Siirry sisältöön

Tuhopolttaja poltti Jehovan todistaja -perheen kodin Lutsinossa Moskovan alueella.

16. KESÄKUUTA 2017
VENÄJÄ

Venäjän korkeimman oikeuden ratkaisulla vahingollinen vaikutus Jehovan todistajiin

Venäjän korkeimman oikeuden ratkaisulla vahingollinen vaikutus Jehovan todistajiin

Venäjän korkein oikeus teki 20. huhtikuuta 2017 ratkaisun, jolla on erittäin vahingollinen vaikutus kaikkiin tuossa maassa asuviin Jehovan todistajiin. Viranomaiset loukkaavat todistajien perusvapauksia ja tekevät heidän uskonnollisesta toiminnastaan rangaistavaa. Samaan aikaan jotkut venäläiset katsovat, että ratkaisu antaa heille oikeuden syrjiä todistajia ja jopa kohdistaa heihin viharikoksia.

Venäjän viranomaiset käyttävät väärin valtaansa ja rajoittavat ihmisoikeuksia

Dennis Christensen

Syytteitä vastuuhenkilöille

 • 25. toukokuuta poliisi teki ratsian Jehovan todistajien Orjolin seurakunnan uskonnolliseen tilaisuuteen. Poliisi pidätti Dennis Christensenin, joka on Tanskan kansalainen ja toimii vanhimpana Orjolin seurakunnassa. Christenseniä pidetään tutkintavankeudessa heinäkuun 23. päivään asti. Siihen mennessä syyttäjä yrittää kerätä todisteita, joiden mukaan hän olisi syyllistynyt ”ääritoimintaan”. Jos Christensen tuomitaan syylliseksi, hänelle voidaan langettaa 6–10 vuoden vankeustuomio.

Virallisia varoituksia paikallisyhdistyksille

 • 4. toukokuuta syyttäjäntoimisto esitti varoituksen Krymskin paikallisyhdistyksen puheenjohtajalle. Varoituksen mukaan paikallisyhdistyksen puheenjohtajaa ja jäseniä voidaan pitää hallinnollisesti ja rikosoikeudellisesti vastuunalaisina uskonnollisten tilaisuuksien järjestämisestä.

 • Korkeimman oikeuden ratkaisun jälkeen ainakin viisi muuta paikallisyhdistystä on saanut samanlaisia varoituksia.

Poliisin ratsioita uskonnollisiin tilaisuuksiin

 • 22. huhtikuuta poliisi tuli todistajien kokouspaikkaan Džankoissa Krimin tasavallassa, kun uskonnollinen tilaisuus oli päättymäisillään. Viranomaiset väittivät, että korkeimman oikeuden ratkaisun jälkeen todistajilla ei ollut oikeutta kokoontua yhteen Jumalan palvontaa varten. He tutkivat rakennuksen ja sitten sulkivat sen estääkseen käyttämästä sitä uskonnollisiin kokouksiin.

 • Korkeimman oikeuden ratkaisun jälkeen poliisi on ainakin viidessä muussa tapauksessa keskeyttänyt todistajien kokouksen. Yhtä niistä pidettiin yksityiskodissa.

”Olen hyvin huolissani tästä Venäjän Jehovan todistajien rauhallisen toiminnan aiheettomasta kriminalisoinnista. – – Kehotan Venäjän viranomaisia varmistamaan, että Jehovan todistajiin kuuluvien yksilöiden oikeuksia uskonnon- ja vakaumuksenvapauteen, mielipiteen- ja sananvapauteen sekä kokoontumis- ja yhdistymisvapauteen pidetään yllä niiden velvoitteiden mukaisesti, jotka esitetään kansainvälisessä ihmisoikeuslainsäädännössä ja ETYJ:n [Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö] sopimuksissa ja joihin maa on sitoutunut.” (Michael Georg Link, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön ihmisoikeustoimiston pääjohtaja.)

Koulua käyviä lapsia ahdistellaan

 • 24. huhtikuuta Bezvodnojen kylässä Kirovin alueella opettaja nöyryytti kahta nuorta oppilasta, joiden äiti on Jehovan todistaja. Opettaja puolusteli tekojaan sillä, että todistajat on kielletty Venäjällä.

 • 17. toukokuuta Moskovan alueella koulun rehtori antoi kirjallisen varoituksen sellaisen 8-vuotiaan oppilaan vanhemmille, joka oli puhunut Jumalasta luokkatoverilleen. Tuossa dokumentissa viitattiin korkeimman oikeuden ratkaisuun ja kiellettiin koulun alueelta ”kaikki sellainen, mikä ei liity koulunkäyntiin”. Rehtori uhkasi ilmoittaa asiasta poliisille ja ”nostaa esiin kysymyksen lapsen siirtämisestä toisenlaiseen koulutukseen”.

