Siirry sisältöön

30. JOULUKUUTA 2013
KIRGISIA

Kirgisiassa aseistakieltäytyjille suotuisa ratkaisu

Kirgisiassa aseistakieltäytyjille suotuisa ratkaisu

BIŠKEK, Kirgisia. Kirgisian korkeimman oikeuden perustuslakijaosto teki 19. marraskuuta 2013 yksimielisen ratkaisun, jonka mukaan maan nykyinen vaihtoehtoista palvelusta koskeva laki on perustuslainvastainen ja rikkoo uskonnonvapautta. Tuomioistuin määräsi hallituksen tekemään lakiin muutoksen, joka soisi aidosti ei-sotilaallisen siviilipalveluksen mahdollisuuden niille, jotka omantunnonsyistä kieltäytyvät asepalveluksesta.

Vuonna 2009 Kirgisiassa astui voimaan laki, joka tunnusti oikeuden vaihtoehtoiseen palvelukseen. Kävi kuitenkin ilmi, että tuo palvelus kuului asevoimien alaisuuteen. Se suoritettiin sotilashenkilöstön valvonnassa, ja jotkut palvelusta suorittavat määrättiin tukemaan rahallisesti armeijan toimia. Vaihtoehtoisen palveluksen suorittaneiden katsottiin automaattisesti kuuluvan reservijoukkoihin. Näistä syistä Jehovan todistajat kieltäytyivät tarjotusta vaihtoehtoisesta palveluksesta, minkä perusteella heitä vastaan nostettiin useita rikossyytteitä.

Marraskuussa tehdyssä ratkaisussa tunnustettiin, että todistajilla oli pätevät syyt kieltäytyä heille tarjotusta vaihtoehtoisesta palveluksesta ja etteivät he yritä pakoilla kansalaisvelvollisuuksiaan. Tuomioistuin totesi todistajien olevan pikemminkin halukkaita siviililuonteiseen vaihtoehtoiseen palvelukseen. Odotettavissa on, että kaikki todistajia vastaan nostetut rikossyytteet otetaan uudelleenkäsittelyyn ja ratkaisut tulevat olemaan muutetun lain mukaisia.

Kirgisian Jehovan todistajien tiedottaja Hamit Iskakov sanoo: ”Ratkaisu paitsi selvittää lopullisesti omantunnonsyistä aseista kieltäytyviä koskevan kysymyksen myös auttaa osoittamaan Kirgisian viranomaisille, että Jehovan todistajat on kunnioitettu, kansainvälinen uskontokunta.”

Mediayhteydet:

Kansainvälinen: J. R. Brown, tiedotusosasto, puh. +1 718 560 5000

Kirgisia: Hamit Iskakov, puh. +996 770 778 885