Siirry sisältöön

Kerwen Kakabaýew tuomittiin vuodeksi vankeuteen aseistakieltäytymisen vuoksi.

28. MAALISKUUTA 2018
TURKMENISTAN

Turkmenistan sivuuttaa omantunnonvapauden

Turkmenistan sivuuttaa omantunnonvapauden

Tammikuussa 2018 Arslan Begençow ja Kerwen Kakabaýew tuomittiin vuodeksi vankeuteen syytettyinä asepalveluksen välttelystä. Nämä kaksi nuorta miestä ovat Jehovan todistajia, ja he olivat kieltäytyneet asepalveluksesta uskonnollisen vakaumuksensa vuoksi. He olivat kyllä halukkaita suorittamaan siviilipalveluksen, mutta Turkmenistan ei edelleenkään tunnusta perusoikeutta omantunnonsyihin perustuvaan aseistakieltäytymiseen eikä tarjoa vaihtoehtoa asepalvelukselle.

Pidätys, tuomio ja vankeus

Viranomaiset pidättivät Begençowin 2. tammikuuta ja pitivät häntä tutkintavankeudessa oikeuskäsittelyyn saakka. Tammikuun 17. päivänä oikeus totesi hänet syylliseksi asepalveluksen välttelyyn ja tuomitsi hänet vuodeksi vankeuteen. Begençow on valittanut epäoikeudenmukaisesta tuomiostaan.

Myös Kakabaýew pidätettiin tammikuussa, ja hänet tuomittiin 29. tammikuuta epäoikeudenmukaisesti vuodeksi vankeuteen. Hänen oikeudenkäyntinsä aikana tuomioistuin ei antanut hänen esittää YK:n ihmisoikeuskomitean suotuisia päätöksiä, jotka puolsivat hänen kantaansa asiassa. Kakabaýewin kannalta on ikävää, että oikeus ei ehkä koskaan käsittele hänen valitustaan. Vankilan viranomaiset pitivät itsellään valitusta koskevat asiakirjat, jotka Kakabaýewin asianajajat olivat laatineet häntä varten. Sen seurauksena hän ei voinut allekirjoittaa asiakirjoja kymmenen päivän kuluessa tuomion antamisesta, niin kuin laki vaatii.

Kakabaýew tuomittiin toista kertaa siitä, että hän kieltäytyy asepalveluksesta omantunnonsyistä. Joulukuussa 2014 hänet tuomittiin kahden vuoden työrangaistukseen, mikä merkitsi sitä, että hänen täytyi tuona aikana maksaa 20 prosenttia palkastaan valtiolle.

”Jättää jatkuvasti tunnustamatta oikeuden kieltäytyä pakollisesta asepalveluksesta omantunnonsyistä”

Turkmenistan väittää kunnioittavansa kansalaistensa perusvapauksia. Se kieltäytyy kuitenkin tunnustamasta oikeutta omantunnonsyihin perustuvaan aseistakieltäytymiseen siitä huolimatta, että sitä on kehotettu noudattamaan kansainvälisiä normeja.

Vuosina 2015 ja 2016 YK:n ihmisoikeuskomitea antoi Turkmenistanin vastaisia päätöksiä vastaukseksi kymmeneen valitukseen, jotka asepalveluksesta kieltäytyneet Jehovan todistajat olivat jättäneet. Näissä päätöksissä YK:n ihmisoikeuskomitea moitti Turkmenistania siitä, että se vainosi ja vangitsi Jehovan todistajia, jotka kieltäytyivät asepalveluksesta omantunnonsyistä. Huhtikuussa 2017 YK:n ihmisoikeuskomitea toisti huolensa siitä, että Turkmenistan ”jättää jatkuvasti tunnustamatta oikeuden kieltäytyä pakollisesta asepalveluksesta omantunnonsyistä ja että se toistuvasti asettaa syytteeseen ja vangitsee Jehovan todistajia, koska nämä kieltäytyvät suorittamasta pakollista asepalvelusta”. YK:n ihmisoikeuskomitea vaati Turkmenistania järjestämään siviilipalveluksen, lopettamaan aseistakieltäytyjien syytteeseen asettamisen ja vapauttamaan ne, jotka olivat vankeudessa aseistakieltäytymisen vuoksi.

Viime vuosien aikana Turkmenistan on tehnyt joitain muutoksia siinä, miten se kohtelee niitä, jotka kieltäytyvät asepalveluksesta omantunnonsyistä. Joulukuusta 2014 lähtien Turkmenistan on asepalveluksesta kieltäytyvien Jehovan todistajien vangitsemisen sijaan joko pidättänyt heiltä rangaistuksena 20 prosenttia palkasta 1–2 vuoden ajan (kuten Kakabaýewin tapauksessa vuonna 2014) tai joissakin tapauksissa antanut heille ehdollisen tuomion. a Helmikuussa 2015 se vapautti viimeisen Jehovan todistajan, joka oli vangittu aseistakieltäytymisen vuoksi. Valitettavasti viimeaikaisissa Begençowia ja Kakabaýewia koskevissa tapauksissa Turkmenistan on palannut aiempaan ankarampaan menettelyyn sen sijaan, että se olisi edistynyt kohti aseistakieltäytyjien oikeuksien selvää tunnustamista.

Jehovan todistajia tuomittu vankeuteen muistakin syistä

Sen lisäksi, että Begençow ja Kakabaýew ovat äskettäin saaneet vankeusrangaistuksen, Bahram Hemdemowia pidetään edelleen vankeudessa siitä syystä, että hän käytti oikeutta harjoittaa uskontoaan. Hän on Jehovan todistaja, ja hänet pidätettiin ja vangittiin, koska hän piti uskonnollista kokousta kotonaan Türkmenabatissa. Tämä neljän lapsen isä on ollut vankilassa vuodesta 2015 lähtien ja on yhä, vaikka Turkmenistanin presidentti on myöntänyt useita armahduksia kahden viime vuoden aikana. Turkmenistan on armahtanut tuhansia vankeja, mutta anomukset Hemdemowin vapauttamisesta on jatkuvasti jätetty huomiotta.

Jehovan todistajat haluavat hartaasti, että heidän Turkmenistanissa asuvien uskonveljiensä tilanne helpottuisi. He toivovat, että Turkmenistan alkaisi pian kunnioittaa oikeutta uskonnon- ja omantunnonvapauteen sekä korjaisi nykyiset epäoikeudenmukaisuudet.

a Ehdollisen tuomion saanut joutuu eräänlaiselle koeajalle vankeusrangaistuksen sijasta.