Siirry sisältöön

Sergei Igorevitš Ivanenko, uskonnontutkija ja Venäjän liittovaltion neuvonantaja

18. LOKAKUUTA 2019
VENÄJÄ

Huomattava venäläinen uskonnontutkija puolusti Jehovan todistajia Saratovissa

Huomattava venäläinen uskonnontutkija puolusti Jehovan todistajia Saratovissa

Tunnettu uskonnontutkija ja Venäjän liittovaltion neuvonantaja Sergei Igorevitš Ivanenko oli kutsuttu todistajaksi oikeudenkäyntiin, joka pidettiin Saratovissa 4. syyskuuta 2019 ja joka koski kuutta Jehovan todistajaa. Ivanenko on tehnyt kaksi arvostettua tutkielmaa Venäjän Jehovan todistajista. Seuraavat poiminnot on otettu hänen valan nojalla antamastaan lausunnosta.

Jehovan todistajien uskonto ja elämäntapa. ”Yksi seikka tekee Jehovan todistajista ainutlaatuisia: he eivät nojaudu tiukkoihin sääntöihin tai jonkin nimenomaisen johtajan arvovaltaan vaan yrittävät auttaa kannattajiaan valmentamaan omaatuntoaan Raamatun avulla, niin että jokainen yksilö voi itse tehdä Raamatun mukaisia ratkaisuja.

Jehovan todistajat yrittävät noudattaa sitä, mitä on kirjoitettu Raamattuun, ja elää sopusoinnussa niiden periaatteiden kanssa, jotka Jeesus Kristus ja hänen opetuslapsensa esittivät ajanlaskumme ensimmäisellä vuosisadalla.

Koska Jehovan todistajat palvelevat Jumalaa yhdessä tutkimalla Raamattua, vastaamalla raamatullisiin kysymyksiin ja laulamalla Raamattuun perustuvia lauluja, he selvästikin pyrkivät noudattamaan kaikessa Raamattua.

He uskovat myös, että seurakunta kuuluu kristityn elämään. Tässäkin asiassa Jehovan todistajat ovat tutkineet, mitä Uusi testamentti sanoo Jeesuksesta Kristuksesta ja hänen opetuslapsistaan, hänen seuraajistaan, ja kristillisen kirkon alkuvaiheista. – – Jehovan todistajat uskovat, että heidän tulee harjoittaa uskontoaan yhdessä seurakuntana.

He korostavat sitä, että Jeesuksen Kristuksen opetuslapset tunnettaisiin keskinäisestä rakkaudestaan.”

Jehovan todistajien saarnaamistyö. ”Jehovan todistajat tunnetaan aktiivisesta saarnaamisestaan. Mikään muu uskonto ei mielestäni vedä vertoja Jehovan todistajille innossa ja saarnaamistoiminnassa. Jokainen uskova käyttää jonkin verran aikaa saarnaamiseen.

Heillä on tapana sanoa: ’Raamattu opettaa näin.’ Ihminen voi ottaa esiin Raamatun ja tarkistaa asian itse. Jos hän on samaa mieltä, hän liittyy heihin. Jos hän on eri mieltä, hän ei liity heihin. Ketään ei pakoteta.”

Syytös jonka mukaan Jehovan todistajat ovat ekstremistejä. ”Alun perin jotkin Jehovan todistajien julkaisut julistettiin äärihenkisiksi eli ekstremistisiksi, koska joidenkin asiantuntijoiden mukaan niissä väitetään, että Jehovan todistajien uskonto on ainoa oikea ja että kaikki muut ovat vääriä. Muutkin uskontokunnat esittävät samanlaisia väitteitä, mutta syytökset kohdistettiin tässä tapauksessa Jehovan todistajiin. Väitteet, joiden mukaan heidän uskontonsa on ainoa oikea ja kaikki muut vääriä, tulkittiin uskonnollisen ylemmyydentunteen edistämiseksi.

Uskonnontutkijana näen [oikeusistuimen ratkaisussa] erään heikkouden: kaikista uskonnoistahan voi halutessaan nähdä, että niiden jäsenet pitävät omaa uskontoaan ainoana oikeana ja kaikkia muita väärinä tai harhaan joutuneina.

Kaikista uskonnollisista ihmisistä voidaan sanoa, että he ajattelevat oman uskontonsa olevan ehdoton totuus ja muiden uskontojen täysin tai suurimmalta osalta vääriä. Jos he eivät ajattelisi näin, he olisivat tekopyhiä.

Jehovan todistajat pyrkivät tosissaan ja tunnollisesti noudattamaan lakeja, mikäli ne eivät ole ristiriidassa Jumalan lakien kanssa. Siksi kuulee usein siitä, miten Jehovan todistajat ovat palauttaneet kadonneita lompakoita ja maksaneet sakkoja ja veroja, jotka he olisivat pystyneet välttämään. Tämä on tietoinen päätös, enkä syyttäisi heitä ekstremismistä enkä teeskentelystä.”

