Siirry sisältöön

VENÄJÄ

Vankeudessa uskonsa vuoksi – Venäjä

Vankeudessa uskonsa vuoksi – Venäjä

Venäjän Jehovan todistajien nykyhistoria kertoo sorrosta ja vainosta. Lähes koko 1900-luvun ajan viranomaiset kohtelivat huonosti ja pahoinpitelivät todistajia, vaikka heidät tunnettiin rauhaa rakastavina ja lainkuuliaisina kansalaisina. Neuvostoliiton viranomaisten tavoitteena oli pakottaa heidät omaksumaan neuvostoideologia. Heillä ei saanut olla Raamattuja eikä uskonnollista kirjallisuutta. Heitä pidettiin jatkuvasti silmällä, ja he joutuivat pitämään uskonnolliset kokouksensa salaa. Jos he paljastuivat, heitä saatettiin piestä ja tuomita pitkiin vankeusrangaistuksiin. Tuhansia karkotettiin Siperiaan.

Tilanne alkoi muuttua vuonna 1991, kun Venäjä myönsi Jehovan todistajille virallisen tunnustuksen ja vapauden harjoittaa uskontoaan viranomaisten häiritsemättä. Rauhan aikaa ei kuitenkaan jatkunut kauan.

Vastustus ja rajoitukset alkoivat lisääntyä vuonna 2009, kun Venäjän korkein oikeus piti voimassa alemman oikeusistuimen ratkaisun leimata eräs Jehovan todistajien seurakunta ”ekstremistiseksi” eli ääriajattelua edistäväksi. Vuosia kestäneiden oikeustaistelujen jälkeen Venäjän korkein oikeus päätti huhtikuussa 2017 lakkauttaa Jehovan todistajien rekisteröidyt yhdistykset syyttäen niitä ”ääritoiminnasta”. Viranomaiset ryhtyivät heti takavarikoimaan heidän omaisuuttaan, sulkemaan heidän kokouspaikkojaan ja julistamaan heidän uskonnollista kirjallisuuttaan ”äärihenkiseksi”.

Viranomaiset ovat hyökänneet rekisteröityjen yhdistysten lisäksi myös yksittäisiä todistajia vastaan ja yhdistäneet näiden yksityisen uskonnonharjoituksen kiellettyyn järjestöön. Todistajien koteihin tehdään ratsioita, ja poliisit pahoinpitelevät heitä ja kuulustelevat heitä raa’asti. Kaikenikäisiä miehiä ja naisia on pidätetty ja tuomittu vankeuteen tai kotiarestiin.

Huhtikuussa 2017 voimaan astuneesta kiellosta lähtien satoja Jehovan todistajia on tuomittu tutkintavankeuteen tai vankeuteen ääritoimintasyytöksen nojalla. 18. maaliskuuta 2024 oli vangittuna yhteensä 117 todistajaa.

Venäjän Jehovan todistajien raaka kohtelu tuomitaan

Viranomaiset langettavat edelleen todistajille tuomioita ääritoiminnasta, vaikka kansainväliset tahot vaativat Venäjää lopettamaan vainon. Asioihin perehtyneet tarkkailijat ja oikeusistuimet Venäjän ulkopuolella ovat kritisoineet sitä, miten huonosti Venäjä kohtelee Jehovan todistajia.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin: Euroopan ihmisoikeustuomioistuin teki 7. kesäkuuta 2022 merkittävän ratkaisun, kun se tuomitsi Venäjän Jehovan todistajiin kohdistaman vainon (Taganrog LRO ja muut v. Venäjä, nrot 32401/10 ja 19 muuta). Tuomioistuin katsoo, että Venäjä toimi laittomasti kieltäessään Jehovan todistajien toiminnan vuonna 2017. Venäjä määrättiin ”ryhtymään kaikkiin tarpeellisiin toimiin Jehovan todistajia vastaan vireillä olevien rikosasioiden lopettamiseksi ja [vangittujen] Jehovan todistajien – – vapauttamiseksi”. Venäjä määrättiin myös palauttamaan takavarikoimansa omaisuus kokonaan tai maksamaan siitä korvauksena noin 60 miljoonaa euroa. Lisäksi Venäjä määrättiin maksamaan valituksen jättäjille yli 3 miljoonaa euroa aineettomien vahinkojen korvaamiseksi.