Todistajamiehiltä evätään mahdollisuus siviilipalvelukseen

 • 28. huhtikuuta Tšeboksaryn ja Marposadskin alueiden kutsuntalautakunta hylkäsi erään Jehovan todistajan anomuksen päästä siviilipalvelukseen. Lautakunta sanoi, että Jehovan todistajat ovat ”ääriryhmä” ja ettei heitä voida hyväksyä siivilipalvelukseen.

 • Ainakin kahden muun todistajamiehen anomus siviilipalvelukseen on samoin hylätty.

Jehovan todistajien lakimies Philip Brumley kiinnitti huomion viranomaisten näkemyksen ristiriitaisuuteen: ”Viranomaiset kieltävät siviilipalveluksen nuorilta todistajilta sen nojalla, että nämä ovat ekstremistejä eli ”äärimielisiä”, mutta toisaalta he vaativat, että nämä ”ekstremistit” kutsutaan asepalvelukseen. Onko mitään järkeä siinä, että viranomaiset päästäisivät ”ekstremistejä” armeijaan?”

Yhteiskunnallista syrjintää ja kaltoinkohtelua

Väkivallantekoja todistajia kohtaan

 • 30. huhtikuuta Lutsinossa Moskovan alueella poltettiin erään todistajaperheen koti maan tasalle ja samoin vieressä asuvien iäkkäiden vanhempien koti. Tuhopolttaja oli ensin ilmaissut vihaavansa perheen uskontoa ja sitten sytyttänyt tulen.

 • 24. toukokuuta Žešartissa Komin tasavallassa tuhopolttajat aiheuttivat merkittävää vahinkoa rakennukselle, jossa Jehovan todistajat pitivät uskonnollisia tilaisuuksiaan.

  Tuhopolttaja vahingoitti valtakunnansalia Žešartissa.

 • Ainakin yhdeksää muuta kokouspaikkaa on vandalisoitu sen jälkeen, kun korkein oikeus teki ratkaisunsa 20. huhtikuuta 2017.

 • 26. huhtikuuta kun eräs Belgorodissa asuva Jehovan todistaja oli lähdössä kotoaan, muuan mies huusi: ”Teidät on kielletty!” ja alkoi lyödä tuota todistajaa.

 • 11. toukokuuta ryhmä miehiä keskeytti Jehovan todistajien kokouksen Tjumenissa. He käyttivät rivoa ja loukkaavaa kieltä uhatessaan aiheuttaa vahinkoa läsnäolijoille.

Työsuhteita sanotaan irti

 • 15. toukokuuta erään kemiantehtaan johtoryhmä Dorogobužissa Smolenskin alueella sanoi irti kaikki ne työntekijänsä, jotka ovat Jehovan todistajia. He selittivät saaneensa Venäjän federaation turvallisuuspalvelulta määräyksen, että ”ääriryhmään” kuuluvat eivät voi työskennellä tuossa tehtaassa.

 • Korkeimman oikeuden ratkaisun jälkeen ainakin kolmessa muussa tapauksessa Jehovan todistaja -työntekijöitä on uhattu erottaa siksi, että he tunnustavat ”äärihenkistä” uskontoa. Jaškinon kylässä Kemerovon alueella poliisi painosti erästä todistajanaista antamaan toisia todistajia koskevia tietoja, mutta tämä kieltäytyi. Viranomaiset sanoivat, että on laitonta kuulua kiellettyyn uskonnolliseen ryhmään, ja rinnastivat Jehovan todistajat ISIS-terroristeihin.

Huoli Venäjän Jehovan todistajien hyvinvoinnista

Jo kymmenen vuoden ajan ennen kuin korkein oikeus teki ratkaisunsa, Venäjän Jehovan todistajien uskonnonvapautta vastaan hyökättiin maan viranomaisten tuella, ja siksi todistajat joutuivat kokemaan monenlaista ahdistelua. Tuon ratkaisun jälkeen heidän turvallisuutensa on jopa suuremmassa vaarassa. Ratkaisu mustamaalaa todistajia ja on rohkaissut joitakin yksilöitä ja viranomaisia tekemään heille enemmän vahinkoa, kuten äskeiset tapaukset osoittavat. Jehovan todistajat kautta maailman ovat erittäin huolissaan siitä, mitä heidän uskonveljilleen Venäjällä tapahtuu, jos valituksia käsittelevä korkeimman oikeuden jaosto pitää ratkaisun voimassa, kun se käsittelee tätä tapausta 17. heinäkuuta 2017.

Brumley sanoi: ”Kukaan ei ole esittänyt todisteita, joiden mukaan Jehovan todistajat voitaisiin vähäisessäkään määrin yhdistää äärihenkisyyteen. Vaara, jonka Jehovan todistajien oletetaan aiheuttavan yhteiskunnalle, ei ole missään suhteessa siihen vainoon, jota he ovat jo kärsineet. Venäjän täytyy arvioida uudelleen toimiaan Jehovan todistajia vastaan perustuslakinsa ja uskonnonvapauden takaavien kansainvälisten sopimustensa valossa.”