Siirry sisältöön

Siirry lisävalikkoon

Jehovan todistajat

suomi

2. HEINÄKUUTA 2015
RUANDA

Tuomioistuin puuttuu uskonnolliseen syrjintään Ruandassa

Tuomioistuin puuttuu uskonnolliseen syrjintään Ruandassa

Ruandan Karongin alueen tuomioistuin puolusti antamassaan ratkaisussa kahdeksan opiskelijan uskonnonvapautta. Nämä nuoret Jehovan todistajat olivat omantunnonsyistä kieltäytyneet osallistumasta uskontotunneille.

Suurin osa Ruandan kouluista on läheisesti kytköksissä uskonnollisiin järjestöihin. Jotkin näistä kouluista vaativat opiskelijoita maksamaan kirkollisveroa ja osallistumaan koulujen järjestämiin uskonnollisiin toimituksiin. Kouluviranomaiset erottivat koulusta yhteensä 160 Jehovan todistajaa vuosien 2008 ja 2014 välisenä aikana, koska he eivät suostuneet näihin vaatimuksiin. Vaikka ongelma jatkuu yhä eri puolilla maata, Ruandan läntisen maakunnan Karongin tuomioistuimen ratkaisu osoittaa, että maan oikeusviranomaiset pystyvät puuttumaan uskonnolliseen syrjintään.

Uskonnollinen syrjintä motiivina koulusta erottamiselle

Kouluviranomaiset erottivat 12. toukokuuta 2014 kahdeksan 13–20-vuotiasta * Jehovan todistajaa, jotka opiskelevat Musangon koulussa Karongissa, koska nämä kieltäytyivät osallistumasta uskonnolliseen tilaisuuteen. Nuorten vanhemmat raportoivat asiasta Rwankuban alueen pääsihteerille, joka antoi määräyksen ottaa todistajat takaisin kouluun. Koulun viranomaiset olivat tyytymättömiä päätökseen ja päättivät muuttaa taktiikkaansa. He syyttivät opiskelijoita kansallislaulun halventamisesta, koska nämä kieltäytyivät laulamasta sitä. Kesäkuun 4. päivänä 2014, vain kaksi päivää sen jälkeen kun opiskelijat olivat palanneet takaisin kouluun, poliisi tuli paikalle ja pidätti heidät.

Opiskelijat olivat pidätettynä vankilassa kuusi päivää. Poliisit uhkailivat ja herjasivat heitä. He myös löivät kahta vanhinta opiskelijaa siksi, että katsoivat näiden vaikuttaneen nuorempiin opiskelijoihin. Huonosta kohtelusta huolimatta kukaan kahdeksasta ei suostunut tinkimään uskonnollisista näkemyksistään.

Tuomioistuin vapauttaa koululaiset syytteistä

Poliisi päästi seitsemän opiskelijaa vapaaksi 9. kesäkuuta 2014, ja nuorin opiskelija vapautettiin syytteestä. Vanhinta opiskelijaa pidettiin kuitenkin vangittuna vielä yhdeksän päivän ajan. Sitten tuomari päätti, että hänet tuli väliaikaisesti vapauttaa, mutta määräsi hänet valvonnan alaiseksi. Oikeudenkäynti pidettäisiin 14. lokakuuta 2014.

Oikeuskäsittelyssä tuomari kuulusteli jokaista opiskelijaa. Yksi heistä selitti tuomarille todellisen syyn heidän erottamiselleen: Heitä ei ollut erotettu koulusta siksi, että he olivat kieltäytyneet laulamasta kansallislaulua vaan siksi, että he eivät suostuneet maksamaan kirkollisveroa eivätkä osallistuneet koulun järjestämiin uskonnollisiin tilaisuuksiin.

Tuomari pyysi sitten syyttäjää esittämään lisää todisteita, jotka olisivat tukeneet syytettä ”kansallislaulun halveksinnasta”. Kun syyttäjä painosti opiskelijoita kertomaan lisää yksityiskohtia, nämä osoittivat, että he eivät olleet tehneet mitään epäkunnioittavaa toisten laulaessa kansallislaulua.

28. marraskuuta 2014 annetussa kirjallisessa päätöksessä Karongin tuomioistuin totesi, että kansallislaulun laulamisesta pidättymistä ”ei tule pitää – – [kansallislaulua] häpäisevänä tai epäkunnioittavana tekona”. Tuomioistuimen tekemä lainmukainen ratkaisu merkitsi sitä, että nuoret vapautettiin syytteistä. Lisäksi ratkaisu saattaa edistää uskonnollisen syrjinnän lopettamista Ruandan kouluissa.

Vetoomus perusoikeuksien puolesta

Ruandan Jehovan todistajat ovat iloisia siitä, että oikeustapaus ratkaistiin Musangon koulun opiskelijoiden eduksi. Muissa tapauksissa Jehovan todistajien, jotka on erotettu koulusta uskonnollisen vakaumuksensa takia, on kuitenkin täytynyt vaihtaa koulua. Jotkut lapset eivät voi jatkaa ollenkaan koulunkäyntiä, koska heidän perheillään ei ole varaa kalliisiin yksityiskouluihin.

Kuten kaikki muutkin isät ja äidit, myös Jehovan todistaja-perheiden vanhemmat toivovat, että heidän lapsensa saavat kehittää taitojaan ja että he voivat tulevaisuudessa olla hyödyksi yhteiskunnalle. Jehovan todistajat uskovat, että Karongin tuomioistuimen myönteinen ratkaisu edistää lasten omantunnon- ja uskonnonvapautta muissakin Ruandan kouluissa.

^ kpl 5 Ruandassa täysi-ikäisyyden raja on 21-vuotta (perustuslain artikla 360).