Tämä on toinen osa kolmiosaisesta artikkelisarjasta, joka perustuu huomattavien uskonnon, politiikan ja sosiologian tutkijoiden sekä Neuvostoliiton ja nyky-Venäjän tutkimukseen erikoistuneiden asiantuntijoiden haastatteluihin.

PIETARI. Venäjän viranomaiset väittävät Jehovan todistajien julkaisemaa Pyhän Raamatun Uuden maailman käännöstä ekstremistiseksi ja pyrkivät kieltämään sen.

Jekaterina Elbakjan

Jos tuomioistuin asettuu päätöksessään syyttäjän puolelle ja kieltää Uuden maailman käännöksen, se toimii ”vastoin ekstremismiä koskevan lain 3. artiklaan tehtyä muutosta, jonka presidentti Putin allekirjoitti syksyllä 2015”, toteaa sosiologian professori Jekaterina Elbakjan (Työn ja sosiaalisten suhteiden akatemia, Moskova). Kolmanteen artiklaan tehdyssä muutoksessa todetaan selvästi: ”Raamattua, Koraania, Tanakhia ja Kangyuria tai niistä otettuja lainauksia ei voida pitää ekstremistisenä materiaalina.”

Roman Lunkin

”Kuka olisi voinut kuvitella, että sellaisen lain hyväksyminen, jonka tarkoitus on suojella tiettyjä pyhiä kirjoituksia, johtaisi toisten pyhien kirjoitusten kieltämiseen?”, toteaa Venäjän tiedeakatemiassa Eurooppa-instituutin uskonto- ja yhteiskuntatutkimuksen keskuksen johtajana toimiva Roman Lunkin. ”Ensimmäisenä ovat joutuneet kärsimään Jehovan todistajat ja heidän raamatunkäännöksensä.”

Jeffrey Haynes

Lisäksi ”KP-sopimuksen [kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen] jäsenvaltiona Venäjän pyrkimykset kieltää tämä raamatunkäännös rikkoisi uskonnonvapauden sopimuksia”, huomauttaa Lontoon Metropolitan-yliopiston Uskonnon, konfliktien ja yhteistyön tutkimuksen keskuksen johtaja, politiikan professori Jeffrey Haynes.

Uuden maailman käännöstä kohtaan esitetyt syytökset käsitellään Viipurin kaupunginoikeudessa. Alustavan kuulemisen toisena päivänä 26. huhtikuuta 2016 tuomari myöntyi syyttäjän pyyntöön lykätä tapauksen käsittelyä siihen asti, että Uuden maailman käännöstä on analysoitu oikeuden määräysten mukaisesti. Jehovan todistajat eivät saaneet tilaisuutta esittää puolustusta, ja oikeus antoi Sosiokulttuuristen asiantuntijaselvitysten keskuksen tehtäväksi analysoida Uuden maailman käännöstä. Tämä keskus oli jo aiemmin esittänyt käännöksestä kielteisiä lausuntoja, joita oli käytetty perustana syyttäjän alkuperäisille syytöksille. Se että sama keskus määrättiin tarkastelemaan Uuden maailman käännöstä uudelleen, on vastoin Venäjän korkeimman oikeuden ennakkopäätöstä, jonka mukaan aiemmin oikeuskäsittelyssä käytettyä asiantuntijaa ei voida käyttää enää uudestaan samassa oikeustapauksessa.

Gerhard Besier

Oikeuden määräämä analyysi on vielä kesken, mutta monet tutkijat ovat ilmaisseet arvostavansa Jehovan todistajien käännöstä. Esimerkiksi vapautta ja demokratiaa tutkivan Sigmund Neumann -instituutin johtaja Gerhard Besier sanoo: ”Uuden maailman käännös on saanut maailmanlaajuisesti suurta tunnustusta eri uskontokuntia edustavilta raamatunoppineilta.”

Myös Moskovassa sijaitseva SOVA-tutkimuskeskus totesi helmikuussa 2016 julkaistussa uutiskirjeessään Misuse of Anti-Extremism seuraavasti: ”Emme löydä Uuden maailman käännöksestä mitään ekstremististä.” SOVA-keskus on tämän jälkeen toistanut kantansa uutiskirjeessään lähes joka kuukausi. Kesäkuun 2016 uutiskirjeessä sanottiin: ”Haluaisimme toistaa, että mielestämme Jehovan todistajien Venäjällä kohtaama vaino sekä heidän kirjallisuuttaan ja yhteisöään vastaan esitetyt kiellot ovat uskonnollista syrjintää.”

Mediayhteydet:

Kansainvälinen: David A. Semonian, tiedotusosasto, +1 718 560 5000

Venäjä: Jaroslav Sivulski, +7 812 702 2691