Siirry sisältöön

Oslon käräjäoikeuden rakennus

11. TAMMIKUUTA 2023
NORJA

Oslon käräjäoikeus myöntyi Jehovan todistajien pyyntöön keskeyttää rekisteristä poistaminen

Oslon käräjäoikeus myöntyi Jehovan todistajien pyyntöön keskeyttää rekisteristä poistaminen

Oslon käräjäoikeus myöntyi 30. joulukuuta 2022 veljiemme pyyntöön, että viranomaisten hanke Jehovan todistajien poistamiseksi uskonnollisten yhteisöjen rekisteristä Norjassa keskeytettäisiin toistaiseksi. Tämä kaikki kävi tarpeelliseksi, koska Oslon ja Vikenin läänien maaherra ilmoitti päättäneensä peruuttaa järjestömme rekisteröinnin maassa. Koska hanke keskeytettiin, rekisteröinti pysyy voimassa, kunnes asia on käsitelty uudelleen oikeudessa. Lapsi- ja perheministeriö vaatii, että hanketta rekisteristä poistamiseksi jatketaan.

Norjan etäkäännöstoimisto ja teokraattisten koulujen tilat. Tätä rakennuskompleksia käytettiin Norjan haaratoimistona vuoteen 2012 saakka, jolloin Norjassa tehtävä työ siirtyi Tanskassa sijaitsevan Skandinavian haaratoimiston alaisuuteen.

Käräjäoikeuden ratkaisu on hyödyttänyt veljiämme ja sisariamme, erityisesti kihlapareja. Norjassa vain rekisteröityjen uskonnollisten yhteisöjen jäseniä voidaan valtuuttaa vihkimään aviopareja. Viranomaisten ilmoitus Jehovan todistajien rekisteristä poistamisesta merkitsi sitä, että vihkimisoikeuden saaneet todistajat olisivat menettäneet heille annetut valtuudet. Oikeuden ratkaisu mahdollistaa sen, että kihlapareja voidaan vihkiä paikallisessa valtakunnansalissa ja vihkimisen saa suorittaa Jehovan todistaja.

Veli Bjørnstad ja sisar de Andrade Montelo. Tämän kihlaparin kommentit sisällytettiin keskeytysmääräykseen, joka annettiin 28. joulukuuta 2022.

Veli André Bjørnstad ja sisar Yasmin de Andrade Montelo ovat yksi niistä kihlapareista, joihin tilanne vaikuttaa. Heidän kommenttinsa sisällytettiin 28. joulukuuta 2022 tehtyyn pyyntöön, joka johti hankkeen keskeyttämiseen. Veli Bjørnstad sanoi, että jotkut eivät ehkä ymmärrä, miksi hän ja hänen morsiamensa haluavat vihkijäkseen nimenomaan jonkun Jehovan todistajan. Hän selitti: ”Usko ja vakaumus ovat ihmiselle tärkeitä, mutta kun niitä ei kunnioiteta, tuntuu kuin menettäisi osan omasta identiteetistään.”

Ennen kuin Norja päätti poistaa Jehovan todistajat rekisteristä, viranomaiset kielsivät meiltä oikeuden valtion tukeen, jota olimme saaneet yli 30 vuoden ajan. Valtio tukee taloudellisesti yli 700:aa rekisteröityä uskontokuntaa maassa. Jehovan todistajat nostivat 21. joulukuuta 2022 kanteen Norjaa vastaan sen johdosta, että se oli evännyt nämä valtion tuet.

Norjan viranomaiset eivät hyväksy seurakunnasta erottamista koskevia raamatullisia uskonkäsityksiämme ja käytäntöjämme. Maaherra jopa vaati, että Jehovan todistajat muuttaisivat erottamisjärjestelynsä, jotta rekisteröinti pysyisi voimassa. Jehovan todistajien vastaiset toimet eivät perustu asiantuntijalausuntoihin tai oikeuden päätöksiin.

Maaherran mukaan rekisteristä poistaminen ei rajoita uskonnonvapautta. Samankaltaisissa tapauksissa, joissa järjestömme rekisteröinti on evätty, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on kuitenkin todennut, että Jehovan todistajien uskonnonvapautta on loukattu. a

Veli Jørgen Pedersen Skandinavian haaratoimistokomiteasta sanoi: ”Jehovan todistajat ovat toimineet rauhanomaisesti Norjassa yli 130 vuoden ajan. Norjan perustuslaki ja Euroopan ihmisoikeussopimus suojaavat perusoikeuksiamme ja -vapauksiamme. Jos Norjan oikeusistuimet tekevät meille suotuisan ratkaisun, se vahvistaa entisestään kaikkien norjalaisten oikeuksia ja vapauksia.”