Jehovan todistajat ovat toimineet Etelä-Koreassa yli 100 vuoden ajan, ja he saavat vapaasti harjoittaa uskontoaan – lukuunottamatta niitä, jotka vakaumuksensa vuoksi kieltäytyvät asepalveluksesta. Korean sodasta lähtien Etelä-Korea on itsepintaisesti asettanut syytteeseen asepalveluksesta kieltäytyviä nuoria Jehovan todistaja -miehiä, eikä valtio ole ryhtynyt toimiin tilanteen muuttamiseksi. Vuosien mittaan yli 19 200 asepalveluksesta kieltäytynyttä Jehovan todistajaa on istunut vankilatuomioita, joiden yhteenlaskettu pituus on yli 36 700 vuotta.

Kansainvälinen näkemys aseistakieltäytymisestä

Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuskomitea (CCPR) valvoo kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (ICCPR) noudattamista. Ihmisoikeuskomitea on toistuvasti huomauttanut, että Etelä-Korea rikkoo aseistakieltäytyjien oikeuksia tuomitessaan ja vangitessaan heitä. * Ihmisoikeuskomitea antoi 14. tammikuuta 2015 asiassa jo viidennen Etelä-Korean vastaisen päätöksen. Päätös koski 50:tä vangittua Jehovan todistajaa ja oli samanlainen kuin komitean aiemmatkin päätökset. Siinä todettiin, että Etelä-Korea on loukannut vangittujen ”ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapautta”. Siinä todettiin myös, että Etelä-Korea on syyllistynyt ”mielivaltaisiin vangitsemisiin” antaessaan vankeustuomioita miehille, jotka hyödyntävät yleissopimuksessa taattua oikeutta.

YK:n ihmisoikeuskomitea esitti 3. marraskuuta 2015 loppupäätelmänsä Etelä-Korean koko ihmisoikeustilannetta koskevasta raportista. Komitea kehotti Etelä-Korean hallitusta vapauttamaan kaikki aseistakieltäytyjät, poistamaan heidän rikosrekisterimerkintänsä, maksamaan heille asianmukaista vahingonkorvausta ja tarjoamaan lainsäädännössään mahdollisuuden siviilipalvelukseen. Lisäksi komitea kehotti Etelä-Koreaa noudattamaan kaikkia lausuntoja, jotka komitea on tähän mennessä antanut.

Aseistakieltäytyminen herättää keskustelua Etelä-Koreassa

Paine uudistaa lainsäädäntöä niin, että aseistakieltäytyjillä olisi mahdollisuus siviilipalvelukseen, on viime aikoina kasvanut Etelä-Koreassa. Vuodesta 2015 lähtien 48 tapauksessa tuomarit ovat antaneet vapauttavan tuomion todistajille, jotka ovat kieltäytyneet aseista. Tuomioistuimet ovat siirtäneet joitakin tapauksia perustuslakituomioistuimen käsiteltäväksi. Perustuslakituomioistuin järjestikin 9. heinäkuuta 2015 suullisen käsittelyn sen selvittämiseksi, onko Etelä-Korea toiminut perustuslain mukaisesti, kun se ei ole asepalveluslaissa tunnustanut oikeutta kieltäytyä aseista. Perustuslakituomioistuin on kahdesti aiemmin, vuosina 2004 ja 2011, linjannut, että tämä käytäntö ei riko perustuslakia.

Yhä useammat oikeusistuimet jättävät oikeustapaukset odottamaan perustuslakituomioistuimen ratkaisua. Kuten alla oleva kaavio osoittaa, käsittelyä odottavien tapausten määrä on nyt suurempi kuin aseistakieltäytymisen vuoksi vangittujen Jehovan todistajien määrä. Etelä-Koreassa on kaikkiaan 45 rangaistuslaitosta, ja niistä 11:ssä ei viimeisimmän raportin mukaan ole enää yhtään Jehovan todistajaa vangittuna. Jotkut vankilaviranomaiset ovatkin tämän vuoksi ilmaisseet huolensa henkilökunnan riittävyydestä, koska todistajavankien luotettavuus on helpottanut heidän työtaakkaansa. Jotkut vankilaviranomaisista ovat sanoneet, että he ottaisivat mielellään todistajia siviilipalvelustyöntekijöiksi vankiloihin.

Aikajana

 1. 31. lokakuuta 2017

  Yhteensä 309 Jehovan todistajaa on vankeudessa kieltäydyttyään asepalveluksesta.

 2. 3. marraskuuta 2015

  CCPR kehottaa loppupäätelmässään Etelä-Koreaa tarjoamaan mahdollisuuden siviilipalvelukseen.

 3. 9. heinäkuuta 2015

  Perustuslakituomioistuin harkitsee, ovatko jotkin asepalveluslain kohdat perustuslain mukaisia.

 4. 14. tammikuuta 2015

  CCPR katsoo, että evätessään 50:ltä Jehovan todistajalta oikeuden kieltäytyä asepalveluksesta Etelä-Korea rikkoo ICCPR:n (kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus) artiklaa 18 (takaa oikeuden ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauteen) ja artiklaa 9 (kieltää mielivaltaisen vangitsemisen).