Kirje Euroopan neuvoston pääsihteeriltä: Venäjän ulkoministerille osoitetussa kirjeessä, joka oli päivätty 9. joulukuuta 2022, Marija Pejčinović Burić sanoi: ”Tapauksissa Moskovan Jehovan todistajat ja muut sekä Krupko ja muut, joissa käsiteltiin kantajana olleen uskonnollisen yhdyskunnan lakkauttamista ja toiminnan kieltämistä, rauhanomaisen uskonnollisen tapahtuman keskeyttämistä ja sitä seurannutta joidenkin ko. yhdyskunnan jäsenten vapaudenriistoa, komitea kehotti viranomaisia voimakkaasti peruuttamaan Jehovan todistajien kaikkien yhdistysten toimintaa koskevan kiellon ja lopettamaan kaikki heitä vastaan vireillä olevat oikeusprosessit.”

Euroopan neuvoston ministerikomitean päätös: Syyskuun 2023 kokouksessaan ministerikomitea ilmaisi olevansa ”vakavasti huolissaan siitä, että Venäjän viranomaiset jättivät täysin ja tietoisesti huomiotta [Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen] yksiselitteiset ohjeet, jotka perustuivat ihmisoikeussopimuksen 46 artiklaan ja Taganrog LRO ja muut -tapausta koskevaan tuomiolauselmaan, erityisesti kun on kyse – – vangittujen Jehovan todistajien vapauttamisesta”. Koska Venäjä ei ole mukautunut ohjeisiin, ministerikomitea ”päätti saattaa tämän tapausten ryhmän tiedoksi Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuskomitealle, YK:n ihmisoikeusneuvoston työryhmälle, joka käsittelee mielivaltaisia pidätyksiä, ja muille Venäjän Jehovan todistajien vainoamista käsitteleville kansainvälisille elimille sen varmistamiseksi, että ne vaativat yhdenmukaisesti tuomioiden täytäntöönpanoa”.

Esimerkkejä äskettäin annetuista ankarista tuomioista

 • 25. tammikuuta 2024 Sona Olopova, 37-vuotias naimisissa oleva nainen, tuomittiin kahdeksi vuodeksi vankilaan ja pakkotyöhön. Hänen täytyy asua vankilassa Samaran alueella tuomionsa loppuun asti.

 • Aseistautuneet poliisit tunkeutuivat heinäkuussa 2018 todistajapariskunnan, Dmitri Barmakinin ja hänen vaimonsa Jelenan, kotiin Vladivostokissa. Seuraavana vuonna pantiin vireille rikosasia, jossa Dmitriä syytettiin ”äärijärjestön toimintojen organisoimisesta”. 6. helmikuuta 2024 muutoksenhakutuomioistuin piti Dmitrin vankeustuomion voimassa. Hänet vangittiin heti oikeuskäsittelyn jälkeen ja vietiin kärsimään 8 vuoden tuomiotaan. Myös Dmitrin vaimo Jelena on syytettynä vakaumuksensa vuoksi.

 • Samaran alueella Toljatissa toimiva Tsentralnyin alioikeus langetti Aleksandr Tšaganille, 53-vuotiaalle naimisissa olevalle miehelle, kahdeksan vuoden vankeustuomion, joka on pisimpiä, mitä Jehovan todistaja -miehille on Venäjällä annettu. Hänet vangittiin heti oikeudenkäynnin jälkeen 29. helmikuuta 2024. Hän on parhaillaan vangittuna Samaran alueella.

