Siirry sisältöön

ETELÄ-KOREA

Vankeudessa uskonsa vuoksi

Vankeudessa uskonsa vuoksi

Lähes 70 vuotta kestäneen taistelun jälkeen Etelä-Korean Jehovan todistajilla oli 28. helmikuuta 2019 iloinen päivä, kun viimeinenkin asepalveluksesta kieltäytynyt todistaja vapautui vankilasta. Jehovan todistajat ovat kiitollisia siitä, että Etelä-Korean oikeuslaitos tunnustaa nyt oikeuden kieltäytyä asepalveluksesta omantunnonsyistä ja antaa mahdollisuuden siviilipalvelukseen.

Noin vuotta myöhemmin korkein oikeus alkoi selvittää lykkääntyneitä tapauksia, jotka koskivat asepalveluksesta kieltäytyneitä todistajia. 13. helmikuuta 2020 tuomioistuin vapautti syytteestä 108 Jehovan todistajaa ja 27. helmikuuta vielä 210 todistajaa. Oli kuitenkin yllätys, että se katsoi yhden Jehovan todistajan, Bang Jin-seongin, syyllistyneen asepalveluksen välttelemiseen.

Bang Jin-seong

Bang Jin-seong ei ollut vielä Jehovan todistaja, kun hän suoritti asepalveluksen perusvaiheen vuonna 2015 ja hänet määrättiin palvelemaan sosiaalialan töissä (eräs siviilipalveluksen muoto). Kun hän vuonna 2016 alkoi tutkia Raamattua Jehovan todistajien kanssa, hän tuli vakuuttuneeksi siitä, ettei hän voi jatkaa tässä tehtävässä, koska tätä työtä tehtiin armeijan valvonnassa. Kun Bang omantunnonsyistä kieltäytyi tästä palveluksesta, tuomioistuin ja valitustuomioistuimet katsoivat hänen syyllistyneen asepalveluksen välttelyyn. Kun korkein oikeus lopulta päätti hänen tapauksensa käsittelyn 27. helmikuuta, se hylkäsi hänen valituksensa ja jätti voimaan alempien tuomioistuinten ratkaisun. Vaikka korkein oikeus oli siis jo todennut, että asepalveluksesta kieltäytyminen omantunnonsyistä ei ole rikos, se oli nyt sitä mieltä, että Bangin kieltäytyminen ei perustunut lujaan ja vilpittömään uskonnolliseen vakaumukseen, jota laki edellytti. Bang Jin-seong alkoi suorittaa puolentoista vuoden tuomiota eräässä Soulin vankilassa 10. maaliskuuta 2020.

Siviilipalveluksen toteuttaminen

Entä ne, jotka omantunnonsyistä kieltäytyvät asepalveluksesta tulevaisuudessa? Lainsäädäntöelin hyväksyi joulukuussa 2019 uuden siviilipalveluslain, jonka tarkoitus on antaa asepalveluksesta kieltäytyville nuorille kristityille miehille tilaisuus suorittaa yhteiskuntaa hyödyttävää palvelusta. 63 Jehovan todistajaa aloitti oman siviilipalveluksensa 26. lokakuuta 2020. Siviilipalvelus kestää kolme vuotta, ja veljet suorittavat sen työskentelemällä vankilassa. Viranomaiset eivät ole vielä päättäneet, missä määrin miehet pääsevät vankilasta työajan päätyttyä uskonnolliseen ja muuhun toimintaan.

Kansainvälisten normien mukaan siviilipalveluksen tulee olla kokonaan erossa armeijasta ja sen valvonnasta. Siviilipalveluslain täytäntöönpano oikealla tavalla on tärkeää sen varmistamiseksi, että asepalveluksesta kieltäytyvillä on mahdollisuus suorittaa aitoa siviilipalvelusta. Lisäksi siviilipalvelus ei saa olla rangaistuksenomaista. Tätä korostettiin perustuslakituomioistuimen vuoden 2018 kesäkuussa tekemässä ratkaisussa, jossa sanottiin: ”Jos vaihtoehtoisen palveluksen kesto tai kovuus on niin kohtuuton, että aseistakieltäytyjät kokevat sellaisen palveluksen suorittamisen vaikeaksi, se tekee tyhjäksi vaihtoehtoisen palveluksen tarkoituksen ja halventaa sen luonteeltaan rangaistukseksi.”

Jos laki sallii, että vaihtoehtoista palvelusta valvoo tai johtaa armeija, aseistakieltäytyjät, jotka ovat Jehovan todistajia, joutuvat todennäköisesti kieltäytymään tällaisesta palveluksesta. Toisaalta jos vaihtoehtoinen palvelus ei ole armeijan valvonnan ja sen johdon alaisuudessa, jokainen aseista kieltäytyvä Jehovan todistaja päättää, hyväksyykö hän tuon palvelusmuodon.

Aikajana

 1. 10. maaliskuuta 2020

  Bang Jin-seong alkaa suorittaa puolentoista vuoden tuomiota vankilassa.

 2. 13. ja 27. helmikuuta 2020

  Korkein oikeus vapauttaa syytteestä yli 300 Jehovan todistajaa. Yhden todistajan katsotaan syyllistyneen asepalveluksen välttelyyn.

 3. Joulukuu 2019

  Etelä-Korean lainsäädäntöelin hyväksyy siviilipalvelusta koskevan lain.

 4. 28. helmikuuta 2019

  Viimeinen Jehovan todistaja vapautetaan vankilasta.

 5. 1. marraskuuta 2018

  Korkein oikeus linjaa, että omantunnonsyistä johtuva aseistakieltäytyminen ei ole rikos.

 6. 28. kesäkuuta 2018

  Etelä-Korean perustuslakituomioistuin toteaa perustuslain vastaiseksi sen, että aseistakieltäytyjille ei tarjota mahdollisuutta vaihtoehtoiseen palvelukseen.