Siirry sisältöön

Siirry lisävalikkoon

Jehovan todistajat

suomi

5. MARRASKUUTA 2014
KIRGISIA

Kirgisian korkein oikeus puolustaa Jehovan todistajien uskonnonvapautta

Kirgisian korkein oikeus puolustaa Jehovan todistajien uskonnonvapautta

4. syyskuuta 2014 oli merkittävä päivä uskonnonvapaudelle ja Jehovan todistajille Kirgisiassa. Tuona päivänä Kirgisian korkeimman oikeuden perustuslakineuvosto teki ratkaisun, jonka mukaan vuoden 2008 uskontolain * tietyt osat ovat perustuslain vastaisia. Ratkaisussa vahvistettiin Jehovan todistajien oikeus jatkaa vapaasti uskonnollista toimintaansa Kirgisian eteläosissa, missä heidän laillinen asemansa on viimeisten neljän vuoden aikana toistuvasti kyseenalaistettu.

Jehovan todistajat rekisteröitiin Kirgisiassa vuonna 1998, ja he saivat harjoittaa uskontoaan suhteellisen vapaasti koko maassa. Vuoden 2008 uskontolain voimaantulon jälkeen poliisi on Kirgisian eteläosissa kuitenkin tehnyt toistuvasti yllätystarkastuksia Jehovan todistajien järjestämiin uskonnollisiin tilaisuuksiin. Poliisin mukaan todistajien toiminta alueella on laitonta, koska heillä ei ole uskonnollista toimintaa varten rekisteröityjä paikallisyhdistyksiä. Samaan aikaan valtion uskontoasioiden komitea tulkitsi väärin vuoden 2008 uskontolain rajoitussäädöksiä estäen näin Jehovan todistajia rekisteröitymästä noilla alueilla. 4. syyskuuta tehty ratkaisu poisti nämä toimintaamme rajoittavat esteet.

Merkittävä edistysaskel

Vuoden 2008 uskontolaissa kiellettiin rekisteröimättömien ”uskonnollisten järjestöjen toiminta” (artikla 8(2)). Uskontoasiain komitea tulkitsi tämän kiellon niin, että Jehovan todistajien toiminta voitaisiin kieltää niissä kymmenissä Kirgisian kaupungeissa ja kylissä, joissa todistajilla ei ole rekisteröityjä paikallisyhdistyksiä. Sama laki kuitenkin määräsi, että ennen kuin uskonnollinen järjestö voisi anoa rekisteröintiä uskontoasiain komitealta, järjestön täytyisi toimittaa paikallisviranomaisten hyväksyttäväksi notaarin vahvistama luettelo, jossa on sen 200 perustajajäsenen nimet (artikla 10(2)). Tämä asetti Jehovan todistajat hankalaan tilanteeseen. Voidakseen järjestää uskonnollisia tilaisuuksia heillä täytyisi uskontoasiain komitean mukaan olla rekisteröity paikallisyhdistys. Todistajat eivät kuitenkaan voineet rekisteröityä, koska paikallisviranomaiset eivät hyväksyneet heidän toimittamaansa perustajajäsenten luetteloa. Tämä antoi uskontoasiain komitealle ja paikallisviranomaisille tekosyyn vainota todistajia, koska nämä eivät täyttäneet rekisteröintivaatimuksia. Näistä syistä Jehovan todistajat veivät asian perustuslakineuvoston käsiteltäväksi.

Perustuslakineuvosto totesi ratkaisussaan, että ”kaikki uskonnolliset yhteisöt ovat yhdenvertaisia lain edessä, eikä jotain tiettyä uskontoa tunnustavia yksilöitä tai ryhmiä saa suosia muiden uskontojen jäseniin nähden”. Oikeus totesi, että artikla 10(2) – jonka mukaan uskonnollisen yhdistyksen perustajajäsenten luettelo täytyy hyväksyttää paikallisviranomaisilla – oli perustuslain vastainen. Oikeus katsoi myös, että uskontolain artikla 8(2) oli ”ymmärretty väärin”. Oikeuden ratkaisussa todettiin, että uskonnonvapauden perusteella uskonnollinen järjestö voi vapaasti harjoittaa uskontoaan kaikissa niissä osissa maata, jotka se on perustamisasiakirjassaan maininnut. Jehovan todistajien Kirgisian toimintakeskuksen perustamisasiakirjassa vuodelta 1998 todetaan, että todistajien toiminta on maanlaajuista. Jehovan todistajat voivat siis nyt esteettä harjoittaa uskontoaan missä tahansa Kirgisian osassa.

Ratkaisu tuo helpotusta syrjinnän uhreille

Kirgisian eteläosien Jehovan todistajat ottivat oikeuden ratkaisun iloiten vastaan. Erityisen helpottuneita olivat Oksana Koriakina ja hänen äitinsä Nadežda Sergienko, jotka asuvat Ošin kaupungissa. Nämä naiset olivat olleet kotiarestissa vuoden 2013 maaliskuusta lähtien. Heidän väitettiin syyllistyneen rikoksiin kertoessaan uskonkäsityksistään toisille. Vaikka Oksanan ja Nadeždan syyttömyydestä oli selvät todisteet, heidät asetettiin syytteeseen rahan huijaamisesta kolmelta iäkkäältä naiselta.

Oikeudenkäynti pidettiin Ošin kaupunginoikeudessa vuoden 2014 syyskuussa. Tuomioistuin vapautti 7. lokakuuta molemmat naiset kaikista rikossyytteistä ja määräsi heille täyden korvauksen väärien syytteiden, pidätyksen ja kotiarestin johdosta. Oikeus totesi, että nämä kaksi naista olivat joutuneet uskonnollisen ennakkoluulon ja syrjinnän uhreiksi. Oikeus katsoi tämän johtuneen virheellisestä näkemyksestä, jonka mukaan Jehovan todistajien toiminta Ošissa olisi laitonta, koska todistajilla ei ole paikallisesti rekisteröityä yhdistystä. Loppupuheenvuoroissaan Oksana ja Nadežda viittasivat perustuslakituomioistuimen 4. syyskuuta antamaan ratkaisuun, joka vahvistaa Jehovan todistajien toiminnan laillisuuden Ošissa ja joka puolella Kirgisiaa.

Oksana Koriakina ja Nadežda Sergienko

Pyrkimys edistää kansainvälisiä ihmisoikeuksia

Liityttyään Yhdistyneiden kansakuntien kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen Kirgisia on sitoutunut puolustamaan kansalaistensa perusoikeuksia – uskonnonvapautta, kokoontumisvapautta ja ilmaisunvapautta. Puolustamalla viimeaikaisissa ratkaisuissaan uskonnonvapautta Kirgisian korkeimman oikeuden perustuslakineuvosto on ilmaissut selvästi kannattavansa ihmisoikeuksia ja perusvapauksia. Lähes 5 000 Kirgisian Jehovan todistajaa pitää suuressa arvossa uskonnonvapautta ja myös arvostaa suuresti valtion instituutioita, jotka puolustavat ja pitävät yllä perusvapauksia kaikkien ihmisten hyödyksi.

^ kpl 2 Lain koko nimi on ”Kirgisian tasavallan laki uskonnonvapaudesta ja uskonnollisista järjestöistä Kirgisian tasavallan alueella”.