Siirry sisältöön

Poliisijoukot ryntäävät Nezlobnajan valtakunnansalin portin läpi.

12. TAMMIKUUTA 2017
VENÄJÄ

Venäjän kymmenvuotinen hyökkäys uskonnonvapautta vastaan kärjistyy

Venäjän kymmenvuotinen hyökkäys uskonnonvapautta vastaan kärjistyy

Venäjän Jehovan todistajat puolustavat jälleen uskonnonvapauttaan, jota on yritetty rajoittaa yhä enemmän viimeksi kuluneina kymmenenä vuotena. He ovat pyytäneet Moskovan kaupunginoikeutta kumoamaan todistajien hallintokeskukselle annetun varoituksen laittomana ja perusteettomana, ja asia käsitellään 16. tammikuuta 2017. Apulaissyyttäjä V. J. Grinin 2. maaliskuuta 2016 antamassa varoituksessa todistajien Venäjän-hallintokeskus uhataan sulkea, jos löydetään uusia todisteita siitä, että se on syyllistynyt ekstremistiseen toimintaan viimeisen vuoden aikana.

Ekstremismijahti

Venäjällä toimivat syyttäjät soveltavat väärin ekstremismin vastaista lakia Jehovan todistajia vastaan. Lakia muutettiin vuonna 2006 niin, että ekstremismiksi voidaan määritellä sellainenkin toiminta, joka ei kiihota väkivaltaan. Riittää, että toiminta katsotaan ”kiihotukseksi – – uskonnolliseen vihamielisyyteen”. Tämän väljän määritelmän nojalla viranomaiset voivat tulkita uskonnollisen vihamielisyyden lietsomiseksi kaiken sellaisen, mikä on perinteisten uskontojen opetusten vastaista tai edistää toisenlaisia uskonkäsityksiä. Jehovan todistajien asianajaja Gregory Allen sanoo: ”Venäjän viranomaiset käyttävät tätä väljää määritelmää leimatakseen ekstremistisiksi sellaiset uskonkäsitykset, joita he eivät pidä oikeaoppisina.”

Ajojahti joitakin vähemmistöuskontoja vastaan alkoi tammikuussa 2007, kun apulaissyyttäjä V. J. Grin lähetti kirjeen kaikkiin maan syyttäjänvirastoihin. Sen johdosta samana vuonna tehtiin yli sata tarkastusta, jotka kohdistuivat Jehovan todistajien paikallisyhdistyksiin.

Ensimmäiset ”todisteet” ekstremismistä

Yksi tarkastuksista suoritettiin Asovanmeren koillisrannalla sijaitsevassa Taganrogin kaupungissa. Se loi pohjan lähes kaikille muille Venäjän Jehovan todistajiin kohdistuneille ekstremismisyytteille. Rostovin alueen syyttäjänvirasto sai tutkinnan valmiiksi lokakuussa 2007. Se antoi Jehovan todistajien Taganrogin-paikallisyhdistykselle varoituksen ja vaati seuraavana vuonna yhdistyksen lakkauttamista. Syyttäjänvirastolla ei kuitenkaan ollut esittää todisteita vaatimuksensa tueksi, ja siksi se pyysi Rostovin aluetuomioistuinta määräämään Jehovan todistajien uskonnollista kirjallisuutta koskevan ”asiantuntijaselvityksen”.

Jehovan todistajien vastalauseista huolimatta tuomioistuin määräsi selvityksen tehtäväksi. Todistajat olisivat halunneet, että tutkimus teetetään eräillä riippumattomilla tahoilla, mutta oikeus ei suostunut siihen. Oikeuden käyttämät asiantuntijat totesivat raportissaan yksimielisesti, että Jehovan todistajien uskonnollinen kirjallisuus ei yllytä vihamielisiin tekoihin. Oikeus keskittyi kuitenkin niihin asiantuntijoiden näkemyksiin, joiden mukaan todistajien kirjallisuuden sisältämä teologia saattaa vähentää kunnioitusta muita uskontoja kohtaan.