 • Irkutskin alueella Itä-Siperiassa toimiva oikeusistuin katsoi yhdeksän Jehovan todistaja -miehen syyllistyneen ääritoimintaan. 5. maaliskuuta 2024 nämä yhdeksän miestä, joista vanhin on 72-vuotias, saivat eripituisia vankeustuomioita, joista pisin oli seitsemän vuotta. Rikosasiat näitä miehiä vastaan oli pantu vireille lokakuussa 2021 sen jälkeen, kun poliisit olivat tehneet ratsioita heidän koteihinsa. Tuomioita langetettaessa yksi miehistä, Jaroslav Kalin, oli ollut jo yli kaksi vuotta tutkintavankeudessa. Hän kuvaili vankeuttaan karvaaksi kokemukseksi ”pahimmissa mahdollisissa selleissä ja oloissa”.

Jatkuvia yrityksiä epäoikeudenmukaisten vangitsemisten lopettamiseksi

Jehovan todistajat ovat hyvin huolissaan Venäjällä asuvien veljiensä ja sisartensa raa’an kohtelun vuoksi. Miljoonat todistajat kautta maailman ovat lähettäneet kirjeitä Venäjän viranomaisille ja vedonneet heihin vangittujen todistajien puolesta. Vangittujen todistajien puolustusasianajajat ovat vedonneet Venäjän oikeusistuimiin ja jättäneet kymmeniä valituksia Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Jehovan todistajat ovat jättäneet valituksia myös YK:n ihmisoikeuskomitealle ja mielivaltaisia pidätyksiä käsittelevälle YK:n työryhmälle. Lisäksi he ovat toimittaneet raportteja kansainvälisille järjestöille, jotka tutkivat ihmisoikeusrikkomuksia. Jehovan todistajat pyrkivät edelleen kaikkia kanavia käyttämällä tekemään tunnetuksi Venäjällä asuvien veljiensä ja sisartensa ahdingon, jotta tämä ankara uskonnollinen vaino loppuisi.

Tapahtumien kulku

 1. 18. maaliskuuta 2024

  Yhteensä 117 Jehovan todistajaa on vankilassa.

 2. 24. lokakuuta 2023

  YK:n ihmisoikeuskomitea julkaisi kantansa tapauksista, jotka koskivat Jehovan todistajien Elistan- ja Abinskin-paikallisyhdistyksiä. Molemmissa tapauksissa YK:n ihmisoikeuskomitea tuli siihen tulokseen, että Venäjä loukkasi Jehovan todistajien oikeuksia, jotka taataan kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 18.1 artiklassa (”oikeus ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapauteen”) ja 22.1 artiklassa (”oikeus yhdistymisvapauteen”). Ratkaisuissa vahvistetaan, että heidän uskonnollisessa kirjallisuudessaan ei ole mitään sellaista, mikä yllyttää vihaan tai väkivaltaan.

 3. 7. kesäkuuta 2022

  EIT tekee merkittävän ratkaisun, Taganrog LRO ja muut v. Venäjä, kun se tuomitsee Venäjän syylliseksi Jehovan todistajien huonoon kohteluun.

 4. 12. tammikuuta 2022

  Venäjän oikeusministeriö lisää JW Library -sovelluksen ekstremististen aineistojen luetteloon. Tämä on ensimmäinen ja ainoa sovellus, jonka Venäjä on kieltänyt äärihenkisenä.

 5. 27. syyskuuta 2021

  Pietarin kaupunginoikeus hylkää valituksen 31. maaliskuuta 2021 tehdystä ratkaisusta, joka määritteli JW Library -sovelluksen äärihenkiseksi ja kielsi sen käytön kaikkialla Venäjän federaation alueella ja Krimillä. Oikeuden alkuperäinen ratkaisu tulee heti voimaan.

 6. 26. huhtikuuta 2019

  Mielivaltaisia pidätyksiä käsittelevä YK:n työryhmä toteaa, että Dmitri Mihailovin oikeuksia on loukattu. Se tuomitsee Venäjän Jehovan todistajien vainoamisesta.

 7. 20. huhtikuuta 2017

  Venäjän korkein oikeus lakkauttaa Jehovan todistajien Venäjän-toimiston ja 395 Jehovan todistajien paikallisyhdistystä.