Siirry sisältöön

Siirry lisävalikkoon

Jehovan todistajat

suomi

6. TOUKOKUUTA 2016
RUANDA

Oikeus voittaa Ruandassa

Oikeus voittaa Ruandassa

Jehovan todistajat ovat pitkän oikeustaistelun jälkeen saaneet vihdoin oikeutta Ruandassa. He ovat kiitollisia kovasta työstä, jota Ruandan oikeusasiamies ja järkevät tuomarit ovat tehneet asian hyväksi. Korkein oikeus oli ensin tehnyt Jehovan todistajien kannalta kielteisen ratkaisun ja määrännyt heidät maksamaan korvausta eräälle miehelle, jonka omistaman rakennuksen Kigalin kaupungin viranomaiset olivat määränneet purettavaksi. Oikeusasiamies kuitenkin totesi, että ratkaisu oli epäoikeudenmukainen ja pyysi korkeinta oikeutta tarkistamaan ratkaisunsa.

Viranomaiset käynnistävät kampanjan Kigalin kaupungin siistimiseksi

Vuonna 2006 Kigalin viranomaiset käynnistivät laajamittaisen siistimiskampanjan ja määräsivät kaupunkilaisia poistamaan kaikki julkisille alueille rakennetut kioskit. Samalla asukkaita määrättiin kunnostamaan ja kaunistamaan julkisia alueita, jotka olivat heidän oman tonttinsa ympärillä.

Määräyksessä vaadittiin poistamaan myös kaikki laittomasti tehdyt rakennukset. Määräys koski muun muassa rakennusta, jonka mies nimeltä Ngayabateranya oli rakennuttanut julkiselle maalle ilman asianmukaisia lupia ja jonka rakentamisessa hän oli käyttänyt rakennusmääräysten vastaisia materiaaleja ja menetelmiä. Määräyksen noudattamiseen annettiin aikaa 21 päivää. Kun määräaika umpeutui eikä asian hyväksi ollut tehty mitään, Gasabon alueen pormestari antoi kirjallisen määräyksen näiden laittomasti rakennettujen rakennusten purkamisesta. Kun rakennukset oli purettu, Jehovan todistajat, joiden Ruandan-toimisto sijaitsee samalla Gasabon alueella Remerassa Kigalissa, kaunistivat toimitilojensa lähellä olevan julkisen alueen tekemällä sinne kävelytien ja istuttamalla puutarhan.

Tuomioistuin pitää Jehovan todistajia syyllisinä

Kun kaupunki oli purkanut Ngayabateranyan rakennuksen, tämä mies ja hänen kumppaninsa veivät asian oikeuteen. He syyttivät Jehovan todistajia rakennuksen purkamisesta ja väittivät olevansa oikeutettuja saamaan vahingonkorvausta. He eivät kuitenkaan pystyneet esittämään oikeudelle mitään päteviä todisteita väitteensä tueksi. Jehovan todistajat puolestaan vetosivat virallisiin dokumentteihin, joista ilmeni selvästi, että vastuussa rakennuksen purkamisesta oli kaupunki. Oikeus ei kuitenkaan ottanut todisteita huomioon ja tuomitsi Jehovan todistajat syyllisiksi.

Ylioikeus kumoaa alemman tuomioistuimen ratkaisun

Jehovan todistajat vetosivat ylioikeuteen ilmiselvän epäoikeudenmukaisuuden korjaamiseksi. Kun ylioikeus oli käynyt läpi todisteet, se tuli siihen tulokseen, ettei alemman tuomioistuimen ratkaisulle ollut päteviä perusteita. Se totesi 5. marraskuuta 2010 tekemässään ratkaisussa, että Ngayabateranyan ja hänen kumppaniensa kanne oli perusteeton. Heidät tuomittiin maksamaan korvauksia ja oikeudenkäyntikuluja 800 000 Ruandan frangia (1 200 euroa).

Korkein oikeus jättää huomiotta tärkeitä todisteita

Ngayabateranya valitti ylioikeuden ratkaisusta Ruandan korkeimpaan oikeuteen. Eräs Remeran alueen viranomainen todisti oikeudessa, että Ngayabateranyan rakennus oli purettu osana kaupungin uudistamisohjelmaa, koska se oli tehty laittomasti. Korkein oikeus myönsi, että Jehovan todistajat eivät olleet purkaneet rakennusta, mutta katsoi heidän myötävaikuttaneen siihen. Se sivuutti tärkeitä todisteita ja päätyi siihen, että Jehovan todistajat olivat saaneet perusteetonta hyötyä, koska he olivat maisemoineet alueen, jolla rakennus oli ollut. Oikeus määräsi, että kantajille tuli maksaa vahingonkorvausta 22 055 242 Ruandan frangia (yli 28 000 euroa). Jehovan todistajat maksoivat vahingonkorvauksen 4. huhtikuuta 2013 mutta ilmoittivat valittavansa asiasta.

Oikeusasiamies kehottaa korkeinta oikeutta korjaamaan vääryyden

Jehovan todistajat jättivät valituksen oikeusasiamiehelle, koska heitä oli syytetty väärin ja koska heidän oli katsottu epäoikeudenmukaisesti olevan vastuussa Ngayabateranyan rakennuksen purkamisesta. Ruandan pääoikeusasiamies Aloysie Cyanzayire käsitteli valituksen ja kävi läpi korkeimman oikeuden ratkaisun.

Tarkasteltuaan todisteita Cyanzayire tuli siihen tulokseen, että kaupunki purki rakennuksen, koska Ngayabateranya ei ollut noudattanut Ruandan lakia. Hän totesi myös, että Jehovan todistajien rankaisemiseen ei ollut mitään aihetta, sillä he vain noudattivat kaupungin kehotusta kaunistaa tonttinsa vieressä olevaa julkista aluetta. Se miten he olivat parantaneet alueen ulkonäköä ja pitäneet alueesta huolta, oli saavutus, joka ”tuki huomattavalla tavalla kaupungin siistimisohjelmaa”.

Laittomasti rakennetut rakennukset ennen Kigalin kaupungin määräystä ja sama alue kaunistettuna rakennusten poistamisen jälkeen

Cyanzayire kehotti 4. joulukuuta 2013 korkeinta oikeutta tarkistamaan, oliko Jehovan todistajille langetettu tuomio oikeudenmukainen. Asia käsiteltiinkin uudelleen eri tuomarien johdolla. 17. lokakuuta 2014 korkein oikeus kumosi aiemman päätöksensä ja totesi Ngayabateranyan kanteen perusteettomaksi. Se määräsi hänet maksamaan oikeudenkäyntikuluja ja palauttamaan rahat, jotka hän oli saanut aiemman, epäoikeudenmukaisen tuomion nojalla. Ulosottomies ja Jehovan todistajia edustavat asianajajat tekevät nyt työtä rahojen takaisin saamiseksi.

Lain tarjoama suoja

Jehovan todistajat ovat kiitollisia oikeusasiamies Aloysie Cyanzayirelta saamastaan avusta samoin kuin siitä, että korkein oikeus muutti tuomiotaan. Kaikki lainkuuliaiset kansalaiset arvostavat varmasti sitä, että Ruandassa noudatetaan oikeusvaltion periaatteita ja että sen oikeusjärjestelmä tarjoaa tehokkaat mekanismit vääryyksien oikaisemiseen.