Siirry sisältöön

Siirry lisävalikkoon

Jehovan todistajat

suomi

1. LOKAKUUTA 2013
ETELÄ-KOREA

Etelä-Korean toiminta herättää kansainvälistä paheksuntaa

Etelä-Korean toiminta herättää kansainvälistä paheksuntaa

Etelä-Koreassa vangitaan satoja nuoria miehiä, vaikka he eivät ole rikollisia. Miksi? He ovat Jehovan todistajia, jotka ovat päättäneet kuunnella omaatuntoaan ja kieltäytyä asepalveluksesta. Koska aseistakieltäytyjien oikeuksia ei ole Etelä-Koreassa turvattu, asepalvelukseen kutsutut todistajat tuomitaan vankeuteen. Kuudenkymmenen viime vuoden aikana on aseistakieltäytymisen vuoksi vangittu yli 17 000 Jehovan todistajaa.

Jehovan todistajien Etelä-Korean toimisto on halunnut kiinnittää asiaan huomiota ja valmistanut siksi lehtisen, joka käsittelee aseistakieltäytyjien asemaa tuossa maassa ( Conscientious Objection to Military Service in Korea). Lehtinen osoittaa, että Etelä-Korea ei ole noudattanut kansainvälisiä normeja eikä suojellut niitä, jotka kieltäytyvät asepalveluksesta vakaumuksensa vuoksi. Lisäksi siinä luodaan katsaus lähihistoriaan ja siihen, miten nuoret todistajamiehet ovat joutuneet vankilaan kieltäydyttyään toimimasta vastoin omaatuntoaan. Jehovan todistajien Etelä-Korean toimiston edustaja Dae-il Hong ja New Yorkissa Jehovan todistajien lakimiehenä toimiva Philip Brumley kertovat tästä pitkään jatkuneesta epäoikeudenmukaisuudesta.

Miten kansainvälinen yhteisö on suhtautunut Etelä-Koreassa ilmenevään epäoikeudenmukaisuuteen?

Philip Brumley: Useat maat ovat ilmaisseet tuomitsevansa sen, että Etelä-Korea ei suostu tunnustamaan perusoikeutta kieltäytyä asepalveluksesta. Taannoisessa YK:n yleismaailmallisessa määräaikaistarkastelussa kahdeksan maata – Australia, Espanja, Puola, Ranska, Saksa, Slovakia, Unkari ja Yhdysvallat – vaati Etelä-Koreaa luopumaan aseistakieltäytyjien syytteeseen asettamisesta ja suomaan näille mahdollisuuden sellaiseen siviilipalvelukseen, joka ei kuulu sotilashallinnon alaisuuteen. *

Dae-il Hong: Neljässä kaikkiaan 501:tä aseistakieltäytyjää koskevassa tapauksessa YK:n ihmisoikeuskomitea (CCPR) teki ratkaisun, jonka mukaan Korean tasavalta oli loukannut aseistakieltäytyjien oikeuksia tuomitessaan ja vangitessaan heidät. Komitea totesi, että oikeus kieltäytyä asepalveluksesta vakaumuksen vuoksi ”on oleellinen osa ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapautta. Se suo jokaiselle yksilölle vapauden kieltäytyä pakollisesta asepalveluksesta, mikäli se on vastoin hänen uskontoaan tai vakaumustaan. Tätä oikeutta ei saa loukata pakkokeinoin.” *

Myös YK:n ihmisoikeusneuvosto kiinnitti asiaan huomiota hiljattain julkaisemassaan aseistakieltäytymistä koskevassa selvityksessä (”Analytical report on conscientious objection to military service”). Selvityksessä määritetään kansainväliset oikeudelliset rajat, jotka paitsi sallivat aseistakieltäytymisen omantunnonsyistä myös kieltävät sellaiset pakkokeinot kuin toistuvat oikeuskäsittelyt ja rangaistukset. *

Miten Etelä-Korean hallitus on reagoinut tähän kansainväliseen paheksuntaan?

Korkein oikeus

Philip Brumley: Etelä-Korean hallitus ei ole täyttänyt CCPR:ssä esitettyjä vaatimuksia. Näin ollen se on jättänyt noudattamatta kansainvälisen sopimuksen asettamia velvoitteita ja kieltäytynyt tunnustamasta aseistakieltäytyjien perusoikeuksia. Lisäksi Etelä-Korean korkein oikeus ja perustuslakituomioistuin ovat jättäneet huomiotta CCPR:n vaatimukset hylätessään aseistakieltäytyjien valitukset. Etelä-Korean kansalliskokous ei ole tarjonnut aseistakieltäytyjille mahdollisuutta suorittaa siviilipalvelusta vaihtoehtoisella tavalla eikä suojellut heitä millään tavoin.

Miten vankeus vaikuttaa näihin nuoriin Jehovan todistajiin?

Dae-il Hong: He ovat urheita nuoriamiehiä. He menevät kutsuntoihin, vaikka tietävät joutuvansa nykyisen käytännön mukaan tuomituiksi ja vangituiksi. He eivät pakoile. He ovat mallikansalaisia ja vankeuteen jouduttuaan mallivankeja. Heistä tulee kuitenkin merkintä rikosrekisteriin, minkä vuoksi heidän on vapauduttuaan lähes mahdotonta saada työpaikkaa julkiselta sektorilta tai suurista yrityksistä. Vankeus ryöstää heidän elämästään puolitoista vuotta. Heidän perheidensä täytyy selvitä koko tuo aika ilman heitä. Nämä vastoinkäymiset ovat täysin tarpeettomia.

Onko Korean Jehovan todistajien oikein joutua tuomituiksi ja vangituiksi rikollisina, koska he kieltäytyvät suorittamasta asevelvollisuutta?

Dae-il Hong: Ehdottomasti ei! Nämä nuoret miehet eivät ole rikollisia. Jehovan todistajat tunnetaan Koreassa ja kautta maailman rauhaa rakastavina ja lainkuuliaisina kansalaisina, jotka toimivat mielellään yhteiskunnan hyväksi. He kunnioittavat viranomaisia, noudattavat lakia, maksavat veroja ja tukevat valtion järjestämää yleishyödyllistä toimintaa. Vastikään Korean piirioikeuden tuomari tuomitsi nuoren todistajan vankilaan, koska tämä kieltäytyi asepalveluksesta vakaumuksensa vuoksi. Nainen totesi, ettei ole muuta mahdollisuutta kuin tuomita todistaja syylliseksi, ja julisti tuomion. Yhtäkkiä tuomari kätkeytyi papereidensa taakse ja alkoi nyyhkyttää. Nuoren miehen epäoikeudenmukainen tuomitseminen rikolliseksi ahdisti tuomaria niin, että hän menetti hetkellisesti tasapainonsa. Myös muut paikalla olleet ymmärsivät tuomion epäoikeudenmukaisuuden ja vuodattivat kyyneliä.

Philip Brumley: Korean vallanpitäjien on korkea aika ratkaista tämä pitkään jatkunut ongelma ja luoda käytäntö, joka kunnioittaa aseistakieltäytyjien perusoikeuksia.

^ kpl 5 Human Rights Council, ”Report of the Working Group on the Universal Periodic Review”, 12.12.2012, A/HRC/22/10, s. 8 kpl 44 ja s. 22 kpl 124.53.

^ kpl 6 Jong-nam Kim et al. v. The Republic of Korea, communication no. 1786/2008, Views adopted by the Committee on 25 October 2012, s. 8 kpl 7.4.

^ kpl 7 Human Rights Council, ”Analytical report on conscientious objection to military service”, 3.6.2013, A/HRC/23/22, s. 3–8 kpl:t 6–24; s. 9–10 kpl:t 32–33.

 

Aiheesta lisää

USEIN KYSYTTYÄ

Miksi Jehovan todistajat eivät mene armeijaan?

Jehovan todistajat tunnetaan kautta maailman siitä, että he kieltäytyvät sotimasta. Lue, miksi he eivät edes mene armeijaan.