Joulukuun 17. päivänä 2015, oikeudenkäynnin ensimmäisenä päivänä, Bakussa toimivan Pirallahın alioikeuden tuomari Əkrəm Qəhrəmanov hylkäsi vetoomukset, jotka oli esitetty İrina Zaxarçenkon ja Validə Cəbrayılovan vapauttamiseksi vankilasta. Näin hän sivuutti YK:n ihmisoikeuskomitean kehotuksen, jonka mukaan İrina Zaxarçenko tulee vapauttaa humanitaaristen syiden vuoksi. Tuomari määräsi seuraavan oikeuskäsittelyn pidettäväksi 7. tammikuuta 2016.

İrina Zaxarçenko ja Validə Cəbrayılova vietiin takaisin vankilaan. Tilannetta seuranneet panivat merkille, että molemmat naiset ovat kymmenen kuukautta kestäneen tutkintavankeuden vuoksi fyysisesti ja henkisesti huonossa kunnossa. Erityisesti İrina Zaxarçenkon kerrotaan näyttäneen hyvin väsyneeltä ja heikolta.