Siirry sisältöön

Stanislav Teliatnikov Liettuasta

15. KESÄKUUTA 2022
LIETTUA

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin: Liettua evännyt Stanislav Teliatnikovilta mahdollisuuden siviilipalvelukseen

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin: Liettua evännyt Stanislav Teliatnikovilta mahdollisuuden siviilipalvelukseen

7. kesäkuuta 2022 Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) tuomitsi yksimielisesti Liettuan asiassa, joka koski asepalveluksesta kieltäytynyttä veli Stanislav Teliatnikovia. EIT katsoi, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen 9 artikla (ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapaus) takaa oikeuden kieltäytyä asepalveluksesta. Liettuan todettiin loukanneen tuota sopimusta, ja se määrättiin maksamaan Stanislaville yhteensä 3 000 euroa.

Lähes kaikissa Euroopan neuvoston jäsenvaltioissa, joissa on yleinen asevelvollisuus, on myös siviilipalvelusohjelma. Kun Stanislav kutsuttiin asepalvelukseen, hän pyysi päästä siviilipalvelukseen Euroopassa noudatetun normin mukaisesti. Liettuassa ei kuitenkaan ole järjestetty mahdollisuutta siihen. Ratkaisussa, jonka EIT teki Liettuaa vastaan, samoin kuin Armeniaa, Azerbaidžania ja Turkkia vastaan tehdyissä samanlaisissa ratkaisuissa EIT totesi jälleen, että kaikkien Euroopan neuvoston jäsenvaltioiden on pidettävä tarjolla siviilipalvelusta, joka ei ole rangaistuksenomaista eikä syrjivää ja joka on todella ei-sotilaallista.

Armenia on sittemmin käynnistänyt siviilipalvelusohjelman. Asepalveluksesta kieltäytyvät nuoret miehet voidaan määrätä tekemään yhteiskuntaa hyödyttävää työtä.

Toivomme, että myös Liettua mukautuu siviilipalveluksen järjestämistä koskevaan EIT:n direktiiviin, ja näin sekä veljemme että paikalliset yhteisöt hyötyvät. Tiedämme, että Jehova antaa Liettuassa asuville veljillemme sitä ohjausta ja tukea, jota he tarvitsevat (Valituslaulut 3:25).