Jehovan todistajat ja Raamattu. ”Jehovan todistajat ovat ainutlaatuisia siinä, että he käyttävät tutkiessaan ja saarnatessaan useita raamatunkäännöksiä. He pitävät hyvin tärkeänä levittää Raamattua eri kielillä. Raamattu on heillä todella keskeisellä sijalla. Heidän raamatunkäännöksensä julistettiin täällä ekstremistiseksi. – – Tuota ratkaisua ajaneet ehkä ajattelivat, että Jehovan todistajat olivat riippuvaisia tuosta käännöksestä ja että he luovuttaisivat, jos eivät voisi enää käyttää sitä. Tämä olettamus oli väärä. Jehovan todistajat arvostavat kaikkia raamatunkäännöksiä.”

Laillisten yhdistysten käyttö uskonnollisessa toiminnassa. ”Venäjän liittovaltion korkeimman oikeuden ratkaisu osoittaa, että – – useimmilla Jehovan todistajien seurakunnilla ei ollut laillista yhdistystä. Siksi ei ole oikein sanoa, että kaikki jonkin alueen Jehovan todistajat ovat automaattisesti jonkin laillisen yhdistyksen jäseniä.

Mitä laillisiin yhdistyksiin tulee – – olen tutkinut huolellisesti niiden peruskirjoja. Niissä ei mainita valvojia, vanhimpia tai tienraivaajia. Sellaisia sanoja ei niistä löydy. Peruskirjoissa mainitaan yleensä yhdistyksen perustajat: pieni, suunnilleen kymmenen hengen ryhmä. Laillisissa dokumenteissa mainittujen ihmisten tehtävät liittyvät vain laillisiin, eivät uskonnollisiin, asioihin. Heillä ei ole seurakunnassa erityistä asemaa eikä heillä ole päätösvaltaa Jehovan todistajien palvonta-asioissa. – – Todistajien toiminta on samanlaista maasta tai alueesta riippumatta.

Jehovan todistajat ovat ottaneet huomioon – – [korkeimman oikeuden ratkaisun, joka lakkautti vain heidän lailliset yhdistyksensä]. Samalla he jatkavat toimintaansa uskonnollisena yhteisönä, jota viranomaiset eivät ole kieltäneet. He jatkavat toimintaansa yksityisinä ihmisinä, jotka harjoittavat uskontoaan. Heidän kannaltaan ja uskonnontutkimuksen kannalta katsottuna heidän toimintansa ei ole korkeimman oikeuden ratkaisun vastaista.”

Jehovan todistajat ja verensiirrot. ”Raamatussa sanotaan, että ’elämä on veressä’, ja siksi verta ei tulisi käyttää. Kyseessä on ruokavaliota koskeva kielto, mutta he tulkitsevat sitä laajemmin. He uskovat, että verta ei tule käyttää missään muodossa, ei ravinnossa (he eivät syö verimakkaraa) eikä verensiirtona. He hyväksyvät kuitenkin pienet veren fraktiot. Ratkaisu riippuu kustakin uskovasta. – – Heidän kieltäytymisensä verensiirrosta ei tarkoita sitä, että he haluavat kuolla. He haluavat pikemminkin laadukasta lääkärinhoitoa. Verensiirtoihin liittyy heidän käsityksensä mukaan vaaroja, koska niistä voi saada aidsin tai muita tartuntoja, ja monet lääkärit ovat heidän kanssaan samaa mieltä. Verettömät leikkaukset ovat turvallisempia. Tilastoista ilmenee, että monet varakkaat ihmiset kieltäytyvät verensiirroista, koska he välttyvät siten infektioilta ja komplikaatioilta.”

Jehovan todistajat ja lahjoitukset. ”Kuka tahansa voi päättää olla antamatta lahjoituksia. Teoriassa joku voi käydä Jehovan todistajien kokouksissa koko elämänsä ajan lahjoittamatta ruplaakaan tai dollariakaan. Jokainen päättää itse, antaako hän lahjoituksia vai ei.”

Vaikka Ivanenko todisti asiantuntevasti, että Jehovan todistajat ovat tunnollisia, lainkuuliaisia kristittyjä, oikeus jätti huomiotta hänen perustelunsa ja langetti kaikille kuudelle veljelle vankeusrangaistukset.

Venäjä syyttää edelleen veljiämme väärin ja vangitsee heitä epäoikeudenmukaisesti. Me puolestamme rukoilemme, että Jehova siunaa rohkeita ja uskollisia palvojatovereitamme ja antaa heille iloa, joka tulee hänen hyväksyntänsä saamisesta (Psalmit 109:2–4, 28).