Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) teki 7. lokakuuta 2014 Georgian Jehovan todistajille suotuisan ratkaisun tapauksessa Begheluri ja muut vastaan Georgia, joka vietiin tuomioistuimeen yli 12 vuotta sitten. Se koskee 30:tä yksittäistä tapausta, joissa 99:ää henkilöä oli pahoinpidelty ja solvattu. Kaikki uhrit yhtä lukuun ottamatta olivat Jehovan todistajia. Välikohtaukset saivat alkunsa, kun poliisit hajottivat väkivaltaisesti useita suuria uskonnollisia tilaisuuksia. Tämän jälkeen Jehovan todistajat joutuivat uskonnollisista syistä laajamittaisen väkivallan uhreiksi kodeissaan, oikeussaleissa ja kaduilla.

EIT:n tuomiossa todettiin, että asianosaiset olivat tehneet tutkintaviranomaisille noin 160 valitusta, joiden mukaan hyökkäyksissä oli ollut suoranaisesti mukana poliiseja ja muita viranomaisia. Valitukset eivät kuitenkaan johtaneet konkreettisiin toimiin. Jäätyään ilman rangaistusta tekijät saivat rohkeutta jatkaa hyökkäyksiä.

Jehovan todistajien Zugdidissa järjestämään uskonnolliseen tilaisuuteen hyökättiin 8. syyskuuta vuonna 2000.

Esimerkiksi 8. syyskuuta vuonna 2000 noin 700 Jehovan todistajaa oli kokoontunut uskonnolliseen tilaisuuteen Zugdidin kaupunkiin. Yhtäkkiä naamioituneiden poliisien erikoisjoukko teki kokouspaikkaan rynnäkön, sytytti tuleen tilaisuutta varten pystytetyn lavan ja pahoinpiteli noin 50:tä läsnäolijaa. Uhrit tekivät välittömästi valituksia viranomaisille. Nämä kuitenkin kieltäytyivät nostamasta syytteitä tekijöitä vastaan, minkä vuoksi uhrit jäivät ilman oikeussuojaa.

EIT tuomitsee viranomaisten laiminlyönnit

Koska lainvalvontaviranomaiset eivät ryhtyneet viipymättä tutkimaan valituksia eikä tekijöitä koskaan rangaistu, uhrit jättivät yhteisen valituksen EIT:lle vuonna 2002.

EIT:n 7. lokakuuta antamassa tuomiossa todettiin, että ”Georgian viranomaiset loivat ilmapiirin, jossa rikoksiin saattoi syyllistyä rangaistuksetta ja joka viime kädessä kannusti jatkamaan hyökkäyksiä Jehovan todistajia vastaan koko maassa”. Tuomioistuin totesi myös, että syynä väkivaltaisiin hyökkäyksiin oli ”fanaattinen suhtautuminen Jehovan todistajien yhteisöön” ja että lainvalvontaviranomaiset osoittivat ”samaa syrjivää asennetta – –, mikä vahvisti viranomaisten ainakin suvainneen väkivaltaa”.

”Georgian viranomaiset loivat ilmapiirin, jossa rikoksiin saattoi syyllistyä rangaistuksetta ja joka viime kädessä kannusti jatkamaan hyökkäyksiä Jehovan todistajia vastaan koko maassa.”

(Begheluri ja muut vastaan Georgia, nro 28490/02, 7. lokakuuta 2014, s. 40, § 145)

EIT tuomitsi Georgian viranomaiset syyllisiksi 47 valittajan epäinhimilliseen kohteluun. Lisäksi heidän katsottiin syyllistyneen 88 valittajan syrjintään ja heidän uskonnonvapautensa rikkomiseen. EIT määräsi, että valtion tulee ”lopettaa tuomioistuimen toteamat rikkomukset ja oikaista vääryydet”, jotka johtuivat sen laiminlyönneistä ja ”fanaattisesta suhtautumisesta”. EIT tuomitsi valtion maksamaan yli 45 000 euron sakot korvaukseksi uhrien henkisistä kärsimyksistä ja oikeudenkäyntikuluista.

Jehovan todistajien tilanne Georgiassa parantunut

Vaikka Jehovan todistajien tilanne Georgiassa on parantunut huomattavasti vuoden 2004 jälkeen, todistajiin kohdistuu edelleen satunnaisia hyökkäyksiä ja häirintää. Vuonna 2013 raportoitiin 53 väkivaltaista hyökkäystä Jehovan todistajia vastaan. Tapauksen Begheluri ratkaisu velvoittaa Georgian viranomaisia ryhtymään viipymättä tutkimaan rikoksia, joita sen kansalaisia vastaan tehdään. Jehovan todistajat odottavat, että Georgian valtio toimii puolueettomasti heitä kohtaan ja syyttää ja rankaisee niitä, jotka syyllistyvät rikoksiin uskonnollisista syistä.