Siirry sisältöön

Veli Dmitri Mihailov äskeisen haastattelun aikana. Venäjän viranomaiset pidättivät hänet 29. toukokuuta 2018, ja hän oli vangittuna 171 päivää.

18. KESÄKUUTA 2019
VENÄJÄ

Venäjä piti Dmitri Mihailovia vangittuna laittomasti, toteaa YK:n lakiasiantuntijapaneeli

Venäjä piti Dmitri Mihailovia vangittuna laittomasti, toteaa YK:n lakiasiantuntijapaneeli

Mielivaltaisia pidätyksiä käsittelevä YK:n työryhmä – kansainvälinen lakiasiantuntijapaneeli – on tullut siihen tulokseen, että Venäjän toimeenpanema veli Dmitri Mihailovin pidätys ja vankeus merkitsi ”syrjintää uskonnon perusteella” ja rikkoi kansainvälistä lakia. Se kehotti Venäjää luopumaan kaikista rikossyytteistä häntä vastaan.

Tämän työryhmän 12-sivuisessa lausunnossa sanotaan, että Dmitri Mihailovin toiminta ”on aina ollut täysin rauhaisaa”. Lisäksi ”ei ole mitään todisteita siitä, että hän tai Venäjän Jehovan todistajat olisivat koskaan olleet väkivaltaisia tai yllyttäneet toisia väkivaltaan”.

Työryhmä tuli siihen johtopäätökseen, että Mihailov ”ainoastaan käytti oikeuttaan uskonnonvapauteen” ja että ”häntä ei olisi saanut pidättää ja sulkea tutkintavankeuteen”. Siksi hänellä on oikeus saada korvausta laittoman pidätyksen aikana menetetyistä palkoista ja henkilökohtaisen vapauden riistämisestä.

Työryhmä totesi myös, että Dmitri Mihailov ei ole ainoa, jota kohdellaan epäoikeudenmukaisesti uskonsa vuoksi. Hän on ”vain yksi Venäjällä alati kasvavasta joukosta Jehovan todistajia, jotka on pidätetty, määrätty vangittavaksi ja asetettu syytteeseen rikollisesta toiminnasta vain siksi, että he ovat harjoittaneet uskonnonvapautta”, mihin heillä on kansainvälisen lain suojelema oikeus. YK:n työryhmä totesi selvin sanoin, että sen kanta ei koskenut ainoastaan veli Mihailovin epäoikeudenmukaista vankeutta vaan myös kaikkia Jehovan todistajia, jotka ovat ”samanlaisessa tilanteessa kuin Mihailov”. Se pitää Venäjällä asuvien uskonveljiemme laajamittaista vainoa tuomittavana.

Veli Mihailov alkoi tutkia Raamattua teini-ikäisenä, ja hänet kastettiin vuonna 1993, kun hän oli 16-vuotias. Vuonna 2003 hän meni naimisiin Jelenan kanssa, ja he alkoivat palvella Jehovaa yhdessä.

Vuonna 2018 veli ja sisar Mihailoville selvisi, että viranomaiset olivat salaa kuunnelleet heidän puhelimiaan ja videoineet heitä useiden kuukausien ajan. 19. huhtikuuta 2018 Venäjän federaation tutkintakomitea aloitti Ivanovossa rikostutkinnan veli Mihailovia vastaan, ja raskaasti aseistautuneet poliisit tulivat tekemään ratsian hänen kotiinsa. Vähän yli kuukautta myöhemmin hänet pidätettiin ja määrättiin vangittavaksi syytettynä ”ekstremistisen” toiminnan rahoittamisesta. Kun hän oli ollut tutkintavankeudessa 171 päivää eli lähes kuusi kuukautta, hänet vapautettiin. Hänen matkustamistaan ja yhteydenpitoaan toisiin kuitenkin rajoitetaan niin kauan kuin viranomaiset pitävät hänen rikostutkintaansa vireillä.

Venäjän viranomaisilla on kuusi kuukautta aikaa vastata YK:n työryhmän esitykseen ja ilmoittaa, onko rikostutkinta Mihailovia vastaan lopetettu, onko hänelle annettu korvausta ja onko hänen oikeuksiensa rikkojat saatettu vastuuseen.

Samanlainen YK:n työryhmän kanta todennäköisesti vaikutti Kazakstanista olevan veli Teimur Ahmedovin tapauksessa saatuun muutokseen. Hänet pidätettiin vuonna 2017, ja hänelle langetettiin viiden vuoden tuomio siksi, että hän oli kertonut rauhaisasti vakaumuksestaan toisille. Kun veli Ahmedovin lakimiehet olivat käyttäneet kaikki Kazakstanin oikeusjärjestelmän valitusmahdollisuudet, he vetosivat YK:n työryhmään. Lausunnossaan, joka on päivätty 2. lokakuuta 2017, työryhmä tuomitsi Kazakstanin viranomaisten toimet ja vaati vapauttamaan veli Ahmedovin. Kuusi kuukautta myöhemmin Kazakstanin presidentti myönsi veli Ahmedoville armahduksen. Hän vapautui vankilasta 4. huhtikuuta 2018.

Siitä riippumatta, miten Venäjä suhtautuu veli Mihailovin tapausta koskevaan YK:n työryhmän lausuntoon, luotamme täysin lupaukseen: ”Onnellinen on se, joka turvautuu [Jehovaan].” Rukoilemme, että Jehova huolehtii edelleen Venäjällä asuvista, rikossyytteeseen joutuneista veljistämme ja sisaristamme, jotta he tuntisivat, että keneltäkään Häneen rohkeasti luottavalta ”ei puutu mitään hyvää”. (Psalmit 34:8, 10.)