Azerbaidžan rankaisee edelleen Jehovan todistajia uskonnonharjoittamisesta. Heitä tuomitaan sen vuoksi, että he kokoontuvat uskonnollisiin tilaisuuksiin, kertovat toisille uskonkäsityksistään ja kieltäytyvät asepalveluksesta. Tuomarit langettavat usein heille raskaita sakkoja tai vankeutta.

Kaksi naista vankilassa uskonkäsityksistä puhumisen vuoksi

Joulukuun 17. päivänä 2015 alkoi kahden Jehovan todistaja -naisen, İrina Zaxarçenkon ja Validə Cəbrayılovan, oikeudenkäynti Pirallahın alioikeudessa Bakussa. Naiset ovat olleet tutkintavankeudessa 17. helmikuuta 2015 lähtien, ja heitä syytetään siitä, että he ovat levittäneet uskonnollista kirjallisuutta ”ilman asianmukaista lupaa”.

Näiden kahden naisen fyysinen ja henkinen terveys on kärsinyt kovasti kymmenen kuukautta kestäneen vankeuden takia. Alustavassa käsittelyssä tuomari hylkäsi kuitenkin kaikki heidän puolestaan tehdyt vetoomukset ja kieltäytyi siirtämästä heitä vankilasta kotiarestiin. Asiaa käsitellään seuraavan kerran 7. tammikuuta 2016.

Azerbaidžan ei noudata sitoumuksia

Euroopan neuvoston rasismin ja suvaitsemattomuuden vastaisen komission (ECRI) toukokuun 2011 seurantaraportissa Azerbaidžania kehotetaan toistuvasti varmistamaan, että sen ”voimassa oleva lainsäädäntö – – kunnioittaa täysin Euroopan ihmisoikeussopimuksen turvaamaa uskonnonvapautta”. Vuonna 2012 Euroopan neuvoston Venetsian komissio julkaisi Azerbaidžanin uskontolain muuttamista koskevia yksityiskohtaisia suosituksia ja sanoi: ”Laki näyttää sisältävän useita rajoittavia säännöksiä, jotka ovat vastoin kansainvälisiä normeja. – – Säännöksiä, jotka säätelevät keskeisiä seikkoja, kuten lain soveltamisalaa ja sitä, keillä on oikeus uskonnon- ja omantunnonvapauteen, rekisteröintiä, uskonnollisten yhteisöjen itsemääräämisoikeutta ja niiden likvidointia, aseistakieltäytymistä, käännytystä sekä uskonnollisen aineiston julkaisua ja levittämistä, tulisi muuttaa.”

Azerbaidžan ei myöskään suostu tunnustamaan oikeutta kieltäytyä asepalveluksesta. Hakiessaan Euroopan neuvoston jäseneksi vuonna 1996 Azerbaidžan lupautui 1) säätämään vaihtoehtoista siviilipalvelusta koskevan lain kahden vuoden kuluessa liittymisestä, 2) armahtamaan kaikki vankeudessa olevat aseistakieltäytyjät ja 3) järjestämään aseistakieltäytyjille mahdollisuuden vaihtoehtoisen siviilipalveluksen suorittamiseen. Azerbaidžan on ollut Euroopan neuvoston jäsen jo yli 13 vuotta, mutta se ei ole vieläkään täyttänyt sitoumuksiaan.

Edellä mainitussa seurantaraportissa todetaan: ”ECRI kehottaa Azerbaidžanin viranomaisia säätämään ripeästi vaihtoehtoista siviilipalvelusta koskevan lain, joka olisi yhdenmukainen eurooppalaisten normien kanssa. – – [ECRI] vahvistaa voimakkaan suosituksensa, jonka mukaan viranomaisten ei pitäisi syyttää eikä vangita aseistakieltäytyjiä, vaan heille tulisi antaa mahdollisuus suorittaa velvollisuutensa yhteiskuntaa kohtaan sellaisella tavalla, joka on sopusoinnussa heidän omantuntonsa kanssa.”

Sanoista tekoihin?

