Siirry sisältöön

2. ELOKUUTA 2017
VENÄJÄ

Kansainvälinen yhteisö reagoi Venäjän korkeimman oikeuden ratkaisuun

Kansainvälinen yhteisö reagoi Venäjän korkeimman oikeuden ratkaisuun

Kansainväliset toimielimet ja viranomaiset eri maissa ovat reagoineet Venäjän korkeimman oikeuden ratkaisuun, joka kriminalisoi Jehovan todistajien uskonnonharjoituksen Venäjällä. Näissä lausunnoissa Venäjää arvostellaan epäoikeudenmukaisista ja ankarista oikeudellisista toimista sellaista uskonnollista vähemmistöryhmää kohtaan, joka tunnetaan rauhanomaisesta uskonnollisesta toiminnastaan.

17. heinäkuuta 2017 Venäjän korkeimman oikeuden muutoksenhakujaoston kolmen tuomarin paneeli piti voimassa 20. huhtikuuta tehdyn korkeimman oikeuden ratkaisun ”lakkauttaa uskonnollinen järjestö, ’Venäjän Jehovan todistajien hallintokeskus’, ja sen rakenteeseen kuuluvat paikallisyhdistykset [ja] siirtää lakkautetun uskonnollisen järjestön koko omaisuus Venäjän federaatiolle”. Tällä ratkaisulla korkein oikeus käytännössä kielsi Jehovan todistajien uskonnonharjoituksen Venäjällä.

Lausuntoja korkeimman oikeuden 17. heinäkuuta 2017 tekemän ratkaisun jälkeen

Alla on otteita lausunnoista, joita annettiin sen jälkeen kun Venäjän korkeimman oikeuden muutoksenhakujaosto ilmoitti 17. heinäkuuta 2017 pitävänsä voimassa ratkaisun, jonka korkein oikeus oli tehnyt 20. huhtikuuta:

”Olemme syvästi huolissamme Venäjän korkeimman oikeuden ratkaisusta hylätä Jehovan todistajien valitus, joka koski heidän leimaamistaan ’äärijärjestöksi’. Ratkaisu kriminalisoi 175 000 Venäjän kansalaisen rauhanomaisen uskonnonharjoituksen ja on ristiriidassa Venäjän perustuslain takaaman uskonnonvapauden kanssa.” (Lordi Ahmad of Wimbledon, Ison-Britannian ulko- ja kansainyhteisöasiainministeriön ihmisoikeuksista vastaava ministeri.) https://www.gov.uk/government/news/minister-for-human-rights-statement-on-russian-supreme-court-ruling

”Venäjän korkeimman oikeuden tämänviikkoinen ratkaisu Jehovan todistajia vastaan on viimeisin osoitus siitä, että vaino Venäjän uskonnollisia vähemmistöjä kohtaan on huolestuttavasti lisääntymässä. Kehotamme Venäjän viranomaisia poistamaan Jehovan todistajien toimintaa koskevan kiellon, peruuttamaan Jehovan todistajien hallintokeskuksen sulkemisen ja vapauttamaan ne vähemmistöuskontojen jäsenet, jotka on epäoikeudenmukaisesti vangittu väitetyn ’ekstremistisen’ toiminnan vuoksi.” (Heather Nauert, Yhdysvaltojen ulkoministeriön tiedottaja.) https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/07/272679.htm

”Jehovan todistajien täytyy saada muiden uskonnollisten ryhmien tavoin nauttia vapaudesta kokoontua yhteen rauhassa ja häiritsemättä, minkä Venäjän federaation perustuslaki, Venäjän tekemät kansainväliset sitoumukset ja kansainväliset ihmisoikeusnormit takaavat.” (Euroopan unionin ulkosuhdehallinnon tiedottaja.) https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/30022/statement-spokesperson-upheld-ban-activities-jehovahs-witnesses-russia_en

”Korkeimman oikeuden ratkaisu osoittaa surullisella tavalla sen, miten Venäjä rinnastaa rauhanomaisen uskonnonharjoituksen ääritoimintaan. Jehovan todistajat eivät ole äärijärjestö, ja heidän pitäisi voida harjoittaa uskontoaan avoimesti ja vapaasti ilman että valtio tukahduttaa heidän toimintaansa.” (Daniel Mark, Yhdysvaltojen kansainvälisen uskonnonvapauskomission puheenjohtaja.) http://www.uscirf.gov/news-room/press-releases/russia-jehovah-s-witnesses-banned-after-supreme-court-rejects-appeals

”Olen erittäin huolestunut siitä, että oikeus piti Jehovan todistajien toimintaa koskevan kiellon voimassa Venäjällä. Olemme vedonneet lukuisiin eri tahoihin, mutta nyt oikeuden päätös tekee uskonnon- ja ajatuksenvapauden käyttämisestä rangaistavaa.” (Gernot Erler, Saksan ulkoministeriön Venäjän, Keski-Aasian ja itäisen kumppanuuden maiden valtuutettu.) http://www.auswaertiges-amt.de/sid_5DAC942B7DE50BCC4AFCDFC864C2E383/EN/Infoservice/Presse/Meldungen/2017/170719-Ko_RUS-Zeugen_Jehovas.html

”Venäjän äskettäin tekemä tyrmistyttävä ratkaisu, joka kieltää Jehovan todistajat tunnustettuna uskonnollisena yhteisönä Venäjällä, rikkoo täysin uskonnonvapauden takaavaa ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 18:tta artiklaa. – – Kaikkiin uskonnollisiin yhteisöihin kuuluvien hyväntahtoisten ihmisten ja niiden, jotka vaalivat omantunnonvapautta, on tuettava Venäjän Jehovan todistajia.” (Katrina Lantos Swett, Lantos Foundation -säätiön puheenjohtaja.) https://www.lantosfoundation.org/news/2017/7/17/lantos-foundation-condemns-russias-outrageous-decision-to-ban-jehovahs-witnesses

Lausuntoja korkeimman oikeuden 20. huhtikuuta 2017 tekemän ratkaisun jälkeen

Lukuisat toimielimet ja viranomaiset olivat jo ehtineet tuomita korkeimman oikeuden aiemman ratkaisun, jonka se teki 20. huhtikuuta.

”Pyysin presidentti Vladimir Putinia käyttämään vaikutusvaltaansa tämän vähemmistön sekä Jehovan todistajien oikeuksien takaamiseksi.” (Liittokansleri Angela Merkel presidentti Putinin kanssa pidetyssä lehdistötilaisuudessa.) http://uk.reuters.com/article/uk-russia-germany-putin-syria-idUKKBN17Y1JZ

”Äskeinen korkeimman oikeuden ratkaisu, jossa Jehovan todistajat tuomitaan äärijärjestöksi ja joka määrää lakkauttamaan hallintokeskuksen ja 395 paikallisyhdistystä, antaa aihetta vakavaan huoleen Venäjän uskonnonvapauden tilasta ja on jälleen yksi esimerkki ääritoiminnan vastaisen lainsäädännön väärinkäytöstä, jolla kavennetaan ilmaisun- ja kokoontumisvapautta.” (Theodora Bakoyannis ja Liliane Maury Pasquier, Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen monitorointikomitean Venäjää koskevan raportin yhteisesittelijät.) http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=6599

”Venäjä ei ole kunnioittanut oikeutta uskonnonvapauteen, ja näin se rikkoo jälleen kerran anteeksiantamattomalla tavalla niitä sopimuksia, joihin ETYJ:n [Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö] jäsenvaltiot ovat sitoutuneet. Ihmiset, jotka harjoittavat uskontoaan rauhanomaisesti, eivät saisi koskaan olla vaarassa joutua ahdistelluiksi, sakotetuiksi tai vangituiksi. Oikeuden ratkaisu Jehovan todistajien järjestön omaisuuden takavarikoimisesta pahentaa tilannetta entisestään. Toivon, että ratkaisusta valitetaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen.” (Senaattori Roger Wicker, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökomission puheenjohtaja.) http://csce.emailnewsletter.us/mail/util.cfm?gpiv=2100141660.2454.614

”Eilinen Venäjän korkeimman oikeuden ratkaisu, jolla kielletään Venäjän Jehovan todistajien hallintokeskuksen toiminta ’ääritoimintaa’ koskevien syytösten perusteella, mahdollistaa rikosoikeudellisten toimien käynnistämisen heitä vastaan pelkästään sen perusteella, että he harjoittavat uskontoaan. Jehovan todistajien täytyy saada muiden uskonnollisten ryhmien tavoin nauttia vapaudesta kokoontua yhteen rauhassa ja häiritsemättä, minkä Venäjän federaation perustuslaki, Venäjän tekemät kansainväliset sitoumukset ja kansainväliset ihmisoikeusnormit takaavat.” (Euroopan unionin ulkosuhdehallinnon tiedottaja.) https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/24870/statement-ban-activities-jeho

”Olen hyvin huolestunut siitä, että Jehovan todistajien rauhanomainen toiminta on perusteettomasti kriminalisoitu Venäjällä, mikä eliminoi yhteisön toimintamahdollisuudet tässä maassa. Tämä korkeimman oikeuden ratkaisu uhkaa niitä arvoja ja periaatteita, joille demokraattinen, vapaa, avoin, moniarvoinen ja suvaitseva yhteiskunta perustuu.” (Michael Georg Link, ETYJ:n demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston johtaja.) http://www.osce.org/odihr/313561

”Tämä kielto, jonka perusteella rauhanomaisia ihmisiä vainotaan vain siksi, että he harjoittavat uskontoaan, loukkaa selvästi uskonnonvapautta koskevaa perusoikeutta ja sen myötä kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja, jotka myös Venäjän federaation perustuslaki takaa. Tilanne on korjattava mahdollisimman pian.” (Professori Ingeborg Gabriel, ETYJ:n puheenjohtajan henkilökohtainen edustaja mandaattinaan rasismin, muukalaisvastaisuuden ja syrjinnän vastainen toiminta.) http://www.osce.org/odihr/313561

”Olen hyvin huolissani Venäjän korkeimman oikeuden ratkaisusta, jossa määritellään Jehovan todistajat ’ekstremisteiksi’. Tämä ratkaisu tekee 175 000 Venäjän kansalaisen rauhanomaisesta uskonnonharjoituksesta rikollista ja loukkaa oikeutta uskonnonvapauteen, jonka Venäjän perustuslaki turvaa. Britannia kehottaa Venäjän hallitusta noudattamaan tätä perusvapautta koskevaa kansainvälistä sitoumustaan.” (Joyce Anelay, entinen kansanyhteisön ja YK:n asioista vastaava ministeri.) https://www.gov.uk/government/news/minister-for-human-rights-criticises-russian-supreme-court-ruling-for-labelling-jehovahs-witnesses-as-extremist

Venäjän korkeimman oikeuden ratkaisu tuomitaan ympäri maailman

ETYJ:n pysyvä neuvosto hyväksyi Euroopan unionin antaman julkilausuman 20. heinäkuuta 2017. Julkilausumassa kehotetaan Venäjää huolehtimaan siitä, että Jehovan todistajat saavat ”nauttia vapaudesta kokoontua yhteen rauhassa ja häiritsemättä, minkä Venäjän federaation perustuslaki, Venäjän tekemät kansainväliset sitoumukset ja kansainväliset ihmisoikeusnormit takaavat”. Kaikki 28 Wienissä koolla ollutta EU-jäsenvaltiota hyväksyivät yksimielisesti julkilausuman, ja muut EU:n ulkopuoliset maat, kuten Australia, Kanada ja Norja, ovat asettuneet sen kannalle. https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/pc_1155_eu_jehovahs_witnesses_in_russia.pdf

Jehovan todistajat kautta maailman ovat pettyneitä siihen, että mielivaltaisella ratkaisullaan Venäjän korkein oikeus käytännössä kieltää heidän uskonnonharjoituksensa koko maassa. Kansainväliset toimielimet ja viranomaiset tuovat lausunnoissaan selvästi ilmi, että Venäjä leimaa Jehovan todistajat epäoikeudenmukaisesti ”ekstremisteiksi” eikä piittaa omista perustuslaillisista ja kansainvälisistä sitoumuksistaan, jotka on tehty uskonnonvapauden turvaamiseksi. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ei ole vielä ottanut asiaa käsittelyyn. Toivottavasti sen tuleva päätös johtaa kiellon kumoamiseen.