Elokuun 4. päivänä 2017 Bakun alioikeus Azerbaidžanissa määräsi maksamaan vahingonkorvauksia İrina Zaxarçenkolle ja Validə Cəbrayılovalle, kahdelle Jehovan todistajalle, koska heitä oli pidetty epäoikeudenmukaisesti vangittuina 11 kuukautta. Vaikka rahallinen korvaus oli vähäinen heidän kärsimäänsä kaltoinkohteluun verrattuna, ratkaisussa todettiin, että valtion viranomaiset olivat tuominneet heidät perusteettomasti, aiheuttaneet heille henkistä kärsimystä ja fyysistä vahinkoa ja häpäisseet heidän hyvän maineensa.

Korkeimman oikeuden ratkaisu syyttömyydestä johtaa vahingonkorvauskanteeseen

Helmikuun 8. päivänä 2017 Azerbaidžanin korkein oikeus vapautti Zaxarçenkon ja Cəbrayılovan rikossyytteistä, jotka koskivat uskonnollisen kirjallisuuden levittämistä ilman valtion lupaa. Oikeus toi esille, että kyseessä olevalle kirjaselle Opeta lapsiasi oli annettu lupa maahantuontia varten ja että kirjanen ei ollut vahingoksi yhteiskunnalle. Lisäksi oikeus totesi, että näillä naisilla oli vapaus kertoa uskonkäsityksistään toisille. Korkein oikeus perusti ratkaisunsa oikeuksiin, jotka taataan Azerbaidžanin perustuslaissa ja Azerbaidžanin ratifioimissa kansainvälisissä sopimuksissa.

Korkein oikeus jätti kysymyksen vahingonkorvauksista siviilituomioistuinten käsiteltäväksi. Sen vuoksi Zaxarçenko ja Cəbrayılova jättivät Bakussa sijaitsevaan Nasimin alioikeuteen kanteen, jossa he vaativat valtiovarainministeriöltä korvauksia saamastaan huonosta kohtelusta, johon valtion turvallisuuspalvelu (ja tämän edeltäjä kansallinen turvallisuusministeriö) oli syyllistynyt. Molemmat naiset olivat läsnä oikeudessa, vaikka Zaxarçenkon vointi ei ollut hyvä. Tuomari Şahin Abdullayev antoi heidän kertoa lyhyesti ahdistavista kokemuksistaan.

Alioikeus myöntää kaltoinkohtelun

Alioikeuden ratkaisu vahvisti edelleen Azerbaidžanin sitoumusta kunnioittaa kansalaistensa perusoikeuksia ja otti osittain huomioon Jehovan todistajien vaatimukset. Zaxarçenko, jonka terveyteen koettelemus vaikutti suuresti, sai vahingonkorvauksia 9 744 manatia (noin 4 700 euroa) ja nuorempi Cəbrayılova 8 200 manatia (noin 4 000 euroa). Ratkaisussa todettiin: ”Oikeus uskoo asianomistajien laittoman pidätyksen ja toteennäyttämättömän rikossyytteen aiheuttaneen henkistä kärsimystä.”

Valtiovarainministeriö valitti ratkaisusta, jonka mukaan sen tuli maksaa vahingonkorvauksia näille kahdelle Jehovan todistaja -naiselle. Marraskuun 20. päivänä 2017 Bakun valitustuomioistuin hylkäsi ministeriön valituksen ja jätti alioikeuden ratkaisun voimaan.

Onko tuomioistuimien ratkaisuilla myönteisiä vaikutuksia?

Azerbaidžanin Jehovan todistajat jatkavat kestävinä toimintaansa, vaikka heidän perusoikeuttaan uskonnonvapauteen loukataan räikeästi ja heidän henkilökohtaista turvallisuuttaan uhataan. Heitä häiritään, rangaistaan sakoilla ja kohdellaan kaltoin, kun he kokoontuvat tilaisuuksiinsa ja osallistuvat muuhun rauhanomaiseen uskonnolliseen toimintaan. Azerbaidžan ei ole järjestänyt siviilipalvelusmahdollisuutta niille, jotka kieltäytyvät asepalveluksesta omantunnonsyistä. Viranomaiset ovat kieltäytyneet myöntämästä laillista rekisteröintiä Bakun ulkopuolella oleville Jehovan todistajille. Tällä hetkellä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa on vireillä 18 valitusta ja YK:n ihmisoikeuskomiteassa 11 valitusta siitä, että Azerbaidžanin viranomaiset ovat syyllistyneet Jehovan todistajien kaltoinkohteluun.

Jehovan todistajat ympäri maailman toivovat, että viimeaikaiset tuomioistuinten ratkaisut saavat viranomaiset kunnioittamaan Jehovan todistajien oikeuksia Azerbaidžanissa.