NEW YORK. Jehovan todistajat, jotka tunnetaan maailmanlaajuisesta raamatullisesta opetustyöstään, saavat tunnustusta ympäristöä säästävästä suunnittelusta ja rakentamisesta.

Vihreää rakentamista edistävä järjestö Green Building Initiative (GBI) myönsi sertifikaatin kahdelle Jehovan todistajien Yhdysvaltojen-haaratoimiston rakennukselle, jotka sijaitsevat Wallkillissa New Yorkin osavaltiossa: Vartiotornin maatilan F-asuinrakennukselle (valmistui loppuvuodesta 2012) ja uudelle toimistorakennukselle (valmistui 2014). Molemmat rakennukset saivat korkeimman Green Globes -luokituksen (Four Green Globes).

Wallkillin toimistorakennus

GBI:n markkinointijohtaja Shaina Sullivan kertoo: ”Kautta maailman alle 4 prosenttia kaikista tämän ohjelman piirissä arvioiduista rakennuksista on saanut korkeimman Four Green Globes -luokituksen.” Hän lisää, että Wallkillin toimistorakennus ”on ensimmäinen muuhun kuin asuinkäyttöön valmistunut rakennus, joka on saanut tämän luokituksen New Yorkin osavaltiossa”. GBI:n projektipäällikkö Jenna Middaugh mainitsee: ”Niistä 23 rakennuksesta, jotka ovat saaneet – – [korkeimman luokituksen Yhdysvalloissa] vuodesta 2006 lähtien, Wallkillissa sijaitseva Vartiotornin toimistorakennus sai parhaat pisteet, 94 prosenttia maksimipisteistä.”

Vartiotornin maatilan F-asuinrakennus

Green Globes on GBI:n käyttämä kaupallinen luokitusjärjestelmä ja sertifiointiohjelma, jonka puitteissa kolmas osapuoli käy arvioimassa, kuinka hyvin ympäristönäkökohdat on otettu huomioon hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa. Green Globes -luokituksen saaminen edellyttää ympäristön huomioon ottavaa suunnittelua, jonka avulla huolehditaan hyvästä vesihuollosta, minimoidaan energiankulutus ja kasvihuonepäästöt, valitaan mahdollisimman vähän luonnonvaroja kuluttavat materiaalit ja luodaan terveellinen sisäympäristö.

Aurinkopaneelit tuottavat vähintään 10 prosenttia Wallkillin toimistorakennuksessa tarvittavasta sähköstä. Muun muassa tämä seikka vaikutti rakennuksen ympäristöluokitukseen.

David Bean, joka koordinoi todistajien Yhdysvalloissa sijaitsevien rakennuskompleksien ympäristöä säästävää suunnittelua, kertoo: ”Näiden luokitusten saaminen on todiste siitä suunnittelun ja rakentamisen korkeasta standardista, jonka asetamme kaikille rakennushankkeillemme. Tavoitteemme on saada Green Globes -sertifikaatti myös uuden Warwickissa New Yorkissa sijaitsevan päätoimistomme suunnittelulle ja toteutukselle.”

Rakentajat asentavat viherkattoa. Se on yksi ympäristöä säästävistä piirteistä Jehovan todistajien uudessa päätoimistossa Warwickissa New Yorkissa.

Jehovan todistajien päätoimistossa työskentelevä Zeny St. Jean koordinoi puolestaan todistajien maailmanlaajuisia rakennushankkeita. Hän sanoo: ”Vaikka ensisijainen tavoitteemme on viedä eteenpäin raamatullista opetusta, arvostamme näitä luokituksia ja pidämme niitä ammatillisena tunnustuksena ympäristötietoisesta suunnittelusta ja rakentamisesta, joita pyrimme toteuttamaan kaikissa tiloissamme ympäri maailman.”

Mediayhteydet:

Kansainvälinen: J. R. Brown, tiedotusosasto, puh. +1 718 560 5000