11. syyskuuta 2009 Rostovin aluetuomioistuin sovelsi väärin ekstremismin määritelmää ja luokitteli 34 todistajien julkaisua ekstremistisiksi, minkä jälkeen ne liitettiin valtion ylläpitämään ekstremististen aineistojen luetteloon. Oikeus julisti Jehovan todistajien Taganrogin-paikallisyhdistyksen ekstremistiseksi ja määräsi viranomaiset lakkauttamaan sen, kieltämään sen toiminnan, lisäämään sen ekstremististen järjestöjen luetteloon ja takavarikoimaan sen uskonnollisen kirjallisuuden. Lisäksi oikeus määräsi yhdistyksen omaisuuden luovutettavaksi Venäjän federaatiolle. Venäjän federaation korkein oikeus piti 8. joulukuuta 2009 päätöksen voimassa, ja näin siitä tuli lopullinen. a

Vuoden 2016 alkuun mennessä eri tuomioistuimet olivat luokitelleet 88 todistajien julkaisua ekstremistisiksi ja lakkauttaneet 3 heidän paikallisyhdistystään. Lisäksi 18 muun paikallisyhdistyksen toiminta oli tutkinnan kohteena. Valtion viranomaiset kielsivät Jehovan todistajien virallisen verkkosivuston jw.orgin ja estivät pääsyn sivustolle. He kielsivät todistajien kirjallisuuden maahantuonnin ja määräsivät tutkittavaksi, onko Raamattu ekstremistinen kirja.

Kohteena hallintokeskus

Maaliskuussa 2016 yleisen syyttäjän virasto antoi kertyneen ”todistusaineiston” perusteella varoituksen Jehovan todistajien Venäjän-hallintokeskukselle, joka sijaitsee lähellä Pietaria. Syyttäjänvirasto yhdisti kielletyn kirjallisuuden ja tutkinnan kohteena olevat ja lakkautetut paikallisyhdistykset hallintokeskuksen toimintaan. Se totesi: ”Hallintokeskuksen alaosastoissa ilmenee edelleen merkkejä ekstremistisestä toiminnasta.”

Todistajat pyysivät viipymättä Venäjän federaation yleistä syyttäjää Juri Jakovlevitš Tšaikaa perumaan varoituksen. Hän kuitenkin sanoi, että ”todisteiden tekaisua tai muita tutkinnassa tapahtuneita väärinkäytöksiä koskevat syytökset eivät ole syy varoituksen perumiseen, koska varoitus perustuu oikeuden päätöksiin”. Gregory Allen toteaa: ”Yleinen syyttäjä ilmeisesti uskoo, että venäläinen tuomioistuin voi tehdä mistä tahansa – – viranomaisten tekaisemasta todisteesta laillisen ja pätevän. Tämä tuo mieleen moskovalaisen tuomioistuimen päätöksen, jolla Jehovan todistajien toiminta kiellettiin tuossa kaupungissa mutta jonka Euroopan ihmisoikeustuomioistuin totesi myöhemmin laittomaksi.” b

Yleisen syyttäjän päätöksen jälkeen Jehovan todistajat valittivat varoituksesta Moskovan Tverin aluetuomioistuimeen. 12. lokakuuta 2016 pidetyssä käsittelyssä tuomari M. S. Moskalenko ei suostunut kuulemaan todistaja- tai asiantuntijalausuntoja ja hylkäsi valituksen.

Niinpä varoitus jäi voimaan. Hallintokeskusta uhkaa lakkauttaminen, mikäli yleinen syyttäjä kykenee saamaan tuomioistuimet vakuuttuneiksi siitä, että 1) Jehovan todistajien paikallisyhdistykset ovat edelleen rikkoneet ekstremismin vastaista lakia tai siitä, että 2) viranomaiset ovat löytäneet uusia todisteita ekstremismistä Jehovan todistajien toiminnassa vuoden kuluessa varoituksen antamisesta.

Lisää tekaistuja todisteita

Sen jälkeen kun varoitus annettiin 2. maaliskuuta 2016, Venäjän viranomaiset ovat entistä määrätietoisemmin koettaneet keksiä uusia todisteita Jehovan todistajia vastaan. Viranomaiset ovat 35 dokumentoidussa tapauksessa lavastaneet todistajat syyllisiksi rikokseen piilottamalla heidän tiloihinsa sellaista kiellettyä kirjallisuutta, jota he ovat jo lakanneet käyttämästä. (Kaikkiaan tapauksia on ollut vuoden 2012 jälkeen yli 60.) Poliisin ja sen erikoisjoukkojen suorittamat etsinnät, joissa kielletty kirjallisuus ”löydetään”, ovat usein hyvin aggressiivisia.