Kesäkuun 25. päivänä 2015 Yhdysvaltain kongressin Helsinki-komissio ilmaisi huolensa siitä, että ”painostus uskonnollisia vähemmistöjä – erityisesti Jehovan todistajia – kohtaan on viime aikoina voimistunut Azerbaidžanissa”. Komission puheenjohtajana toimiva Yhdysvaltain kongressiedustaja Chris Smith totesi: ”Azerbaidžanin hallitus kehuu usein suojelleensa uskonnonvapautta, mutta todellisuudessa maassa on vangittu useita ihmisiä uskonnonharjoittamisen vuoksi. Kehotan Azerbaidžanin hallitusta vapauttamaan İrina Zaxarçenkon ja Validə Cəbrayılovan välittömästi.”

Jehovan todistajat kautta maailman ovat ilmaisseet huolensa İrina Zaxarçenkon ja Validə Cəbrayılovan hyvinvoinnista. YK:n ihmisoikeuskomitea esitti virallisen kehotuksen siirtää naiset vankilasta kotiarestiin, mutta oikeus ei noudattanut sitä. İrina Zaxarçenko ja Validə Cəbrayılova ja heidän perheensä ja ystävänsä pyytävät kunnioittavasti Azerbaidžanin hallitusta vapauttamaan heidät vankilasta ja kaikista syytteistä välittömästi.

Aikajana

 1. 17. joulukuuta 2015

  Bakussa toimiva Pirallahın alioikeus hylkää vetoomukset vapauttaa İrina Zaxarçenko ja Validə Cəbrayılova vankilasta. Asian seuraavaksi käsittelypäiväksi määrätään 7. tammikuuta 2016.

 2. 4. syyskuuta 2015

  Bakussa toimiva Səbayılin käräjäoikeus pidentää İrina Zaxarçenkon ja Validə Cəbrayılovan tutkintavankeutta 17. joulukuuta 2015 asti, minkä seurauksena naisten vankeus venyy kymmenen kuukauden mittaiseksi.

 3. 7. toukokuuta ja 4. heinäkuuta 2015

  Səbayılin käräjäoikeus pidentää İrina Zaxarçenkon ja Validə Cəbrayılovan tutkintavankeutta.

 4. 17. helmikuuta 2015

  Səbayılin käräjäoikeus määrää İrina Zaxarçenkon ja Validə Cəbrayılovan välittömästi kolmen kuukauden mittaiseen tutkintavankeuteen syytettyinä siitä, että he ovat levittäneet lainvastaisesti uskonnollista kirjallisuutta.

 5. 12. maaliskuuta 2013

  Jehovan todistaja Kamran Mirzəyev tuomitaan yhdeksän kuukauden vankeusrangaistukseen asepalveluksesta kieltäytymisen vuoksi. Mirzəyevin oltua jonkin aikaa vankeudessa hänet vapautetaan yleisen armahduksen ansiosta.

 6. 25. syyskuuta 2012

  Jehovan todistaja Fəxrəddin Mirzəyev tuomitaan aseistakieltäytymisen vuoksi vuodeksi vankeuteen.

 7. 8. syyskuuta 2010

  Jehovan todistaja Fərid Məmmədov tuomitaan aseistakieltäytymisen vuoksi yhdeksäksi kuukaudeksi vankeuteen.

 8. 19. elokuuta 2009

  Müşviq Məmmədov pidätetään uudestaan aseistakieltäytymisen vuoksi. Hän joutuu tutkintavankeuteen ja hänet tuomitaan toistamiseen, tällä kertaa sakkorangaistukseen.

 9. 7. maaliskuuta 2008

  Müşviq Məmmədovin ja Samir Hüseynovin asianajajat tekevät valituksen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, koska Azerbaidžan asettaa rikossyytteeseen niitä, jotka kieltäytyvät asepalveluksesta omantunnonsyistä.

 10. 4. lokakuuta 2007

  Jehovan todistaja Samir Hüseynov vangitaan ja hänelle langetetaan kymmenen kuukauden vankeustuomio aseistakieltäytymisen vuoksi.

 11. 2006

  Jehovan todistaja Müşviq Məmmədovia pidetään tutkintavankeudessa. Koska hän kieltäytyy asepalveluksesta omantunnonsyistä, hänet tuomitaan kuuden kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen.