Siirry sisältöön

Jehovan todistajat

Valitse kieli suomi

9. HELMIKUUTA 2016
ETELÄ-KOREA

YK:n ihmisoikeuskomitea kehottaa Etelä-Koreaa tunnustamaan oikeuden aseistakieltäytymiseen

YK:n ihmisoikeuskomitea kehottaa Etelä-Koreaa tunnustamaan oikeuden aseistakieltäytymiseen

YK:n ihmisoikeuskomitea esitti 3. marraskuuta 2015 loppupäätelmänsä Etelä-Korean ihmisoikeustilannetta koskevasta raportista. Tarkasteltuaan raporttia huolellisesti komitea totesi, että Etelä-Korea on ryhtynyt joihinkin myönteisiin toimiin ihmisoikeuksien parantamiseksi, mutta huomautti, ettei se ole pannut täytäntöön komitean aiempia päätöksiä, jotka koskevat asepalveluksesta kieltäytymistä.

Oikeus omantunnon- ja uskonnonvapauteen

Vaikka aseistakieltäytyminen on kansainvälisesti tunnustettu perusoikeus, Etelä-Korea rankaisee edelleen niitä, jotka kieltäytyvät palvelemasta armeijassa. Vuodesta 1950 lähtien yli 18 000 Jehovan todistajaa on tuomittu yhteensä miltei 36 000 vuodeksi vankilaan.

Ihmisoikeuskomitea totesi raportissaan, että Etelä-Korean hallituksen tulee

  • vapauttaa välittömästi aseistakieltäytyjät, jotka on vangittu

  • poistaa aseistakieltäytyjien rikosrekisterimerkinnät, maksaa heille asianmukaista vahingonkorvausta ja varmistaa, ettei aseistakieltäytyjien henkilökohtaisia tietoja paljasteta julkisuudessa

  • tunnustaa lainsäädännössä oikeus kieltäytyä asepalveluksesta ja tarjota aseistakieltäytyjille mahdollisuutta siviilipalvelukseen.

Velvollisuus noudattaa yleissopimusta

Vuodesta 2006 lähtien YK:n ihmisoikeuskomitea on antanut viisi lausuntoa, joissa se on paheksunut Etelä-Korean toimintaa. Komitea on antanut moitteita siitä, että Etelä-Korea ei ole uudistanut lainsäädäntöään aseistakieltäytyjien oikeuksien suojelemiseksi, ja siitä, että se rankaisee niitä, jotka vaativat oikeutta kieltäytyä aseista. * Komitea kehotti 3. marraskuuta antamassaan loppupäätelmässä Etelä-Korean hallitusta ”ottamaan käyttöön sellaiset järjestelmät ja menettelytavat, että se voi noudattaa komitean lausuntoja kaikilta osin”. Loppupäätelmässä todettiin, että Etelä-Korean tulee noudattaa kaikkia lausuntoja, jotka komitea on tähän mennessä antanut.

YK:n ihmisoikeuskomitean loppupäätelmän julkaisemisen jälkeen Korean kansallisen ihmisoikeuskomission puheenjohtaja Seong-ho Lee myönsi siinä mainitut ihmisoikeusrikkomukset. Hän kehotti lausunnossaan Etelä-Koreaa toimimaan YK:n ihmisoikeuskomitean suositusten mukaisesti ja sanoi: ”Etelä-Korea on velvollinen noudattamaan kaikilta osin kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevaa kansainvälistä yleissopimusta [KP-yleissopimus].”

Etelä-Korea on sopimusvaltiona sitoutunut suojelemaan niitä oikeuksia, jotka KP-yleissopimus takaa. Koska YK:n ihmisoikeuskomitea, joka valvoo yleissopimuksen noudattamista, tunnustaa oikeuden aseistakieltäytymiseen, Etelä-Korean katsotaan rikkovan yleissopimusta niin kauan kuin se ei noudata ihmisoikeuskomitean lausuntoja ja suosituksia.

YK:n ihmisoikeuskomitean viimeisin raportti on jälleen uusi ääni kasvavassa kansainvälisessä kuorossa, joka vaatii Etelä-Koreaa lopettamaan aseistakieltäytyjien huonon kohtelun. Monet Etelä-Koreassa ja muualla seuraavat kiinnostuksella, miten maan hallitus reagoi, kun sitä vaaditaan noudattamaan sitoumuksiaan.

^ kpl 10 YK:n ihmisoikeuskomitea antaa lausuntoja, kun se arvioi, onko jokin sopimusvaltio loukannut KP-yleissopimuksen takaamia oikeuksia. Viisi lausuntoa, joissa komitea on todennut Etelä-Korean rikkoneen yleissopimuksen 18. artiklaa ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapaudesta, ovat nro 1321-1322/2004, Yeo-bum Yoon ja Myung-jin Choi vastaan Etelä-Korea, 3. marraskuuta 2006; nro 1593-1603/2007, Eu-min Jung ja muut vastaan Etelä-Korea, 23. maaliskuuta 2010; nro 1642-1741/2007, Min-kyu Jeong ja muut vastaan Etelä-Korea, 24. maaliskuuta 2011; nro 1786/2008, Jong-nam Kim ja muut vastaan Etelä-Korea, 25. lokakuuta 2012; nro 2179/2012, Young-kwan Kim ja muut vastaan Etelä-Korea, 15. lokakuuta 2014.