Siirry sisältöön

Joitakuita niistä yli 330:stä Venäjällä tai Krimillä asuvasta veljestä ja sisaresta, jotka ovat olleet vankilassa sen jälkeen, kun Venäjän korkein oikeus vuonna 2017 teki ratkaisunsa.

8. KESÄKUUTA 2022
VENÄJÄ

Ihmisoikeustuomioistuin tuomitsi Venäjän Jehovan todistajien vainon

Ihmisoikeustuomioistuin tuomitsi Venäjän Jehovan todistajien vainon

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) teki 7. kesäkuuta 2022 merkittävän ratkaisun, a kun se tuomitsi Venäjän Jehovan todistajiin kohdistaman vainon. EIT katsoo, että Venäjä toimi laittomasti kieltäessään Jehovan todistajien toiminnan vuonna 2017. Lisäksi tuomioistuin totesi, että painettujen julkaisujen ja jw.orgin kieltäminen oli laitonta. Venäjä määrättiin lopettamaan kaikki vireillä olevat rikosasiat veljiämme ja sisariamme vastaan ja vapauttamaan ne, jotka ovat vankilassa. Venäjä määrättiin myös palauttamaan takavarikoimansa omaisuus kokonaan tai maksamaan siitä korvauksena 59 617 458 euroa. Lisäksi Venäjä määrättiin maksamaan valituksen jättäjille 3 447 250 euroa aineettomien vahinkojen korvaamiseksi.

Venäjän entisessä haaratoimistossa, jonka Venäjä takavarikoi, oli 14 rakennusta yli 10 hehtaaria käsittävällä maa-alueella lähellä Pietaria.

Tuomio koskee 20:tä asiaa vuosilta 2010–2019, ja valituksen jättäneiden joukossa oli yli 1 400 yksittäistä Jehovan todistajaa tai rekisteröityä yhdistystä. EIT:n ratkaisu ulottuu kuitenkin vielä paljon laajemmalle. Siinä todetaan, että Venäjän ”täytyy ryhtyä kaikkiin tarpeellisiin toimiin sen varmistamiseksi, että kaikki vireillä olevat rikosasiat Jehovan todistajia vastaan lopetetaan – – [ja] kaikki Jehovan todistajat, joilta on riistetty vapaus, päästetään vapaaksi”. (Kursivointi meidän.) Ratkaisu vahvistaa sen, että Venäjällä ja sen ulkopuolella olevat veljemme ja sisaremme ovat lainkuuliaisia kansalaisia ja että heidät on asetettu syytteeseen ja vangittu väärin perustein, ja näin se puhdistaa heidän maineensa.

Ratkaisussaan EIT kumoaa järjestelmällisesti Venäjän perusteettomat väitteet, joiden mukaan toimintamme, uskonkäsityksemme, julkaisumme ja verkkosivustomme ovat äärihenkisiä. Ratkaisussa mainitaan esimerkiksi seuraavat kohdat:

  • Toiminta: EIT tähdentää, että venäläiset oikeusistuimet ”eivät maininneet yhtäkään valituksen jättäneiden sanaa, tekoa tai toimintaa, joka olisi ollut väkivallan, vihan tai muihin kohdistuvan syrjinnän motivoima tai tahraama”. (§271.)

  • Jehovan todistajien vakaumus siitä, että heillä on totuus: ”Se että yrittää rauhallisesti saada toiset vakuuttumaan oman uskontonsa paremmuudesta ja kehottaa heitä hylkäämään ’väärät uskonnot’ ja liittymään ’tosi uskontoon’, on hyväksyttävä tapa käyttää oikeutta uskonnonvapauteen ja sananvapauteen.” (§156.)

  • Verensiirrot: ”Kieltäytyessään verensiirrosta yhteisöön kuuluva toimi vapaan tahtonsa mukaan ja käytti terveydenhoidossa itsemääräämisoikeuttaan, jota sekä yleissopimus että Venäjän laki suojaavat.” (§165.)

  • Asepalveluksesta kieltäytyminen: ”Uskonnon kehotus kieltäytyä asepalveluksesta ei riko mitään Venäjän lakia.” (§169.)

  • Julkaisumme: ”Valituksen jättäneiden uskonnollinen toiminta ja heidän julkaisujensa sisältö näyttävät olleen rauhanomaisia sopusoinnussa heidän tunnustamansa väkivallattomuuden opin kanssa.” (§157.)

  • JW.ORG: Oikeusistuin katsoi, että jw.orgin sisältö ei ole äärihenkistä. Jos viranomaiset eivät olisi hyväksyneet jotakin verkkosivustolla olevaa aineistoa, heidän olisi pitänyt vaatia järjestöä poistamaan vain nuo loukkaavina pidetyt osat eikä kieltää koko verkkosivustoa. (§231 ja §232.)

EIT kritisoi voimakkaasti Venäjän viranomaisia ja katsoo, että he olivat ennakkoluuloisia ja puolueellisia ”eivätkä olleet toimineet vilpittömästi”. (§187.) Ratkaisussa mainitaan esimerkiksi seuraavia tuomioistuimen tekemiä havaintoja:

  • ”Jehovan todistajien kaikkien uskonnollisten yhdistysten lakkauttaminen Venäjällä ei johtunut pelkästään lain neutraalista soveltamisesta, vaan siinä oli merkkejä Venäjän viranomaisten suvaitsemattomuudesta Jehovan todistajien uskonnonharjoitusta kohtaan, ja sen tarkoituksena oli saada Jehovan todistajat luopumaan uskosta ja estää muita liittymästä heihin.” (§254.)

  • Venäjän viranomaiset sallivat vakavia ”menettelyvirheitä”, kuten silloin, kun Venäjän korkein oikeus turvautui poliisin ja syyttäjien valitsemiin puolueellisiin asiantuntijalausuntoihin sen sijaan, että se olisi tarkastellut julkaisuja puolueettomasti. (§203.)

  • Ääritoimintaa koskeva laki laadittiin tarkoituksellisesti niin laveaksi ja epämääräiseksi, että se antoi viranomaisille mahdollisuuden toimia mielivaltaisesti Jehovan todistajia vastaan. (§272.)

Jää nähtäväksi, miten EIT:n tuomio vaikuttaa tilanteeseemme Venäjällä. Me emme kuitenkaan pane toivoamme ihmisiin. Sen sijaan ”odotamme Jehovaa”, joka on ”auttajamme ja kilpemme” (Psalmit 33:20).