Bakun vetoomustuomioistuin käsittelee 9. maaliskuuta 2016 İrina Zaxarçenkon ja Validə Cəbrayılovan valituksen, joka koskee heidän laitonta tuomitsemistaan uskonnollisen kirjallisuuden levittämisestä. Naiset vaativat, että heidät julistetaan syyttömiksi ja että heille maksetaan kaikki oikeudenkäyntikulut sekä korvausta lähes vuoden mittaisesta epäoikeudenmukaisesta vankeudesta.

Mielivaltaisia pidätyksiä käsittelevä YK:n työryhmä on jo aiemmin antanut lausunnon, jonka mukaan Azerbaidžanin viranomaiset ovat loukanneet İrina Zaxarçenkon ja Validə Cəbrayılovan oikeuksia. Lausunnossa todetaan myös, että naiset ovat oikeutettuja vahingonkorvaukseen. Alioikeus kuitenkin sivuutti tämän lausunnon, kun se 28. tammikuuta 2016 totesi naiset syyllisiksi.