Siirry sisältöön

21. LOKAKUUTA 2015
ERITREA

YK:n tutkimuskomissio raportoi Eritrean ihmisoikeusrikkomuksista

YK:n tutkimuskomissio raportoi Eritrean ihmisoikeusrikkomuksista

Eritrean ihmisoikeustilannetta selvittävä YK:n tutkimuskomissio esittää lokakuun 2015 lopulla YK:n yleiskokoukselle suullisen raportin Eritrean ihmisoikeusrikkomuksista. Komissio perustettiin kesäkuussa 2014, ja sen oli määrä tutkia vuoden ajan vakavia oikeuksien ja vapauksien rajoituksia, joita Eritrea on asettanut kansalaisilleen. *

Tutkimuskomissio tuli siihen tulokseen, että Eritreassa on tapahtunut ”järjestelmällisiä, laajamittaisia ja räikeitä ihmisoikeusrikkomuksia”. Komissio esitti havaintonsa ja suosituksensa 23. kesäkuuta 2015 YK:n ihmisoikeusneuvostolle Genevessä. Lokakuun 29. päivänä 2015 se esittää suullisen raportin YK:n yleiskokouksen kolmannelle komitealle New Yorkissa. *

Jehovan todistajiin kohdistuva vaino

Varsinaisen raportin lisäksi tutkimuskomissio esitti ihmisoikeusneuvostolle 484-sivuisen lisäraportin huomioista, jotka liittyivät Jehovan todistajien syrjivään ja väkivaltaiseen kohteluun. Koska Jehovan todistajat ovat poliittisesti puolueettomia, Eritrean viranomaiset ovat vainonneet heitä siitä lähtien kun maa itsenäistyi vuonna 1993. Heitä on kidutettu ja pidetty pitkiä aikoja vankeudessa epäinhimillisissä oloissa. Heiltä on riistetty kansalaisuus, sosiaalietuudet ja oikeus harjoittaa yritystoimintaa. Heidän henkilöpaperinsa on takavarikoitu ja heidät on irtisanottu julkisista viroista.

”Kaikki eritrealaiset saavat ruokakuponkeja paitsi Jehovan todistajat, koska meillä ei ole henkilöllisyystodistusta. Meitä ei pidetä maan kansalaisina.” (Eräs Jehovan todistaja.)

Monien muiden suositustensa ohella tutkimuskomissio totesi, että Eritrean viranomaisten pitäisi toteuttaa seuraavat ehdot:

”Ryhtyä välittömiin toimiin kaiken uskonnollisen vainon lopettamiseksi, erityisesti vainon, joka kohdistuu yksittäisiin uskonnollisiin ryhmiin, kuten Jehovan todistajiin – –, ja palauttaa heille välittömästi kansalaisuus ja siihen kuuluvat oikeudet.”

”Lopettaa kostotoimina suoritetut pakkohäädöt, jotka ovat kohdistuneet ei-tunnustettuihin uskontokuntiin, kuten Jehovan todistajiin, ja niihin jotka eivät ole ottaneet osaa aseellisiin selkkauksiin.” *

Ihmisoikeusneuvoston päätöslauselma

Sen jälkeen kun tutkimuskomissio oli esittänyt raporttinsa Genevessä, ihmisoikeusneuvosto hyväksyi 30. kesäkuuta 2015 päätöslauselman, jossa se ”tuomitsee voimakkaasti järjestelmälliset, laajamittaiset ja räikeät ihmisoikeusrikkomukset, joihin Eritrea on syyllistynyt ja syyllistyy edelleen”. * Lisäksi neuvosto kehotti päätöslauselmassaan Eritreaa ryhtymään ”välittömiin ja konkreettisiin toimiin [tutkimuskomission antamien] suositusten täytäntöönpanemiseksi”, myös niiden, jotka koskivat Jehovan todistajia. Lisäksi Eritrean tulisi ihmisoikeusneuvoston mukaan toimia seuraavasti:

  • ”Lopettaa kansalaistensa mielivaltainen vangitseminen sekä kidutus ja muu julma, epäinhimillinen ja nöyryyttävä kohtelu ja rankaiseminen.”

  • ”Turvata vangituille oikeudenmukainen ja riippumaton oikeuskäsittely ja parantaa vankilaoloja.”

  • ”Kunnioittaa jokaisen ihmisen oikeutta sanan-, ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauteen sekä rauhanomaiseen kokoontumis- ja yhdistymisvapauteen.”

Paraneeko Jehovan todistajien kohtelu?

Tällä hetkellä Eritreassa on vangittuna 54 Jehovan todistajaa. Kolme heistä on ollut vangittuna jo yli 21 vuotta. Ketään heistä ei ole asetettu syytteeseen eikä tuotu oikeuden eteen. Toisia on pidetty metallikonteissa tai puoliksi maan alla olevissa rakennuksissa epäinhimillisissä oloissa. He ovat joutuneet kestämään äärimmäistä kuumuutta ja kylmyyttä. Jehovan todistajat kautta maailman ovat selvillä eritrealaisten uskonveljiensä kärsimyksistä ja toivovat, että viranomaiset lopettaisivat heidän vainoamisensa.

^ kpl 2 Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvosto perusti Eritrean ihmisoikeustilannetta selvittävän tutkimuskomission 27. kesäkuuta 2014. (Päätöslauselma 26/24.)

^ kpl 3 Yleiskokouksen kolmas komitea käsittelee yhteiskunnallisia ja humanitaarisia asioita sekä ihmisoikeuskysymyksiä, jotka vaikuttavat kaikkiin ihmisiin maailmassa.

^ kpl 8 Report of the detailed findings of the Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea (Advance Version), A/HRC/29/CRP.1, kpl:t 1530(c) ja 1531(c).

^ kpl 10 Päätöslauselma A/HRC/29/L.23.