Siirry sisältöön

Siirry lisävalikkoon

Jehovan todistajat

suomi

Jehovan todistaja -oppilaita, joilta aluksi evättiin todistukset, koska he kieltäytyivät maksamasta kirkollisveroa

9. KESÄKUUTA 2016
RUANDA

Ruanda ryhtyy toimiin kouluissa tapahtuvaa uskonnollista syrjintää vastaan

Ruanda ryhtyy toimiin kouluissa tapahtuvaa uskonnollista syrjintää vastaan

Ruanda on ryhtynyt toimiin lopettaakseen uskonnollisen syrjinnän kouluissa. Hallitus on antanut määräyksen, jonka mukaan oppilaiden uskonnollista vakaumusta on kunnioitettava. Tämä on tervetullut uutinen niille oppilaille, joiden omatunto ei salli heidän osallistua joihinkin koulun toimintoihin.

Ruandassa useimmat koulut ovat valtion rahoittamia mutta uskonnollisten järjestöjen johtamia. Kouluihin ilmoittautuminen on avointa kaikille, joten niihin tulee oppilaita eri uskontokunnista. Jotkut kouluviranomaiset ovat kuitenkin vaatineet oppilaita maksamaan kirkollisveroa tai osallistumaan uskonnolliseen tai isänmaalliseen toimintaan. Oppilaita, jotka ovat kieltäytyneet tästä uskonnollisen vakaumuksensa vuoksi, on rangaistu. Ensimmäisen ja toisen asteen koulutuksesta vastaava ministeri kuvaili joidenkin kouluviranomaisten asennetta sanomalla: ”Emme salli oppilaidemme harjoittaa uskontoaan, jos se sotii omia uskonkäsityksiämme vastaan.”

Hallituksen määräys edistää omantunnonvapautta

Hallitusviranomaiset puuttuivat ongelmaan antamalla kouluja koskevan määräyksen, joka sisälsi uusia, uskonnollisen syrjinnän eliminoimiseen tähtääviä säännöksiä. Määräys (290/03) julkaistiin 14. joulukuuta 2015 valtion virallisessa lehdessä Official Gazette. 12. artiklassa todetaan, että kaikkien koulujen tulee kunnioittaa oppilaiden uskonnonvapautta ja sallia heidän rukoilla oman uskonsa mukaisesti, jos heidän uskontonsa tai kirkkonsa on laillisesti hyväksytty ja jos rukoileminen ei häiritse opetusta tai oppimista.

Kaikkien koulujen tulee kunnioittaa oppilaiden uskonnonvapautta. (Määräys nro 290/03, 12. artikla)

Hallituksen toimet ovat linjassa Karongin tuomioistuimen ratkaisun kanssa. Erään karongilaisen koulun Jehovan todistaja -oppilaat olivat kieltäytyneet osallistumasta koulun järjestämään uskonnolliseen toimitukseen. Kouluviranomaiset eivät kunnioittaneet heidän ratkaisuaan vaan erottivat heidät koulusta toukokuussa 2014. Myöhemmin tuomioistuin vapautti oppilaat syytteistä ja antoi heidän jatkaa opiskelua koulussa.

Toisessa tapauksessa erään Ngororeron alueella toimivan koulun rehtori kieltäytyi antamasta todistuksia 30 oppilaalle, jotka eivät olleet maksaneet kirkollisveroa. (Kirkollisvero ei ole osa lukukausimaksua tai muita koulumaksuja.) Kun oppilaiden vanhemmat valittivat asiasta Ngororeron alueen koulutuksesta vastaavalle viranomaiselle, rehtori myöntyi ja jakoi lukuvuoden lopussa todistukset kaikille oppilaille.

Helpotusta Jehovan todistaja -oppilaille

Ngororeron alueella Chantal Uwimbabazi -niminen Jehovan todistaja erotettiin koulusta, koska hän ei suostunut osallistumaan koulun järjestämään katoliseen messuun. Tyttö joutui kestämään koulutovereiden ja muiden pilkkaa, ja hänen koulunkäyntinsä keskeytyi kokonaiseksi vuodeksi. Lopulta hän ilmoittautui toiseen kouluun. Uusi koulu oli kuitenkin kalliimpi ja sinne oli pitempi matka, mikä tuotti vaikeuksia hänen leskeksi jääneelle vähävaraiselle äidilleen. Chantal oli helpottunut kuullessaan hallituksen uudesta määräyksestä. Hän sanoi: ”Uskon, että muutkin vastaavanlaisessa tilanteessa olevat oppilaat tulevat jatkossa säästymään oikeuksiensa loukkaamiselta.”

Uusi määräys on sopusoinnussa Ruandan perustuslain kanssa, joka takaa uskonnonvapauden ja oikeuden koulutukseen. Jehovan todistaja -oppilaat ja heidän vanhempansa odottavat hartaasti, että uskonnollisesta syrjinnästä tehtäisiin loppu. He ovat kiitollisia siitä, että hallitus suojelee koululaisten uskonnonvapautta.