 • 28. heinäkuuta 2016 Jehovan todistajia vastaan tehtiin kaksi ratsiaa Karjalan tasavallassa. Aseistautuneet ja naamioituneet poliisin erikoisjoukkoihin kuuluvat miehet keskeyttivät valtakunnansalissa pidetyn kokouksen Petroskoissa. Poliisit piilottivat rakennukseen viisi Mitä Raamattu todella opettaa? -kirjaa ja ”löysivät” ne myöhemmin tehdyssä etsinnässä. Heillä ei ollut esittää oikeuden antamaa etsintälupaa. Kostamuksessa Venäjän federaation turvallisuuspalvelun (FSB) ja ekstremistisen toiminnan vastaisen keskuksen edustajat keskeyttivät valtakunnansalissa pidetyn uskonnollisen kokouksen. Etsinnässä he ”löysivät” kolme ekstremististen aineistojen luetteloon kuuluvaa Jehovan todistajien julkaisua.

 • 20. elokuuta 2016 viranomaiset keskeyttivät Jehovan todistajien kokouksen Maiskin kaupungissa Kabardi-Balkarian tasavallassa. He pakottivat kaikki ulos valtakunnansalista ja ”löysivät” sen jälkeen sisältä ekstremististen aineistojen luetteloon kuuluvaa kirjallisuutta. Viranomaisilla ei ollut esittää mitään asiakirjoja tai lupia.

 • 20. syyskuuta 2016 aseistautuneet ja naamioituneet erikoisjoukkojen miehet menivät aikaisin aamulla Nezlobnajan valtakunnansalille Stavropolissa. He hajottivat ovet ja piilottivat valtakunnansaliin useita julkaisuja, jotka ovat ekstremististen aineistojen luettelossa. Myöhemmin tehdyssä etsinnässä viranomaiset sitten ”löysivät” nämä julkaisut.

Poliisi piilottaa Nezlobnajan valtakunnansalilla kaappiin kirjallisuutta. Myöhemmin samainen kirjallisuus ”löydetään” etsinnässä ja sitä käytetään todistusaineistona Jehovan todistajia vastaan.

Syytteeseen johtava prosessi

Jehovan todistajien lavastaminen syyllisiksi ekstremismiin noudattaa yleensä samaa kaavaa. Tästä on esimerkkinä se, mitä tapahtui Jehovan todistajien Birobidžanin-paikallisyhdistykselle.

 1. 1. Viranomaiset piilottavat Jehovan todistajien kokouspaikkaan näiden julkaisemaa kirjallisuutta, joka on ekstremististen aineistojen luettelossa.

  Poliisi ja FSB keskeyttivät Jehovan todistajien kokouksen, väittivät tilaisuuden olevan laiton ja ilmoittivat sitten etsivänsä tiloista ekstremististä aineistoa.

 2. 2. Viranomaiset suorittavat kokouspaikassa etsinnän ja ”löytävät” kiellettyä kirjallisuutta.

  Viranomaiset ”löysivät” 12 ekstremististen aineistojen luettelossa olevaa julkaisua. Jehovan todistajat kertoivat myöhemmin nähneensä, että eräs tuntematon henkilö oli käynyt kokouspaikassa ennen kokousta. Ilmeisesti juuri hän oli tuonut julkaisut mukanaan ja piilottanut ne.

 3. 3. Syyttäjä nostaa syytteen Jehovan todistajien paikallisyhdistystä (tai sen puheenjohtajaa) vastaan, koska se syyllistyy hallinnolliseen rikkomukseen levittämällä ekstremististä aineistoa, ja langettaa sakon.

  Alioikeus tuomitsi Birobidžanin paikallisyhdistyksen puheenjohtajan syylliseksi hallinnolliseen rikkomukseen ja antoi hänelle 4 000 ruplan (63 euron) sakot.

 4. 4. Syyttäjä antaa paikallisyhdistykselle varoituksen olla syyllistymättä vuoden aikana samaan rikkomukseen uudelleen.

  Syyttäjä varoitti Birobidžanin paikallisyhdistystä siitä, että osallistuminen ekstremistiseen toimintaan on lainvastaista.

 5. 5. Jonkin ajan kuluttua viranomaiset menevät uudelleen Jehovan todistajien kokouspaikkaan, piilottavat sinne kiellettyjä julkaisuja ja sitten ”löytävät” ne etsinnässä.

