Euroopan ihmisoikeustuomioistuin teki 3. kesäkuuta 2014 yksimielisen ratkaisun, jonka mukaan Turkki oli toiminut vastoin Euroopan ihmisoikeussopimusta * tuomitessaan neljä omantunnonsyistä asepalveluksesta kieltäytynyttä Jehovan todistajaa. Çağlar Buldu, Bariş Görmez, Ersin Ölgün ja Nevzat Umdu kieltäytyivät asepalveluksesta lujan uskonnollisen vakaumuksensa vuoksi. EIT:n ratkaisussa todettiin, että toimet valituksen esittäneitä vastaan eivät olleet demokraattisessa yhteiskunnassa välttämättömiä, kun otetaan huomioon se, mitä sanotaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen 9. artiklassa.

Nämä neljä todistajaa jättivät 17. maaliskuuta 2008 EIT:hen valituksen (Buldu ja muut vastaan Turkki) Turkkia vastaan sen johdosta, että Turkki ei ollut kunnioittanut heidän uskonnonvapauttaan; se oli toistuvasti asettanut heidät syytteeseen ja tuominnut heidät asepalveluksesta kieltäytymisen vuoksi. He joutuivat kutsuntoihin yhteensä yli 30 kertaa ja olivat vankeudessa kaikkiaan yli kuusi vuotta.

EIT:n lausunnossa todettiin: ”Näiden valituksen esittäneiden Jehovan todistajien kieltäytyminen asepalveluksesta omantunnonsyistä perustui epäilemättä heidän uskonkäsityksiinsä. Oikeusistuimelle on täysin selvää, että – – anojille langetetut toistuvat tuomiot sekä jatkuva rikossyytteiden uhka – – loukkaavat ihmisoikeussopimuksen 9. artiklassa taattua vapautta tunnustaa uskontoa.”

Bariş Görmez

Tämä on kolmas aseistakieltäytymistä koskeva Turkille epäsuotuisa EIT:n ratkaisu. Kaksi edellistä olivat Feti Demirtaşille vuonna 2012 ja Yunus Erçepille vuonna 2011 annetut suotuisat ratkaisut. Lisäksi YK:n ihmisoikeuskomitea teki vuonna 2012 kahdelle muulle turkkilaistodistajalle, Cenk Atasoylle ja Arda Sarkutille, suotuisan ratkaisun. Hekin olivat kieltäytyneet asepalveluksesta omantunnonsyistä.

Euroopassa käännekohta aseistakieltäytymiskysymyksessä oli EIT:n suuren jaoston 7. heinäkuuta 2011 tekemä ratkaisu jutussa Bayatyan vastaan Armenia. Tuolloin suuri jaosto totesi ensimmäistä kertaa, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen 9. artikla suojelee omantunnonsyistä aseista kieltäytyviä. Ratkaisu sitoo kaikkia Euroopan neuvoston jäsenmaita. Bayatyanin tapaus, kolme EIT:n Turkille epäsuotuisaa ratkaisua ja muut vastaavat EIT:n ratkaisut velvoittavat Turkkia ja muita jäsenmaita arvioimaan uudelleen tapaansa kohdella aseistakieltäytyjiä ja saattamaan lainsäädäntönsä sopusointuun ihmisoikeussopimuksen kanssa.

James E. Andrik, yksi neljää todistajaa edustaneista asianajajista, sanoi: ”Tällä hetkellä yksikään todistaja Turkissa ei ole aseistakieltäytymisen vuoksi vankilassa, mutta nuoria, omantunnonsyistä aseista kieltäytyviä todistajamiehiä vastaan nostetaan jatkuvasti syytteitä. Toivomme, että tämä ratkaisu jutussa Buldu ja muut vastaan Turkki saa Turkin kunnioittamaan jokaisen ihmisen perusoikeutta, omantunnonvapautta.”

^ kpl 2 3. artikla: kidutuksen sekä epäinhimillisen tai halventavan kohtelun kielto; 6. artikla: oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin; 9. artikla: ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapaus.