aseistakieltäytyjille mahdollisuuden ei-sotilaalliseen siviilipalvelukseen, hylkäämään kaikki syytteet, jotka on nostettu omantunnonsyiden perusteella asepalveluksesta kieltäytyviä vastaan ja vapauttamaan ne, jotka tällä hetkellä suorittavat vankilatuomioitaan.“ *

Toukokuussa 2020 mielivaltaisia pidätyksiä käsittelevälle YK:n työryhmälle jätettiin valitus 22 Jehovan todistajan puolesta, joista osa on parhaillaan vankilassa ja osa vapautettu.

Muuttavatko viranomaiset näkemystään?

Jehovan todistajat arvostavat sitä, että Turkmenistan on viime vuosien aikana vapauttanut vankeja, jotka on tuomittu epäoikeudenmukaisesti. * Viimeaikaisissa yleisissä armahduksissa viranomaiset ovat kuitenkin jättäneet Jehovan todistajat huomiotta. Maaliskuussa 2019 Turkmenistanin presidentti Berdimuhamedow armahti 2 028 vankia ja samana vuonna toukokuussa 764 vankia ja joulukuussa 528 vankia. Armahdettujen joukossa ei ollut yhtään Jehovan todistajaa. Kun tämän lisäksi otetaan huomioon, että kutsun asepalvelukseen saaneiden nuorten Jehovan todistaja -miesten ja heidän saamiensa tuomioiden määrä kasvaa, on selvää, että Turkmenistan sivuuttaa kansainväliset vaatimukset kunnioittaa asepalveluksesta kieltäytyvien oikeuksia. Jehovan todistajat toivovat Turkmenistanin ottavan huomioon ihmisoikeuskomitean päätökset ja kunnioittavan enemmän ihmisoikeuksia, erityisesti omantunnon- ja uskonnonvapautta.

Aikajana

 1. 18. maaliskuuta 2021

  Yhteensä 16 Jehovan todistajaa on vankeudessa.

 2. 16. maaliskuuta 2021

  Rasul Rozbayew tuomitaan aseistakieltäytymisen vuoksi kahdeksi vuodeksi vankeuteen.

 3. 10. helmikuuta 2021

  Nazar Alliyew tuomitaan asepalveluksesta kieltäytymisen takia vuodeksi vankilaan.

 4. 19. tammikuuta 2021

  Ihlosbek Rozmetow ja Weniamin Gendžiýew tuomitaan toistamiseen aseistakieltäytymisen vuoksi ja määrätään kahdeksi vuodeksi vankilaan.

 5. 18. tammikuuta 2021

  Maksat Jumadurdiyew, Azamatjan Narkuliyew ja Artur Yangibayew tuomitaan toistamiseen aseistakieltäytymisen vuoksi ja määrätään kahdeksi vuodeksi vankilaan.

 6. 11. tammikuuta 2021

  Ruslan Artykmyradow tuomitaan toistamiseen aseistakieltäytymisen vuoksi ja määrätään kahdeksi vuodeksi vankilaan.

 7. 19. joulukuuta 2020

  Eziz Atabayew vapautuu vankilasta suoritettuaan kahden vuoden vankeustuomionsa.

 8. 3. lokakuuta 2020

  Selim Taganow vapautuu vankilasta suoritettuaan yhden vuoden vankeustuomionsa.

 9. 30. syyskuuta 2020

  David Petrosov vapautuu vankilasta suoritettuaan yhden vuoden vankeustuomionsa.

 10. 6. elokuuta 2020

  Sanžarbek ja Eldor Saburow tuomitaan kahdeksi vuodeksi vankilaan asepalveluksesta kieltäytymisen vuoksi. Tämä on jo toinen kerta, kun heidät tuomitaan saman syytteen nojalla.

 11. 26. kesäkuuta 2020

  Mekan Annaýew vapautetaan vankilasta hänen kärsittyään kahden vuoden pituisen vankeustuomionsa.

 12. 20. toukokuuta 2020

  Mielivaltaisia pidätyksiä käsittelevälle YK:n työryhmälle jätetään valitus niiden yhdeksän Jehovan todistajan puolesta, jotka ovat parhaillaan vankilassa.

 13. 19. maaliskuuta 2020

  Muhammetali Saparmyradow vapautetaan vankilasta hänen kärsittyään vuoden pituisen vankeustuomionsa.

 14. 17. helmikuuta 2020

  Wepa Matýakubow tuomitaan kahdeksi vuodeksi vankeuteen asepalveluksesta kieltäytymisen vuoksi.

 15. 13. tammikuuta 2020

  Kamiljan Ergaşowille langetetaan kahden vuoden vankeustuomio, koska hän kieltäytyy asepalveluksesta omantuntonsa vuoksi.

 16. 12. marraskuuta 2019

  Serdar Dowletowille langetetaan rikoslain 219 artiklan 2 kohdan nojalla kolmen vuoden vankeustuomio, koska hän kieltäytyy asepalveluksesta omantuntonsa vuoksi.