  Lokakuussa 2015 viranomaiset keskeyttivät Jehovan todistajien uskonnollisen kokouksen etsiäkseen rakennuksesta ekstremististä aineistoa. Todistajat olivat kuitenkin ennen kokousta tutkineet tilat itse, löytäneet piilotetun kirjallisuuden ja hävittäneet sen, joten viranomaiset vetivät vesiperän. Tammikuun 21. päivänä 2016 poliisi, sen erikoisjoukot ja FSB keskeyttivät jälleen kokouksen ja ilmoittivat tekevänsä uuden etsinnän. Tällä kertaa viranomaiset olivat paremmin valmistautuneita. Eräs paikalla ollut Jehovan todistaja näki, että yhdellä viranomaisista oli mukanaan kirjallisuuspaketti. Sitten toinen viranomainen meni tutkimaan erään jo tutkitun alueen, mutta tällä kertaa niin että kukaan ei ollut näkemässä, ja ”löysi” tuon paketin.

 6. 6. Uuteen ”todistusaineistoon” vedoten syyttäjänvirasto tai oikeusministeriö vaatii tuomioistuinta lakkauttamaan Jehovan todistajien paikallisyhdistyksen.

  Alioikeus tuomitsi paikallisyhdistyksen puheenjohtajan syylliseksi hallinnolliseen rikkomukseen ja langetti hänelle 3 000 ruplan (47 euron) sakot. 3. lokakuuta 2016 aluetuomioistuin totesi, että Jehovan todistajien Birobidžanin-paikallisyhdistyksen ekstremistisestä toiminnasta oli nyt uusia todisteita. Se julisti yhdistyksen ekstremistiseksi, kielsi sen toiminnan ja määräsi sen lakkautettavaksi.

Venäjän federaation korkein oikeus on vahvistanut alioikeuksien päätöksiä lakkauttaa Jehovan todistajien paikallisyhdistyksiä ekstremistisinä, viimeisimpinä Belgorodin, Staryi Oskolin, Elistan ja Orelin paikallisyhdistykset. Birobidžanin paikallisyhdistyksen lakkauttamista koskeva Jehovan todistajien valitus odottaa vielä korkeimman oikeuden käsittelyä.

Mihin tämä kaikki johtaa?

Jehovan todistajien Venäjän-hallintokeskuksen edustaja Vasili Kalin muistelee neuvostoaikaa, jolloin hän ja hänen perheensä olivat uskontonsa vuoksi karkotettuina Siperiassa. Hän kertoo: ”Viranomaiset saattoivat koska tahansa tulla Jehovan todistajien koteihin etsimään uskonnollista kirjallisuutta. Mutta heille ei tullut mieleenkään piilottaa julkaisuja koteihimme niin että he voisivat sitten löytää ne etsinnässä. Nykyinen viranomaisten taktiikka osoittaa vain, että heillä ei vieläkään ole mitään todellisia perusteita syyttää Jehovan todistajia laittomasta toiminnasta.”

Moskovan kaupunginoikeus käsittelee 16. tammikuuta 2017 Jehovan todistajien valituksen, joka koskee hallintokeskukselle annettua varoitusta. Se antaa päätöksensä samana päivänä. Toteaako oikeus, että yleisen syyttäjän virastolla ei ollut perusteita syyttää hallintokeskusta ekstremistisestä toiminnasta? Kumoaako se varoituksen? Jehovan todistajat ja muut ihmisoikeuksia arvostavat ihmiset niin Venäjällä kuin muuallakin maailmassa toivovat niin.

a Venäjän federaation korkeimman oikeuden ratkaisu johti moniin ikävyyksiin. Raportit, jotka koskevat 1 126:ta tapausta 8. joulukuuta 2009 – 26. huhtikuuta 2012 väliseltä ajalta, osoittavat, että Jehovan todistajia ahdisteltiin ja heidän kimppuunsa hyökättiin heidän osallistuessaan uskonnolliseen toimintaan. Lisäksi viranomaiset pidättivät heitä ja suorittivat etsintöjä, ja heidän kokouspaikkansa joutuivat ilkivallan kohteeksi.

b Yritykset Jehovan todistajien toiminnan kieltämiseksi Moskovassa alkoivat vuonna 1995, mutta ne kaatuivat toistuvasti todisteiden puutteeseen. Lopulta maaliskuussa 2004 Golovinskin alioikeus käytti ”asiantuntijaselvitystä” perusteena Moskovassa toimivan Jehovan todistajien yhdistyksen lakkauttamiselle ja sen toiminnan kieltämiselle. 10. kesäkuuta 2010 Euroopan ihmisoikeustuomioistuin totesi, että Venäjä oli loukannut Jehovan todistajien uskonnonvapautta ja häirinnyt laittomasti heidän toimintaansa. Se määräsi Venäjän valtion hyvittämään tästä aiheutuneet vahingot.