Siirry sisältöön

Jehovan todistajat

Valitse kieli suomi

18. MARRASKUUTA 2013
KANSAINVÄLISET

Vangittuina vakaumuksensa vuoksi

Vangittuina vakaumuksensa vuoksi

Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 18. artiklan mukaan ”ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus” on jokaisen perusoikeus. * Joissakin maissa Jehovan todistajia vangitaan ja jopa kohdellaan raa’asti, koska he käyttävät tätä oikeutta. Useimmat vangituista ovat nuoria miehiä, jotka omantunnonsyistä kieltäytyvät asepalveluksesta. Toisia vangitaan pelkästään uskontonsa harjoittamisen vuoksi.

Huono kohtelu ei ole saanut Jehovan todistajia tinkimään uskostaan. Se pikemminkin tahraa niiden valtioiden maineen, jotka kieltäytyvät kunnioittamasta ihmisoikeuksia. Oheinen taulukko näyttää vangittujen todistajien määrän eri paikoissa.

PAIKKA

VANGITTUNA

 Eritrea

52

 Etelä-Korea

599

 Vuoristo-Karabah

1

 Singapore

18

 Turkmenistan

9

Yhteensä

679

Vankien määrä 12. marraskuuta 2013

 ERITREA

Viimeisimmän tiedon mukaan 52 Jehovan todistajaa, sekä miehiä että naisia, on vangittuna kurjissa oloissa. Vaikka ketään heistä ei ole asetettu virallisesti syytteeseen eikä kenenkään tapausta ole käsitelty oikeudessa, heitä pidetään vangittuina aseistakieltäytymisen tai uskonnollisen toiminnan vuoksi tai tarkemmin mainitsemattomista syistä. Kolme aseistakieltäytyjää, Paulos Eyassu, Isaac Mogos ja Negede Teklemariam, on ollut vankilassa liki kaksikymmentä vuotta, 24. syyskuuta 1994 lähtien. Kaksi yli 60-vuotiasta todistajaa, Misghina Gebretinsae ja Yohannes Haile, kuoli vankeudessa. Eritrean itsenäistyttyä vuonna 1993 on Jehovan todistajia vangittu, kidutettu ja ahdisteltu jatkuvasti.

 ETELÄ-KOREA

Etelä-Koreassa 599 nuorta todistajamiestä kärsii parhaillaan puolentoista vuoden vankeusrangaistusta aseistakieltäytymisen vuoksi. Korean sodasta tähän asti on nuoria asepalveluksesta kieltäytyviä todistajamiehiä asetettu jatkuvasti syytteeseen, eikä heille ole tarjottu mitään vaihtoehtoa asepalveluksen tilalle. Koko tänä aikana maassa on tuomittu vankeuteen 17 549 todistajaa yhteensä 34 100 vuodeksi, koska he ovat kieltäytyneet asepalveluksesta. Etelä-Korea on jättänyt noudattamatta kansainvälisen sopimuksen asettamia velvoitteita ja kieltäytynyt tunnustamasta aseistakieltäytyjien perusoikeuksia. Lisää tietoa artikkelissa Etelä-Korean toiminta herättää kansainvälistä paheksuntaa.

 VUORISTO-KARABAH

20-vuotias todistajamies on vankilassa aseistakieltäytymisen vuoksi, koska Vuoristo-Karabahissa ei ole mahdollisuutta suorittaa vaihtoehtoista siviilipalvelusta. Hänet tuomittiin 30. joulukuuta 2011 kahdeksi ja puoleksi vuodeksi vankeuteen, ja 29. tammikuuta 2013 hänen ehdonalaishakemuksensa hylättiin. Hän on anonut vapautusta jatkuvien terveysongelmien vuoksi, mutta vankeinhoitoviranomaiset ovat hylänneet anomuksen.

 SINGAPORE

Singaporessa on asevelvollisuus, eikä aseistakieltäytyjien oikeuksia tunnusteta. 18 nuorta Jehovan todistajien yhteydessä toimivaa miestä, jotka ovat päättäneet kuunnella Raamatun avulla valmennettua omaatuntoaan, on kukin tuomittu kaikkiaan kolmen vuoden ja kolmen kuukauden vankeusrangaistukseen armeijan vankilaan. Eräs todistaja vapautui elokuussa 2013 oltuaan vuoden vankilassa reservipalveluksesta kieltäytymisen vuoksi.

 TURKMENISTAN

Yhdeksän miespuolista todistajaa on parhaillaan vankilassa – kahdeksan aseistakieltäytymisen ja yksi väärien syytösten takia. Miesten vapausrangaistuksen pituus on vuodesta kahteen vuotta, ja vankilan vartijat ja sotilaat pieksevät heitä usein armottomasti. Vapautumisen jälkeen samat henkilöt on monesti tuomittu toistamiseen ”rikoksenuusijoina”, minkä jälkeen he ovat joutuneet kovempiin vankilaoloihin.

^ kpl 2 Ks. myös Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, 18. artikla, ja Euroopan ihmisoikeussopimus, 9. artikla.