Siirry sisältöön

Siirry lisävalikkoon

Jehovan todistajat

suomi

3. MAALISKUUTA 2014
VENÄJÄ

Venäjän muutoksenhakutuomioistuin kumoaa päätöksen kieltää JW.ORG

Venäjän muutoksenhakutuomioistuin kumoaa päätöksen kieltää JW.ORG

Tammikuun 22. päivänä 2014 Tverin aluetuomioistuimessa kolmihenkinen tuomaristo kumosi alemman tuomioistuimen päätöksen kieltää Jehovan todistajien virallinen verkkosivusto jw.org. * Vastoin muita Venäjän tuomioistuinten viime vuosina tekemiä ratkaisuja aluetuomioistuin toimi lain mukaisesti ja teki tyhjäksi syyttäjän sitkeät yritykset saada sivusto kielletyksi.

Venäjän Jehovan todistajiin kohdistuva ahdistelu ja vaino, jonka taustalla ovat viranomaiset, paheni dramaattisesti 7. elokuuta 2013, kun Tverin alempi tuomioistuin (sijaitsee noin 160 kilometriä Moskovasta luoteeseen) päätti kieltää jw.orgin istunnossa, joka kesti ainoastaan 25 minuuttia. Jehovan todistajien edustajille ei kerrottu istunnosta eivätkä he saaneet tilaisuutta vastata paikallisen syyttäjän esittämiin syytöksiin tai puolustautua tuomioistuimen edessä. Todistajat kuulivat tuomioistuimen ratkaisusta tiedotusvälineistä vain tunteja ennen valitusajan umpeutumista 12. syyskuuta 2013. He jättivät viipymättä valituksen Tverin aluetuomioistuimeen.

Kun valitusta käsiteltiin 22. tammikuuta 2014, aluetuomioistuin totesi, että verkkosivuston omistajan, New Yorkissa rekisteröidyn Vartiotornin Raamattu- ja Traktaattiseuran, oikeuksia oli loukattu, ja se määräsi uuden käsittelyn molempien osapuolten kuulemiseksi. Syyttäjä, jota tukivat oikeus- ja sisäministeriön edustajat, pyysi tuomioistuinta julistamaan verkkosivuston ekstremistiseksi ja kieltämään sen koko Venäjän alueella. Aluetuomioistuin hylkäsi syyttäjän väitteet.

Maanlaajuinen ahdistelu alkaa: ekstremismiä koskevaa lakia sovelletaan väärin Jehovan todistajien toiminnan rajoittamiseksi. Vuodesta 2009 lähtien Venäjän viranomaiset ovat käyttäneet hyväksi ekstremismin vastaisen lain monitulkintaista sanamuotoa hyökätäkseen Jehovan todistajia vastaan yksittäisten hyökkäysten sijaan organisoidusti kautta Venäjän. Viranomaiset ovat soveltaneet väärin ekstremististä toimintaa koskevaa lakia ja sen nojalla tähän mennessä

  • pidättäneet yli 1 600 Jehovan todistajaa

  • kieltäneet 70 todistajien uskonnollista julkaisua

  • tehneet ratsioita 171 kotiin ja kokouspaikkaan

  • häirinneet 69:ää uskonnollista tilaisuutta tai keskeyttäneet ne.

Tverin tapauksessa syyttäjä esitti jw.orgin kieltämistä sen nojalla, että verkkosivustolla on kuusi ”ekstremististä julkaisua”. Tverin kaupungin käräjäoikeus vetosi ekstremismiä koskevaan lakiin päättäessään 7. elokuuta 2013 kieltää jw.orgin ja lisätä sen valtakunnalliseen, ekstremististä aineistoa koskevaan luetteloon.

Päätös oli selvästi kohtuuton, koska siinä ei tarjottu mitään vaihtoehtoa, esimerkiksi ekstremistisiksi väitettyjen julkaisujen poistamista verkkosivustolta. Kun aluetuomioistuimelle selvisi, että sivuston omistajat olivat jo poistaneet kaikki ekstremistisiksi väitetyt julkaisut jw.orgin Venäjällä asuvien lukijoiden ulottuvilta, se totesi johdonmukaisesti, että sivuston kieltämiselle ei ollut laillisia perusteita. Ratkaisu on lopullinen, vaikkakin syyttäjällä on kuusi kuukautta aikaa hakea siihen muutosta. Tuomioistuimella on kuitenkin harkintavalta, eikä se ole velvollinen käsittelemään valitusta.

Onko Tverin aluetuomioistuimen ratkaisun perusteella odotettavissa, että tilanne paranee?

Vielä paljon parannettavaa. Tverin aluetuomioistuimen puolueettomuus ja sen tekemä ratkaisu eroavat jyrkästi siitä ahdasmielisyydestä, jota muut venäläiset tuomioistuimet ovat ilmaisseet Jehovan todistajia koskevissa tapauksissa. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on useaan otteeseen tuominnut Venäjän toimet, joilla se on rajoittanut todistajien uskonnonvapautta. Sen sijaan että Venäjä olisi noudattanut EIT:n päätöksiä, se on jatkanut ihmisoikeusrikkomuksiaan. EIT:n käsittelyä odottaa 23 valitusta, jotka Jehovan todistajat ovat jättäneet Venäjää vastaan palvontavapauttaan puolustaakseen.

Onko Tverin aluetuomioistuimen ratkaisun perusteella odotettavissa, että tilanne paranee? Jehovan todistajat seuraavat tarkasti, miten Venäjä reagoi tähän ja tuleviin EIT:n ratkaisuihin.

^ kpl 2 Jos tuomioistuin olisi kieltänyt verkkosivuston, internet-palveluntarjoajat olisivat estäneet pääsyn sivustolle. Lisäksi viranomaiset olisivat kiellon nojalla voineet asettaa jokaisen sivustoa käyttävän syytteeseen rikoksesta.