 5. 30. kesäkuuta 2014

  Perustuslakituomioistuimessa on vireillä 28 aseistakieltäytymiseen liittyvää oikeudenkäyntiä. 618 miestä on vangittuna.

 6. 28. tammikuuta 2014

  Presidentin myöntämän erityisarmahduksen ansiosta noin sata aseistakieltäytymisen takia vankeusrangaistusta kärsivää todistajamiestä päästetään ehdonalaiseen vapauteen. Näin heidän vankeusaikansa lyhenee kuukaudella tai parilla. 31. tammikuuta vangittuna on 513 todistajaa.

 7. marraskuu 2013

  Yhteensä 599 Jehovan todistajaa on vangittuna kieltäydyttyään asepalveluksesta.

 8. huhtikuu 2013

  70 prosenttia todistajavangeista siirretään erilleen muista vangeista, ja heidät sijoitetaan samoihin selleihin toisten todistajien kanssa.

 9. 25. lokakuuta 2012

  CCPR katsoo, että evätessään 388:lta Jehovan todistajalta oikeuden kieltäytyä asepalveluksesta Etelä-Korea rikkoo ICCPR:n artiklaa 18.

 10. 30. elokuuta 2011

  Perustuslakituomioistuimen ratkaisun mukaan lait, joiden nojalla aseistakieltäytyjille määrätään rangaistuksia, eivät ole ristiriidassa Korean perustuslain kanssa.

 11. 24. maaliskuuta 2011

  CCPR toteaa, että evätessään sadalta Jehovan todistajalta oikeuden kieltäytyä asepalveluksesta Etelä-Korea rikkoo ICCPR:n artiklaa 18.

 12. 15. tammikuuta 2009

  Presidentin asettama komitea julkaisee raportin armeijassa tapahtuneista epäilyttävistä kuolemantapauksista. Raportin mukaan Etelä-Korean valtio oli vuosien 1975 ja 1985 välisenä aikana vastuussa viiden aseistakieltäytymisen vuoksi vangitun nuoren Jehovan todistajan kuolemasta.

 13. joulukuu 2008

  Etelä-Korea kumoaa suunnitelman vaihtoehtoisen palveluksen järjestämisestä aseistakieltäytyjille.

 14. 18. syyskuuta 2007

  Etelä-Korean puolustusministeriö ilmoittaa aikeestaan sallia vaihtoehtoisen palveluksen suorittaminen niille, jotka kieltäytyvät asepalveluksesta uskonnollisista syistä. Asevelvollisuuslakia ja reserviläisiä koskevaa lainsäädäntöä luvataan uudistaa.

 15. 3. marraskuuta 2006

  CCPR toteaa, että evätessään kahdelta Jehovan todistajalta oikeuden kieltäytyä asepalveluksesta Etelä-Korea rikkoo ICCPR:n artiklaa 18.

 16. 26. elokuuta 2004

  Perustuslakituomioistuin pitää perustuslain mukaisena lakia, jonka nojalla aseistakieltäytyjille on langetettu rangaistuksia.

 17. 2001

  Armeijan henkilöstöhallintovirasto lakkauttaa pakollisen värväämisen. Vankeustuomiot lyhennetään 3 vuodesta 1,5 vuoden mittaisiksi.

 18. 1. joulukuuta 1985

  Aseistakieltäytymisen vuoksi vangittu Kim Young-geun kuolee sotilaiden epäinhimillisten väkivallantekojen seurauksena.

 19. 17. elokuuta 1981

  Aseistakieltäytymisen vuoksi vangittu Kim Sun-tae kuolee sotilaiden epäinhimillisten väkivallantekojen seurauksena.

 20. 28. maaliskuuta 1976

  Asepalveluksesta kieltäytynyt Jeong Sang-bok kuolee jouduttuaan sotilaiden pahoinpitelemäksi.

 21. 19. maaliskuuta 1976

  Aseistakieltäytymisen vuoksi vangittu Lee Choon-gil kuolee pernan repeytymiseen sotilaspoliisien piestyä häntä useita kertoja.

 22. 14. marraskuuta 1975

  Asepalveluksesta kieltäytynyt Kim Jong-sik kuolee sen jälkeen, kun armeijan upseerit ovat pahoinpidelleet ja kiduttaneet häntä.

 23. 1975

  Presidentti Park Jeong-hee saattaa voimaan pakollisen asevelvollisuuden ilman poikkeuksia. Todistajamiehet viedään väkisin armeijan värväyskeskuksiin.

 24. 30. tammikuuta 1973

  Uusi erityislaki, jossa määritellään rangaistukset asepalveluslain rikkomisesta, tulee voimaan. Tämä laki nostaa aseistakieltäytymisestä langetettavan vankeusrangaistuksen enimmäispituuden kolmesta vuodesta kymmeneen vuoteen. Lain perusteella jotkut voidaan kutsua toistuvasti armeijaan.

 25. 1953

  Etelä-Korea alkaa vangita niitä, jotka kieltäytyvät asepalveluksesta vakaumuksensa vuoksi.

^ kpl 4 Etelä-Korea on mukana kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa (ICCPR) ja on hyväksynyt tämän yleissopimuksen valinnaisen lisäpöytäkirjan. Tämän perusteella Etelä-Koreassa asuvat voivat ilmoittaa ihmisoikeuskomitealle yleissopimuksen rikkomisesta.