BANGKOK – Thaimaassa viranomaiset käyttävät Jehovan todistajien julkaisemaa kirjallisuutta osana kansallista koulutushanketta. Hankkeen tarkoituksena on antaa virkamiehille tietoa erilaisista aiheista, jotka liittyvät lastenkasvatukseen, perheväkivallan ehkäisyyn ja henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin parantamiseen. Viranomaiset ovat jo yli kolmen vuoden ajan käyttäneet todistajien julkaisuja ja pyrkineet niiden avulla käsittelemään sosiaalisia kysymyksiä.

Kansallinen koulutushanke organisoidaan ja toteutetaan paikallisesti eri puolilla maata sijaitsevissa alueellisissa oppimiskeskuksissa, joita on yli 8700. Lisäksi on perustettu 11 oppimiskeskusta, jotka keskittyvät yhteiskunnan johtavissa asemissa olevien henkilöiden kouluttamiseen. Yksi näistä keskuksista sijaitsee Nakhon Nayokin provinssissa noin 115 km Bangkokista koilliseen. Keskuksen johtaja Chaiwat Saengsri (yläkuvassa keskellä) sanoo: ”Todistajat ovat tehneet minuun suuren vaikutuksen, sillä heidän työllään on selkeä tarkoitus: auttaa ihmisiä saamaan enemmän tietoa Luojasta. Meillä on yhteinen tavoite – tukea yhteisömme kehitystä niin, että hyvät elämänarvot auttaisivat ihmisiä parantamaan elämänlaatuaan ja nauttimaan rauhallisesta yhteiselosta toisten kanssa.” Hän lisää: ”Esimerkiksi Herätkää!-lehden artikkeli ’Miten välttää loukkaavaa puhetta?’ sisältää aineistoa, jota sosiaalisesta kehityksestä ja kansalaisten turvallisuudesta vastaava ministeriö käyttää valmentaessaan yhteiskunnan johtohahmoja. Tästä artikkelista on ollut suurta hyötyä heidän kouluttamisessaan.” Chaiwat Saengsri pyysi myöhemmin, että todistajat toimittaisivat julkaisujaan myös SMART Leader -seminaariin, johon 20 opettajaa ja 100 vastuuhenkilöä 28 provinssista kokoontui saamaan valmennusta johtajuudesta ja yhteisön hyvinvoinnin parantamisesta. Todistajat seisovat kuvassa Chaiwat Saengsrin vierellä.

Thaimaan Jehovan todistajien tiedottaja Anthony Petratyotin toteaa: ”Olemme iloisia siitä, että yhteiskunnan johtavissa asemissa olevat henkilöt ovat hyödyntäneet julkaisuissamme olevia Raamattuun perustuvia neuvoja. Annamme jatkossakin kirjallisuuttamme viranomaisten käyttöön samalla kun käytämme pääasiallisia tapojamme tarjota sitä kaikille julkisesti.

Mediayhteydet:

Kansainvälinen: David A. Semonian, tiedotusosasto, puh. +1 845 524 3000

Thaimaa: Anthony Petratyotin, puh. +66 2 375 2200