 17. 3. lokakuuta 2019

  Selim Taganow tuomitaan vuodeksi vankeuteen asepalveluksesta kieltäytymisen vuoksi.

 18. 30. syyskuuta 2019

  David Petrosov tuomitaan vuodeksi vankeuteen asepalveluksesta kieltäytymisen vuoksi.

 19. 31. heinäkuuta 2019

  Azat Asyrow tuomitaan kahdeksi vuodeksi vankeuteen asepalveluksesta kieltäytymisen vuoksi.

 20. 15. heinäkuuta 2019

  Bahtiyar Atahanow tuomitaan neljäksi vuodeksi vankeuteen asepalveluksesta kieltäytymisen vuoksi.

 21. 19. maaliskuuta 2019

  Muhammetali Saparmyradow tuomitaan vuodeksi vankeuteen, koska hän kieltäytyy asepalveluksesta.

 22. 13. helmikuuta 2019

  Bahram Hemdemow vapautetaan hänen kärsittyään neljän vuoden vankeustuomion, jonka hän sai uskonnonharjoittamisen vuoksi.

 23. 19. joulukuuta 2018

  Eziz Atabayew tuomitaan kahdeksi vuodeksi vankeuteen asepalveluksesta kieltäytymisen vuoksi.

 24. Syyskuu 2018

  Ennen syyskuun 24. päivää, jolloin presidentin on määrä armahtaa vankeja, vankilaviranomaiset kertovat Kerwen Kakabaýewille, Mekan Annaýewille ja Weniamin Gendziýewille, että heidätkin tullaan armahtamaan ja vapauttamaan. Vaikka heidän nimensä ovat armahdettujen vankien virallisessa luettelossa, he eivät ole niiden 1 722 joukossa, jotka vapautetaan 25. syyskuuta.

 25. 26. kesäkuuta 2018

  Mekan Annaýew tuomitaan kahdeksi vuodeksi vankeuteen asepalveluksesta kieltäytymisen vuoksi.

 26. 14.-15. heinäkuuta 2016

  YK:n ihmisoikeuskomitea antaa kuusi suotuisaa päätöstä Jehovan todistajille, jotka oli asetettu syytteeseen asepalveluksesta kieltäytymisen vuoksi.

 27. 29. lokakuuta 2015

  YK:n ihmisoikeuskomitea antaa suotuisan päätöksen kolmelle Jehovan todistajalle, jotka oli asetettu syytteeseen asepalveluksesta kieltäytymisen vuoksi.

 28. 19. toukokuuta 2015

  Bahram Hemdemow tuomitaan uskonnonharjoittamisesta neljäksi vuodeksi vankeuteen. Hänet oli pidätetty kaksi kuukautta aiemmin ja pantu tutkintavankeuteen.

 29. 25. maaliskuuta 2015

  YK:n ihmisoikeuskomitea antaa myönteisen päätöksen Jehovan todistajaa koskevassa tapauksessa, jossa häntä syytettiin asepalveluksesta kieltäytymisestä.

 30. 22. lokakuuta 2014

  Turkmenistanin presidentti myöntää armahduksen kahdeksalle Jehovan todistajalle, ja heidät vapautetaan.

 31. 2. syyskuuta 2014

  Bibi Rahmanova vapautetaan ja hänen neljän vuoden ehdoton vankeusrangaistuksensa muutetaan ehdolliseksi.

 32. 18. elokuuta 2014

  Bibi Rahmanova tuomitaan väärien syytteiden perusteella neljäksi vuodeksi vankeuteen.

 33. 29. elokuuta 2013

  Kolme Jehovan todistajaa jättää valituksen YK:n ihmisoikeuskomitealle, koska Turkmenistan ei ole tunnustanut heidän oikeuttaan kieltäytyä asepalveluksesta omantunnonsyistä.

 34. 1. toukokuuta 2013

  Kaksi Jehovan todistajaa jättää valituksen YK:n ihmisoikeuskomitealle, koska Turkmenistan ei ole tunnustanut heidän oikeuttaan kieltäytyä asepalveluksesta.

 35. 24. tammikuuta 2013

  30 poliisia tekee ratsian Nawruz Nasyrlaýewin kotiin joitakin viikkoja sen jälkeen kun Turkmenistanin hallitus on saanut tietää YK:n ihmisoikeuskomitealle tehdystä valituksesta. Poliisit lyövät toistuvasti perheen jäseniä ja heidän kodissaan olleita vieraita.

 36. 7. syyskuuta 2012

  Kymmenen Jehovan todistajaa laatii YK:n ihmisoikeuskomitealle valituksen, koska Turkmenistan ei tunnusta oikeutta kieltäytyä asepalveluksesta. Nawruz Nasyrlaýew on ensisijainen asianomistaja.

 37. 21. elokuuta 2008

  Jehovan todistajat anovat Turkmenistania rekisteröimään heidän toimintansa.

^ kpl 7 YK:n ihmisoikeuskomitea, loppupäätelmät: Turkmenistan, U.N. Doc. CCPR/C/TKM/CO/2, (20.4.2017), 40 ja 41 kohta.