Leningradin aluetuomioistuin hylkäsi 20. joulukuuta 2017 valituksemme Viipurin kaupunginoikeuden elokuisesta ratkaisusta, joka julisti venäjänkielisen Pyhän Raamatun Uuden maailman käännöksen ekstremistiseksi julkaisuksi ja kielsi sen. Oikeuskäsittelyssä oli läsnä noin 30 henkilöä, joiden joukossa oli edustajia Alankomaiden, Britannian, Sveitsin ja Yhdysvaltojen suurlähetystöistä.

Käsittelyn aikana puolustus todisti selvästi useaan otteeseen, että tuomioistuimen määräämä asiantuntijatutkimus oli ollut puolueellinen ja pätemätön. Tutkimuksessa väitetään, että Uuden maailman käännös ei ole Raamattu, mitä on käytetty perusteluna sen julistamiselle ”ekstremistiseksi”.

Nämä niin sanotut asiantuntijat pitivät kiinni väitteestään, että Uuden maailman käännös ei ole Raamattu, koska se ei heidän mukaansa sano olevansa sitä. Puolustus kiinnitti kuitenkin huomiota vuoden 2007 venäjänkielisen Uuden maailman käännöksen sivuun 5, jossa sanotaan selvästi: ”Tämä on uusi venäjänkielinen raamatunkäännös.” Puolustus arvosteli ”asiantuntijoita”, jotka laativat raporttiaan 287 päivää ja joilta kuitenkin jäi huomaamatta tämä yksinkertainen seikka Uuden maailman käännöksen esipuheen kolmannesta kappaleesta.

Yksi tuomioistuimen valitsemista asiantuntijoista puolusti edelleen alkuperäistä väitettään sanomalla, että Uuden maailman käännöstä ei voida pitää Raamattuna, ellei sillä ole ”patriarkan siunausta” tai ellei se vastaa sanasta sanaan patriarkan siunaamaa käännöstä. ”Asiantuntijat” vastustivat myös Jumalan nimen Jehova käyttöä, ja lisäksi he perustelivat, että Uuden maailman käännöksen teksti ei tue tiettyjä kirkon oppeja. Puolustus pyysi Uuden maailman käännökselle uutta, puolueetonta asiantuntijatutkimusta, mutta tuomari ei myöntynyt pyyntöön.

Nyt kun veljien valitus on hylätty, Venäjän oikeusjärjestelmä ei suo heille enää mitään muutoksenhakukeinoa, ja he tulevat viemään asian Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen.

Jehovan todistajat kautta maailman ovat varmoja siitä, että mikään ihmisten instituutio ei pysty hävittämään Jumalan sanaa ja että tällaiset yritykset estää sen leviäminen tulevat lopulta epäonnistumaan (Jesaja 40:8).

Mediayhteydet:

Kansainvälinen: David A. Semonian, tiedotusosasto, puh. +1 845 524 3000