Siirry sisältöön

30. TOUKOKUUTA 2017
VENÄJÄ

Venäjän korkein oikeus käsittelee Jehovan todistajien tekemää valitusta 17. heinäkuuta 2017

Venäjän korkein oikeus käsittelee Jehovan todistajien tekemää valitusta 17. heinäkuuta 2017

Venäjän Jehovan todistajat tekivät valituksen korkeimman oikeuden ratkaisusta, joka itse asiassa kielsi heidän uskonnonharjoituksensa. Ratkaisu, jonka tuomari Juri Ivanenko esitti 20. huhtikuuta, lopetti Jehovan todistajien laillisten yhdistysten kaiken toiminnan kautta maan. Korkeimman oikeuden kolmesta tuomarista koostuva paneeli käsittelee valituksen 17. heinäkuuta 2017.

Valituksessa pyydetään tuomion täyttä kumoamista. Siinä korostetaan, että tuomioistuimen ratkaisu ei perustunut todistettuihin tosiasioihin ja että Jehovan todistajat eivät ole syyllisiä minkäänlaiseen ekstremistiseen eli äärihenkiseen toimintaan. Valituksessa korostetaan myös sitä, että korkeimman oikeuden ratkaisuun johtaneet syytteet ovat samoja kuin ne, joiden perusteella viranomaiset vainosivat Jehovan todistajia Neuvostoliiton aikana. Myöhemmin todistajien maine puhdistettiin ja heidät julistettiin syyttömiksi. Lisäksi valituksessa painotettiin sitä, että ratkaisu on ristiriidassa uskonnonvapauden kanssa, jonka Venäjän perustuslaki ja maan tekemät kansainväliset sitoumukset takaavat.

Ratkaisu vaikuttaa jo nyt Jehovan todistajiin tavoilla, jotka tuovat mieleen kommunismin aikana koetun sorron. Viranomaiset syyttävät joitakin todistajia ”ääritoiminnasta”, työnantajat ovat irtisanoneet joitakuita, opettajat ovat uhkailleet todistajaoppilaita luokan edessä ja ennakkoluuloiset yksilöt ovat tehneet ilkivaltaa valtakunnansaleille ja polttaneet kaksi todistajien kotia maan tasalle.

Jehovan todistajat kautta maailman toivovat, että valitusta käsittelevä korkeimman oikeuden tuomaripaneeli tajuaa aiemman ratkaisun olleen epäoikeudenmukainen ja kumoaa sen. Siten se suojelisi uskonnonvapautta ja Jehovan todistajien turvallisuutta Venäjällä.